Turun yliopiston tutkijoille rahoitus tiedonvälityksen historian tutkimiseen
​Hannu Salmen johtamassa projektissa tutkitaan tiedonvälitystä yli kansallisten ja kielellisten rajojen 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.

​Tutkimusprojektissa tarkastellaan tiedon kulkua kansallisten ja kielellisten rajojen yli 1800-luvulla digitoitujen sanomalehtikokoelmien avulla. Tavoitteena on tutkia ennen kaikkea tekstien uudelleenkäyttöä ja käsitteiden siirtymiä alueelta toiselle.
Tutkimus tuo yhteen tietokoneavusteisen sanomalehtitutkimuksen johtavat tutkimusryhmät Iso-Britanniasta, Hollannista, Meksikosta, Saksasta, Suomesta ja Yhdysvalloista.

– Sanomalehdet olivat aikansa big dataa, suurille kansanjoukoille suunnattu tiedotusväline. Niiden dramaattinen ekspansio synnytti 1800-luvulla tiedon kierrättämisen kulttuurin, joka oli globaalia. Tästä huolimatta aiemmassa tutkimuksessa lehdistöä on usein tarkasteltu kansallisessa viitekehyksessä. Tätä on vahvistanut edelleen se, että sanomalehdistön tallentaminen ja digitointi on tapahtunut lähinnä kansallisesti, tutkimusta johtava akatemiaprofessori Hannu Salmi sanoo.

Rahoituksen taustalla on eurooppalaisten tutkimusrahoittajien hanke Transatlantic Platform for the Social Sciences and Humanities, jossa Suomen Akatemia on mukana. Akatemia osallistui rahoittajana hankkeen ensimmäiseen yhteishakuun teemasta Digging into Data Challenge.

Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta varasi hakua varten 700 000 euroa, jolla rahoitettiin neljää haussa menestynyttä suomalaista osahanketta. Turun yliopiston tutkimuksen lisäksi rahoitus myönnettiin kahdelle Aalto yliopiston hankkeelle ja Hankenin tutkimusprojektille.

Rahoitus suunnattiin humanistis-yhteiskuntatieteelliseen alaan kuuluville yhteistutkimushankkeille, joissa käytetään digitaalisia tutkimusmenetelmiä tai suuria digitaalisia tietoaineistoja. Tutkimusryhmissä oli osallistujia vähintään kolmesta hakuun osallistuvasta maasta. Hankkeilta vaadittiin myös trans-atlanttista ulottuvuutta eli partnereita tuli olla sekä Euroopasta että Pohjois- tai Etelä-Amerikasta.

>> Suomen Akatemian tiedote: Digging into Data Challenge kansainvälisen yhteishaun hankkeisiin 700 000 euron rahoitus

JV
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 29.3.2017 15:45 ,  Päivitetty 29.3.2017 16:22

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto