Kaupunkitutkimusohjelma jakoi apurahoja

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma. Sen tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta, jonka antia voidaan käyttää hyväksi akateemisen maailman lisäksi kaupungin päätöksenteossa. Tietoperusteista johtamista vahvistamalla pyritään lisäämään kaupungin kehittämistoiminnan vaikuttavuutta.

Apurahoja myönnettiin Turun yliopiston sekä Åbo Akademin tutkijoille. Edelliset haut toteutettiin vuosina 2011, 2013 ja 2015. Apurahoja pro graduihin kaupunki on jakanut vuosittain vuodesta 2005 alkaen.

Turun yliopistolaisten saamat tutkijastipendit 12 kuukauden työskentelyyn:

 • VTM Teemu Kemppainen (sosiaalipolitiikka): Kynnyksellä? Tutkimus sosiaalisesta sekoittamisesta ja järjestyshäiriöistä suomalaisissa lähiöissä, 24 900 euroa
 • FT, dosentti Riitta Laitinen (kulttuurihistoria): Kohtaamisia kaupungin ja kotien rajoilla. Turun 1600-luvun arjen historiaa, 28 000 euroa
 • VTM Mikko Leino (valtio-oppi): Asuinalueen ja henkilökontaktien vaikutukset turkulaisten maahanmuuttoasenteisiin sekä aiheesta käytävään keskusteluun, 24 900 euroa
 • FM Niina Nieminen (sosiologia): Toiveista tavoitteiden asumiseen - uusia näkökulmia asumispreferenssitutkimukseen, 24 900 euroa
 • FM Sara Peltonen (maantiede): Nuoret aktiivisina kaupunkilaisina - kohti voimaannuttavia kaupunkitiloja, 24 900 euroa
 • FM Virve Repo (maantiede): Tilaan tuomittu. Rajoitetut tilat arkielämässä, 24 900 euroa
 • FM (väittelylupa), arkkitehti Panu Savolainen (Suomen historia): Julkisen valon kokemukset turkulaisten arjessa ja juhlassa n.1800-1900, 28 000 euroa
 • FT Juuso Suomi (maantiede): Joko ilmastonmuutos näkyy kaupunkien lämpötiloissa? Esimerkkinä Turku, 28 000 euroa
 • VTM Elina Sutela (sosiaalipolitiikka): Meta-analyysi sosiaalisen segregaation poliittisen ohjauksen keinoista suomalaisessa ja kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa, 24 900 euroa
 • VTM Teemu Vauhkonen (sosiologia): Nuorten aikuisten ylisukupolvinen kasautuva huono-osaisuus Turussa ja muualla Suomessa, 24 900 euroa

Turun yliopistolaisten saamat graduapurahat:

 • Harri Aaltonen (maantiede): Julkisen liikennejärjestelmän vaikutus kaupunkikehitykseen - tapauksena superbussiliikennejärjestelmä, 2000 euroa
 • Sara Dahlström (maantiede): Kaupunkikeskustan laajeneminen ja sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät – tapaustutkimuksena kuusi suomalaista keskisuurta kaupunkia, 2000 euroa
 • Anna Einola (tulevaisuudentutkimus): Foresight maturity in a city: evaluating futures-oriented performance in public governance, 2000 euroa
 • Matias Keinänen (poliittinen historia): Ystävyyttä yli rajojen – Turun ystävyyskaupunkisuhteet Pohjoismaihin 1980- ja 1990-lukujen murroksissa, 2000 euroa
 • Mari Linna (maantiede): Liikkumista rajoittavat tekijät kaupunkitilassa – tapauksena Turun seudun joukkoliikenteen tuleva runkobussiuudistus, 2000 euroa
 • Maria Mäkimattila (hoitotiede): Yli 95-vuotiaiden turkulaisten toimintakyky ja elämänlaatu sekä asuinolojen vaikutus niihin, 2000 euroa
 • Anna-Riikka Palmroos (taidehistoria): Patterinhaan maisema - Turun ensimmäinen lähiö rakennustaiteellisena kokonaisuutena kaupunkikuvassa, 2000 euroa
 • Titta Vikstedt (talousmaantiede): Turun keskustan imago asiointiympäristönä: kuluttajien mielikuvia Turun kaupallisesta keskustasta, 2000€
 • Annika Ylätalo (oikeustiede): Ympäristösovittelun mahdollisuudet vuorovaikutuksen parantamiseksi kaavoitusmenettelyssä, 2000 euroa

Erja Hyytiäinen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.12.2016 14:00 ,  Päivitetty 12.1.2017 12:11

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto