Turun yliopistolle ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoitusta kahteen projektiin

​Ulkoministeriö rahoittaa HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) -ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista. Ohjelmaa hallinnoi Opetushallitus.

Yhteistyö keskittyy Afrikan ja Aasian vähiten kehittyneisiin maihin, erityisesti Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaihin. Mukana on myös muita maita, muiden muassa Peru ja Myanmar. Yhteistyö tapahtuu korkeakoulujen verkostoissa, joiden koko ja maantieteellinen kattavuus vaihtelevat.

Hankkeet perustuvat kehitysmaiden kumppanikorkeakoulujen määrittelemiin tarpeisiin, ja niissä hyödynnetään suomalaisten korkeakoulujen erityisosaamista.
Tuella kehitetään muun muassa korkeakoulujen opinto-ohjelmia ja opetusmenetelmiä, järjestetään henkilökunnan täydennyskoulutusta sekä vahvistetaan tutkimuskapasiteettia ja työelämäyhteyksiä. Hankkeet kehittävät osaltaan korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia.

Tukemalla koulutusta kehitysmaissa edistetään osaamista, tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä.

HEI ICI PECOLO kehittää ruokainnovaatioita Perussa ja Kolumbiassa

Turun yliopistosta rahoitusta sai kaksi hanketta. Native Crops for Sustainable and Innovative Food Futures in Peru and Colombia (HEI ICI PECOLO) -projekti selvittää, miten Perussa ja Kolumbiassa voidaan hyödyntää alkuperäiskasveja kestävässä ja innovatiivisessa ruokatulevaisuudessa. Hankkeessa on tarkoitus kehittää innovaatioita ja innovaatioympäristöjä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käyttäen.

‒ Andien alueen biodiversiteetti on poikkeuksellisen rikas, ja alue on globaalisti merkittävä jalostuskeskus esimerkiksi perunalle, quinoalle, maissille, maapähkinälle ja tomaatille. Alueen monimuotoisuus tarjoaa paljon potentiaalia löytää ravintoarvoiltaan rikkaita paikallisia lajikkeita, joista voidaan soveltaa elintarvikeinnovaatioissa. Alkuperäiskasvien hyödyntämisessä on lupaavia ratkaisuja, joiden avulla voidaan saavuttaa laajempia kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita samalla, kun hyödynnetään paikallisesti tuotettua ravintorikasta ruokaa, sanoo PECOLO-projektin koordinaattori Hanna Lakkala Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. 

HEI ICI PECOLO -projekti alkaa keväällä 2017 ja jatkuu 2019 syksyyn. Turun yliopistosta projektissa ovat mukana Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus sekä biokemian laitos. Muut partnerit ovat kolumbialainen Universidad el Bosque ja perulainen Universidad Agraria la Molina.

>> HEI ICI PECOLO -projektin esittely

Geo-ICT vahvistaa paikkatieto- ja ICT-alan osaamista Tansaniassa

Toinen rahoitusta saanut hanke on Geospatial and ICT capacities in Tanzanian Higher Education Institutions (Geo-ICT) -projekti, joka keskittyy parantamaan Tansanian yliopistojen paikkatieto- ja ICT alan tutkimus- ja opetuskapasiteettia ja vahvistamaan alan yhteiskunnallista merkitystä.

‒ Tavoitteena on lisätä kumppaniyliopistojen opettajien ja tutkijoiden paikkatietoon ja ICT -taitoihin perustuvia opetuksellisia ja tutkimuksellisia taitoja ja tukea kumppaneita koulutusrakenteiden ja -materiaalien uudistamisessa ja tutkimusympäristön vahvistamisessa. Tavoitteena on myös tukea paikkatieto- ja ICT-alan yrittäjyysekosysteemin kehittymistä Tansaniassa, jotta yliopistoista tulisi vahvempia alan vaikuttajia yhteiskunnassa, kertoo Geo-ICT-projektin koordinaattori, yliopistonlehtori Niina Käyhkö maantieteen ja geologian laitokselta.

Kolmevuotisessa projektissa Turun yliopistosta ovat mukana maantieteen ja geologian laitos sekä tulevaisuuden teknologioiden laitos, ja Tansaniasta University of Dar es Salaam, Ardhi University, State University of Zanzibar ja Sokoine University of Agriculture. 

>> Tansania-tutkimuseyhmän esittely

TS

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 25.4.2017 10:30 ,  Päivitetty 25.4.2017 17:12

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto