Kulttuurirahaston Argumenta-apuraha professori Marjo Kaartisen tutkimushankkeelle

​Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-apurahojen tarkoitus on tukea poikkitieteellisiä hankkeita, joissa etsitään ratkaisuja useilla tieteenaloilla yhteiskunnallisesti merkittäviin kysymyksiin. Agrumenta-hankkeiden tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen tutkijoita ja saattaa keskustelujen tulokset julkisuuteen niin, että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kulttuurihistorian professori Marjo Kaartisen johtamassa Vihan pitkät jäljet -tutkimushankkeessa kulttuurihistorioitsijat ja kielentutkijat pohtivat politiikantutkimuksen, sosiologian, oikeustieteen, oikeushammaslääketieteen ja uskontotieteen tutkijoiden kanssa syitä vihapuheen ja vainon takana.

Kysymys vihan ja kaunan vaikutuksista yhteiskuntaan on erityisen ajankohtainen nyky-Suomessa ja laajemmin Euroopassa. Työryhmän mukaan näitä ajankohtaisia teemoja on selitetty ja ratkaistu keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksessa. Esimodernia maailmaa tarkastelemalla voidaankin havaita, miten vihan ja vainon leviäminen voivat muuttaa kokonaisia yhteiskuntia.

Kulttuurirahasto myönsi Argumenta-apurahan myös Siirtolaisuusinstituutin johtajan, dosentti Tuomas Martikaisen vetämälle hankkeelle Muuttoliikkeiden vuosisata. Hanke nostaa esiin muuttoliiketutkimuksen monimuotoisuutta ja tuo yhteen eri alojen tutkijoita.

Argumenta-hankkeet toteutetaan vuosina 2017–2018. Niiden tulokset julkaistaan verkossa kaikkien saataville.

JM

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 14.12.2016 9:30 ,  Päivitetty 14.12.2016 9:35

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto