Kansallisen neurokeskuksen pilottihankkeet käynnistyvät – Turussa pureudutaan MS-taudin syihin ja hoitoon

Pilottien tavoitteena on todentaa kansallisen verkoston mahdollisuuksia tukea entistä laaja-alaisempaa neurotieteen ja hoitokäytäntöjen kehittymistä sekä yhteensovitettujen, vaikuttavien palvelukokonaisuuksien toteutumista. Kaikkiin kuuteen pilottihankkeeseen sisältyy viiden yliopistosairaalan yhteistyötä.

Hankkeet edistävät aivoverenvuodon, Alzheimerin taudin, neurologisten harvinaissairauksien, aivokasvainten ja MS-taudin diagnostiikkaa ja hoitoa sekä kansallisen aivokuvantamisen biopankin perustamista.

​– Odotamme innokkaina, että pääsemme pilottihankkeiden avulla toteuttamaan ja testaamaan toimintamalleja, joita olemme kypsytelleet työryhmämme kanssa kevään aikana. On mahtavaa nähdä, kun neurotieteiden ammattilaiset rakentavat yhdessä uutta toimintaa terveyden hyväksi, sanoo Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaiheen johtaja Mikael von und zu Fraunberg.

– Jotta suomalainen korkeatasoinen neurotiede synnyttää ratkaisuja aivosairauksien kasvaviin ongelmiin, Suomen hajanainen neurotieteen osaaminen on koottava selkeästi organisoituun kansalliseen yhteistyöhön. Pilottihankkeilla saamme vauhtia siihen, että tutkimus linkittyy paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Neurokeskus on osa hallituksen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa

Neurotieteiden osaamisen kokoamiseksi Suomeen on perusteilla tiivis valtakunnallinen yhteistyöverkosto, Kansallinen neurokeskus. Juha Sipilän hallitus on sitoutunut tukemaan aloitetta. Tavoitteena ovat entistä vaikuttavammat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tieteellinen ja kaupallinen menestys.

Verkostomaista kansallista neurokeskusta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Verkoston jäseniä ovat yliopistot ja sairaanhoitopiirit. Itä-Suomen yliopisto myös hallinnoi valtionavustukseen liittyvää rahoitus- ja pilottikokonaisuutta. Avustusten käyttöaika on 16.3.2018–31.12.2019.

Avustetut hankkeet:

Pilotti 1 – Aivoverenvuodon diagnosoinnin ja monitoroinnin kehittäminen

Pilottihanketta koordinoi ylilääkäri Nina Forss Helsingin yliopistollisesta sairaalasta. Hankkeessa ovat mukana neurologian erikoislääkäri, dosentti Jukka Putaala (Helsingin yliopistollinen sairaala), kaikki yliopistosairaanhoitopiirit sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Pilotti 2 – Alzheimerin taudin geneettisten riskitekijöiden translationaalinen pilotointi (AlzTrans)

Pilottihanketta koordinoi professori Mikko Hiltunen Itä-Suomen yliopistosta. Hankkeessa ovat mukana professori Jari Koistinaho (Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto), Kuopion, Turun ja Oulun yliopistolliset sairaalat, Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot sekä Turun PET-keskus.

Pilotti 3 – Kansallinen aivokuvantamisen biopankki

Pilottihanketta koordinoi professori Lauri Parkkonen Aalto-yliopistosta. Hankkeessa ovat mukana professori Ville Leinonen (Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala), Helsingin, Oulun, Turun ja Kuopion yliopistolliset sairaalat ja yliopistot sekä CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Combinostics Oy.

Pilotti 4 – Neurologiset harvinaissairaudet Suomessa: Huntingtonin tauti ja geneettiset motoneuronitaudit

Pilottihanketta koordinoi professori Kari Majamaa Oulun yliopistosta ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Hankkeessa ovat mukana LT Emil Ylikallio (Helsingin yliopisto), yliopistosairaalat (Turku, Helsinki, Tampere, Kuopio, Oulu) ja niiden sairaanhoitopiirit.

Pilotti 5 – Aivokasvainten kliiniset, molekyyligeneettiset ja translationaaliset sovellutukset

Pilottihanketta koordinoi neurokirurgian erikoislääkäri Joonas Haapasalo Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja Tampereen yliopistosta. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen yliopistosairaalat (Tampere, Turku, Helsinki, Oulu, Kuopio).

Pilotti 6 – MS-taudin syntysyistä hoitomahdollisuuksien kehittämiseen

Pilottihanketta koordinoi professori Laura Airas Turun yliopistosta ja Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurotoimialueelta. Hankkeessa ovat mukana professori Pentti Tienari Helsingin yliopistosta, kaikki sairaanhoitopiirit ja niiden yliopistosairaalat (Turku, Helsinki, Tampere, Kuopio, Oulu). Perustutkimusosiossa tehdään yhteistyötä Turun, Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.
 
 

Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 29.3.2018 15:45 ,  Päivitetty 29.3.2018 16:01

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto