Turun Yliopistosäätiö jakoi yli miljoona euroa tutkimukseen
​Heidi Haanila iloitsi saamastaan puolen vuoden apurahasta, joka mahdollistaa "Miten minä määritellään" otsikoidun väitöstutkimuksen jatkamisen. - Tämä oli kolmas Yliopistosäätiöltä saamani apuraha ja tuli erittäin tärkeään hetkeen, Haanila totesi. Jutun lopussa tiedot kaikista apurahan saaneista.
 

​– On hieno jakaa apurahat, kun ajattelee, mitä viime päivinä on tapahtunut Euroopassa. Valo on kohdannut meidät, Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, varatuomari Matti Vuoria totesi.

Hän muistutti, että kansallisuusaatteen innoittama Snellman haki aikanaan malleja Irlannissa, Tsekeissä ja Unkarissa käydyistä keskusteluista. Itsenäisyys ei ollut eristäytymistä vaan osa eurooppalaista keskustelua.

Ajatuksen jakanut rehtori Kalervo Väänänen totesi, että tiede ja taide ovat aina eläneet ja menestyneet erilaisten virikkeiden kuten taloudellisen tuen avulla. Kiitokset hän suuntasi sekä Yliopistosäätiölle että Vuoden yhteistyökumppaniksi valitulle Henri Terholle sekä vuoden vapaaehtoistyöntekijä Rainer Vastamäelle.

teho-480.jpg

Henri Terho (oik.) vastaanotti Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan puheenjohtajan Matti Vuorian (toinen oik.), hallituksen puheenjohtajan Tuomo Lähdesmäen ja yliopiston rehtorin Kalervo Väänäsen (vas.) luovuttaman tunnustuksen Vuoden yhteistyökumppanina toimimisesta.

Terhoa Väänänen kuvasi moniottelijaksi, joka on auttanut yliopistoyhteisöä muun muassa lukuisten julkaisujen kirjoittajana, toimittajana, taittajana, kielentarkastajana, kääntäjänä, missä ikinä apua on tarvittu. Vastamäki puolestaan on eläkkeelle siirtymisensäkin jälkeen auttanut Vanhalinnan kiinteistönhoidollisissa tehtävissä sekä siirtänyt hiljaista tietoa seuraajilleen.
vastamaki.jpg
Vuoden vapaaehtoistyöntekijä -tunnustuksen vastaanottanut Rainer Vastamäki (vas.) totesi palkinnon olevan harvinaisempi kuin lottovoitto.

Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan jäsen, humanistisen tiedekunnan dekaani Eija Suomela-Salmi nosti juhlapuheessaan esille Geniuksen, jonka antiikin ajoista saakka on todettu olevan ihmisen elämän luonnonvoima, joka seuraa ihmistä ja määrää hänen kohtalonsa. Geniusta kuunnellen ihminen tekee sen, mikä hänen on määrä, ei esimerkiksi rahan ja menestyksen innoittamana.

– Kun ja jos Genius osoittaa ihmiselle tehtävän, tämä voi joutua ristiriitaan yhteiskunnan kanssa. Tämä on ikuinen ongelma. Me tarvitsemme nuoria, joita Genius ohjaa suorittamaan tehtävää, joka on olemassa häntä varten. Nuoria, jotka eivät myy sieluaan rahasta, pelosta tai muusta syystä.

Hän siteerasi myös J. V. Snellmania sanoen, että pääasia on tehdä velvollisuutensa ja työnsä, mikäli voimat riittävät.

Tavoitetta helpottaa Yliopistosäätiön suuri tuki tutkijoille. Tänä vuonna myönnetystä yli miljoonasta eurosta yli puolet myönnettiin nuorten tutkijoiden eli alle 35-vuotiaiden väitöskirjatyöskentelyyn.

– Yliopistosäätiön hallitus haluaa päätöksellään edistää erityisesti lupaavien nuorten tutkijoiden tekemää työtä ja kansainvälistymistä Turun yliopiston eri tiedekunnissa, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja säätiön hallituksen jäsen, vararehtori Riitta Pyykkö kertoo.

Nuoren tutkijan apurahojen ohella säätiö myönsi tutkimusmäärärahoja yksittäisille tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä matkamäärärahoja ulkomaisiin konferensseihin ja tutkimusmatkoihin. Lisäksi myönnettiin määrärahoja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumiseksi Turun yliopistoon sekä opetusretkiin.

Helmikuun loppupuolella päättyneessä apurahahaussa Yliopistosäätiölle tulleita hakemuksia oli 938 kpl. Haettu apurahasumma oli noin 8,4 milj. euroa.

Turun Yliopistosäätiön kevään 2017 myönnetyt apurahat

sergio-480.jpgSergio Espinosa vastaanotti Turun Yliopistosäätiön hallituksen  puheenjohtajalta Tuomo Lähdesmäeltä apurahan.

Tutkimusmäärärahat
FM Elina Ahokangas: Suurten saumamuodostumien kerrostumis- ja hydrogeologisten olosuhteiden geofysikaalinen tutkimus läntisessä Suomessa, 10 152 e
SH, TtT, dosentti Axelin Anna: Kohti perhelähtöistä seurantaa äitiyshuollossa – Raskausajan seuranta aktiivisuusrannekkeella, 6 768 e
FM Perna Antonella: The taste of the primitives ja sen historiallinen tausta. Lionello Venturi (1885–1961), Riccardo Gualino (1879–1964) ja Osvald Sirèn (1879–1966), 15 228 e
Docent Zhi Jane Chen: New players in regulating Th17/iTreg cell differentiation and contribution to inflammation and inflammation associated tumorigenesis, 3 500 e
LT, dos. Eeva Ekholm: Äidin ahdistuksen ja masennuksen vaikutus raskauskomplikaatioihin - vuorovaikutteisen ultraäänen hoidolliset mahdollisuudet, 4 000 e
MA Jelena Gligorijevic: Nykymusiikkifestivaalit ja kansallinen identiteetti: tapaustutkimus Serbian Exit- ja Guca trumpetti-festivaaleista Milosevicin jälkeen, 10 152 e
FT Merja Haaparanta-Solin: Uusi PET-merkkiaine noradrenaliinin kuljetusproteiinille; synteesi ja evaluointi Alzheimerin taudin eläinmallissa, 4 000 e
TtM Kristiina Heikkilä: Sydänleikattujen potilaiden kivun arvioinnin ja kirjaamisen mallin kehittäminen, 6 768 e
FT, dos. Anne Heimo: Sirkkala 1918-2018: Vankileiristä muistin paikaksi ja kulttuuriperintökohteeksi, 6 768 e
LitM, FM, FT Ilkka Heinonen: Liikuntaharjoittelun molekylaariset vaikutukset sydämen toimintaan ja verisuonitukseen terveessä ja diabeteksesta kärsivässä sydämessä, 2 500 e
FT, dos. Sanna Huttunen: Paljastaako DNA aerobiologiset kaukokulkeumat? 5 000 e
FT, dos. Jari Hänninen: Mikromuovin pitoisuusgradientti Itämeren rannikkovesiltä Huippuvuorten pohjoispuolelle, 4 000 e
TtM Ninni Ihalainen-Tamlander: Stigma mielenterveyspotilaita kohtaan, 6 768 e
PhD Guillaume Jacquemet: Development of anti-Myosin-X therapies to block cancer metastasis, 3 500 e
MSc Jingwen Jiang: Autonomy support, competence support and relational support: Associations with student motivation and emotions in the classroom — Teacher emotions intertwined, 10 152 e
MSc Seyedeh Akhgar Kaboli: Alternative Futures for Academic Profession in Finland: Paths toward resilience and sustainability in the academia, 10 152 e
Dosentti Laura Kakkola: Turvalaboratorion käyttöönotto: Pilottiprojektina flavivirusten mekanismit luontaisten immuunivasteiden estossa, 3 500 e
Archaeology D.Phil. (Oxon) Georges Kazan: Interdisciplinary Collaboration Project - Relics of Turku Cathedral, 4 500 e
FT Harri Kiiskinen: Aineen tunteellinen toimijuus myöhäisen tasavallan ajan Roomassa, 10 152 e
FM Yvonne Konkol: Suolistobakteerien merkitys kroonisessa eturauhastulehduksessa ja kuusen sokeriyhdisteiden terveysvaikutukset, 10 152 e
FT Mari Lehti: SPEF2 proteiinin toiminta luun muodostuksen aikana, 2 944 e
FM Nana Lehtinen: Väitöskirjatutkimus: Amerikansuomalaisten puhujien suomen kielen erityispiirteet ja suomen kielen kielikadon tyypilliset muodot, 20 304 e
FT, Dos. Arto Liljeblad: PET-kuvantamiseen soveltuvien yhdisteiden entsymaattinen valmistus, 3 500 e
FT Anssi Malinen: RNA-polymeraasi I:n toimintamekanismin selvittäminen ja valjastaminen uusien syöpälääkkeiden vaikutuskohteeksi, 6 000 e
FT Eveliina Munukka: MAPPAC-umpilisäketulehduksen mikrobiologinen etiologia, 4 000 e
PhD Ahmed Musrati: Biofilm related virulence properties of novel bacterium Prevotella aurantiaca and their regulation by quorum sensing molecule AI-2 and its analogues, 3 500 e
FM Annastiina Mäkilä: Masennusepidemian alkuajat Suomessa vuosina 1980–1995 asiantuntija- ja arkikulttuureissa. Masennuksen sisältöjen muutos sekä tieteen historian että kulttuurin muutoksen kehyksessä. 20 304 e
FM Ulla Nygrén: Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen, 10 000 e
FT Paavo Oinonen: Median julkinen palvelu muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 000 e
KTM Petteri Ojala: Internetin verkkokeskustelut markkinatiedon lähteenä, 4 416 e
Dosentti Katja Pahkala: Uusia mahdollisuuksia sydänterveyden edistämiseen - elämänaikaisen ravinnon, elintapojen ja kardiometabolisen riskiprofiilin yhteys suolistomikrobistoon aikuisena, 4 416 e
Ins. Paula Pennanen: Uusien lääkemolekyylien seulominen voittamaan NF1- sairauden aiheuttamat fenotyypit iholla ja luustossa, 6 768 e
FT, dos. Sari Pihlasalo: Luminometrinen menetelmä syöpälääkkeiden seulontaan, 6 768 e
Dosentti Päivi Polo: Pakastealkiohoitojen ennusteeseen vaikuttavat tekijät, 1 692 e
LT Juho Raiko: Ruskean rasvakudoksen aktiivisuuden yhteydet varhaisiin valtimomuutoksiin terveillä aikuisilla 10 vuoden seurantatutkimuksessa, 6 768 e
FM Markus Räsänen: Energiansiirto luminoivissa lantanidikomplekseissa, 10 152 e
LT Teijo Saari: Akuutin leikkauskivun hoidon tarkentaminen yksilöllistäminen uusien mallinnusmenetelmien avulla, 4 000 e
VTM Maiju Saarinen: Lapsuusiän epilepsia: ajalliset muutokset ilmaantuvuudessa ja ennenaikaisessa kuolleisuudessa. Valtakunnallinen rekisteritutkimus. 6 768 e
FM Hanna Salmi: Englanninkieliset runoväittelyt konfliktipuheena, 4 416 e
FT Taija Saloniemi-Heinonen: Munasarjan granuloosasolusyövän steroidogeneesi – Uusien lääkekehityskohteiden tunnistaminen ja merkkiaineiden etsintä, 6 768 e
Dosentti Liisa Seppänen: Casagranden korttelin arkeologisen aineiston ja tutkimushistorian selvitys – erityistarkastelussa nk. Julinin tontin kaivaukset, 16 560 e
MSc Pilleriin Sikka: The Neurocognitive Basis of Dream Emotions, 10 152 e
TtM Tanja Sjöros: Istumisen vähentämisen vaikutukset tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin, 6 768 e
LT, dos. Maria Sundvall: BRCA2:n merkitys ja molekyylimekanismit eturauhassyövässä, 6 768 e
FT, dos. Ilari Sääksjärvi: Turun yliopisto vastuullisena matkailun kehittäjänä Seilissä – Ekologisesti kestävää tiedematkailua, 3 000 e
FT Mikko Tikkanen: Fotosynteesitutkimuksen sovellus: Valoon perustuva menetelmä herbisidien korvaamiseksi, 4 700 e
FT Harri Tolvanen: Carl Nathanael af Klerckerin Kuninkaallinen merikartasto (1791–1796) avoimeksi paikkatiedoksi, 4 100 e
FM, FT, dos. Mimmi Tolvanen: Lapsen ja vanhempien hammashoitopelkojen yhteys toisiinsa, tehtyihin toimenpiteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin, 3 500 e
PsM Jarno Tuominen: Sosiaalisten kontaktien muutosten vaikutus unisisältöihin ja hyvinvointiin, 7 000 e
LT Jetro Tuulari: Varhainen stressi ja aivojen kehityspolut - vaikutukset myöhempään terveyteen, 6 768 e
FT, dos. Mikko Uusi-Oukari: Humalan ja oluen keskushermostoa rauhoittavat yhdisteet luonnollisina lääkkeinä ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen, 2 400 e
MA Junghyun Yoon: Quality of school life of adolescents in different sociocultural contexts: A cross-cultural comparative study between Finland and Korea, 11 844 e

Nuoren tutkijan apurahat
PhD candidate, MAEd Christina Athanasopoulou : eHealth and People with Schizophrenia Spectrum Disorders, 6 768 e
M.Tech Ameya Bendre: Role of osteoblast specific Dicer1 in the regulation of post-natal skeletal homeostasis, 8 460 e.
MSc Paulina Budzynska: Transcription factors IRF4 and Bach2 as regulators of antibody affinity maturation and secretion, 6 768 e.
MSc Prince Dadson: Effect of Bariatric Surgery on Adipose Tissue Metabolism in Morbid Obesity Subjects With and Without Type 2 Diabetes, 6 768 e
LL Antti Ellonen: Rintasyövän hoitotulokset VSSHP:n alueella, 4 416 e
FM Riikka Elo: Kohti sammalpunkkien geneettistä tunnistusta: vertaileva fylogeneettinen tutkimus lajirajoista, 6 768 e
FM Ville-Pekka Eronen: Eräiden epälineaaristen sekalukuoptimointialgoritmien differentioituvuusoletusten relaksoinnista, 16 920 e
MSc Sergio Espinosa-Dominguez: Experimental and computational studies on cationic polythiophenes, 6 768 e
PhD Mona Gibreel, Mechanics of attachment systems and acrylic resin of denture base surrounding the attachment, 7 200 e
MD, MSc Natalia Gurvits: Defective cell cycle regulation as prognostic factor in triple-negative breast cancer,  8 460 e
VTM Heidi Haanila: Miten 'minä' määritellään? – Neurofilosofinen analyysi itsetietoisuudesta, 10 152 e
FM Janne Hakkarainen: Uusia näkemyksiä steroidihormonien entsymaattiseen säätelyyn: Hydroksisteroidi (17beta) dehydrogenaasi 1:n ja 6:n rooli estrogeeni- ja androgeenimetaboliassa, 2 944 e
FM Ira Hansen: Minuuden toiseus: trauman kokemus Paul Austerin romaaneissa, 20 304 e
MSc Maria Karoliina Hirvonen: Proteomiikka-analyysien avulla uutta tietoa tyypin 1 diabeteksen kehittymisestä, 6 768 e
PsM Mikko Hurme: Tiedostamattoman näköhavainnon aivomekanismit, 10 152 e
FM Essi Huuhka: "Hätääkärsiviä olemme koettaneet auttaa": Suomalaisten lähetystyöntekijöiden humanitaarinen ajattelu ja toiminta Saksan Lounais-Afrikassa Ambomaalla, n. 1890-1920, 20 304 e
VTM Laura Ipatti: Läpimurto tunnettuuteen - Suomen maakuvatyö Japanissa kylmästä sodasta some-aikaan,  10 152 e
LL Lotta Ivaska: Lapsen kitarisa: Mikrobiologia, immunologia ja sairaudet, 6 768 e
VTM Laura Järvi: Ammatilliset etuudet sairausajan toimeentulon turvaajana. Kollektiivisesti neuvoteltujen sairausetuuksien laajuus ja merkitys Pohjoismaissa, 10 152 e
FM Pauliina Järvinen: Linnunpesän lukuisat roolit: pesänrakennus yksilöllisenä piirteenä,  10 152 e
FM Elina Kaikkonen: Kastraatioresistentille eturauhassyövälle altistava geneettinen variaatio suomalaisilla eturauhassyöpäpotilailla, 10 152 e
FM Jaakko Kara: Svekofennisen kallioperän kehityksen tutkiminen Etelä-Suomessa, 15 228 e
MSc Anastasia Khodyreva: Uudet “sopimattomat” feminiinisyydet, Neuvostoliiton romahduksen jälkeinen sukupuolten epätasa-arvo ja työskentely 1990–2010 -lukujen venäläisessä nykyelokuvataiteessa, 20 304 e
FM Kalle Matias Koskensalo: Magneettispektroskopia sydänpysähdyksen saaneiden potilaiden toipumisen ennustamisessa ja hoitovasteen arvioimisessa, 6 768 e
DI Samuli Laato: Miten alakouluikäisten matematiikan opetusta voi kehittää musiikin ja teknologian avulla? 20 304 e
FM Otto Latva: Länsimaisen kulttuurin näkemystä jättiläiskalmarista 1763¬–1896 tutkiva väitöskirja, 6 768
KTM Aki Lehtivuori: Tulosjohtamisen ja palkitsemisen vaikutus sisäiseen motivaatioon: vaikutukset tutkijoiden sisäiseen motivaatioon ja akateemiseen tutkimukseen, 10 152 e
FM Antti Lindfors: Tekstuaalisuus ja performanssi stand up –komiikassa, 20 304 e
FM Noora Lindgrén: Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen – Kaksostutkimus, 6 768 e
FM Tikli Kristiina Maria Loivaranta: Maaoikeuksien muuttuvat merkitykset maaoikeusneuvottelujen aikana. Tapauksena kolme kylää Keski-Intiassa, 20 304 e
FM Saara Lundén: Aistikokemukset välipalasyömisessä, 6 768 e
FM Heta Lähdesmäki: Suden paikat. Ihmisen ja suden suhde 1900-luvun Suomessa, 10 152 e
FM Xueying Ma: Key flavour compounds and their contribution to the quality of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.), 10 152 e
LL Kalle Mattila: Munuaissyövän ennustetekijät, 4 416 e
FM Pirjo Merilahti: Coxsackievirus A9:n ja ihmisen parechovirus 1:n reseptorivuorovaikutukset, 4 416 e
LL Minna Myllylä: Pitkäaikainen ylipainehoito (CPAP) uniapneapotilailla – ketkä hyötyvät hoidosta ja miten? 2 944 e
DI Hanna Myllynen: Atomitason tutkimus säteilyn vuorovaikutuksesta biologisesti merkittävien molekyylien kanssa, 20 304 e
MSc Sanaz Nazari-Farsani: Lonkan tekonivelen RSA-kuvaus, 6 768 e
MPhil Kasusu Nyamuryekung'e: Availability, perceptions and costs for utilization of selected dental services in a low income country, 10 152 e.
FM Emilia Palo: Valoa tuottavien nanomateriaalien suojaaminen ja parempi hyödyntäminen aurinkoteknologiassa ja taudinmäärityksissä, 10 152 e
LK Emily Xiaoqi Pan: Nousevan aortan kirurgian pitkäaikaistrendi TYKS:ssä, Suomessa sekä Pohjoismaissa, 1 472 e
MSc Bineet Panda: Genetics of telomere length in wild mice: a new animal model for experimental biological aging research, 20 304 e
MSc Konrad Patyra: Genetic causes for hypo- and hyperthyroidism: from Human Diseases to Mouse Models, 6 768 e
YTM Annu Perälä: Politiikan korkeakoulu: Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n nuorisoaktiivien urapolut politiikassa 1970–2015, 10 152
FM Minerva Piha: Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa - kielitieteellis-arkeologinen näkökulma, 20 304
MSc Anup Poudel: Understanding the effect of large-scale environments on galaxy and group evolution, 10 152 e
LL Heidi Pöyhönen: Neuroimmunologiset markkerit, ennuste ja doksisykliinihoidon turvallisuus lasten aivotulehduksissa, 2 944 e
MSc Xi Qiao: A novel mechanism for regulating oncoprotein MYC stability: therapeutic implications on MYC-driven cancer, 4 416 e
MSc Sandra Raquel Ruiz Paredes: Effects of metal air pollution on micronutrient profiles and oxidative stress on free-living passerine birds and bats, 6 768 e
LL Tiina Ruuska: Lymfoomien somatostatiinireseptorien DOTANOC-PET/TT-kuvantaminen sekä immunohistokemiallinen määrittäminen, 2 944 e.
DDS, PhD candidate Anas Aaqel Salim Salim: Toward enhancing the durability and strength of tooth colored restoration: Use of dimethyl sulfoxide (DMSO) for preservation of resin-dentin layer, 6 768 e
VTM Laura Salonen: Sosioekonomiset erot työkyvyttömyyden poluilla. Sairauspäivärahalta työkyvyttömyyseläkkeelle, 10 152 e
LL Jaana Saranto: Aivorungon kuuloherätevastetutkimus vastasyntyneillä käyttäen insert- kuulokkeita: viitearvot ja niiden käyttö audiologisessa diagnostiikassa sekä puheenkehityksen ja kuulon riskitekijöiden tutkimisessa, 4 416 e
MSc Anam Tahir: Dynamic Motion Control of Autonomous Swarm of Drones in Varying Environmental Conditions, 10 152 e
VTM Enna Toikka: Huono-osaisuuden kasautumiseen johtaneet elämänpolut lapsuudesta varhaisaikuisuuteen, 10 152 e
FM Mira Tupala: Tasapainoilu taloudellisen hyödyn ja solidaarisuuden välillä: piilevät asenteet ja ideologiat Euroopan unionin virallisissa maahanmuuttoasiakirjoissa, 20 304 e
MSc Mueez U Din: Oxidative metabolism of brown adipose tissue (BAT) in humans, 6 768 e
FM Liina Uusitalo-Kylmälä: Mesenkymaaliset kantasolut luun uusiutumisen ja verisuonien uudismuodostuksen säätelijöinä, 10 152 e
FM Susanne Vainio: Multippeliskleroosin lääke- ja PET-merkkiaineiden arviointi tautimalleissa, 2 944 e
FM Jenni Virta: Sydän- ja verisuonisairauksien molekyylikuvantaminen tyypin 2 diabeteksessä: kokeellisten mallien ja niiden lääkevasteiden arviointi, 6 768 e
MSc Ping Wang: The Social media technology affordances for the Networked Tourism Industry, 6 768 e


Matkamääräraha:
FM Lotta Aarikka 500
FM, KT Juli-Anna Aerila 500
KT, Dr. phil. Piia-Kaisa af Ursin 500
FM Heikki Aisala 400
FM Outi Alanen 1 000
KT Jenni Alisaari 800
MSc Chashkina Anna 1 000
FT Katja Anttila 750
MAEd, BScOT Christina Athanasopoulou 297
MSc Jukka Aukia 480
LL Elina Bergman 500
PhD, Docent Raymond Bertram 600
MSc Dominik Eichin 500
TtM Niina Eklöf 500
FT Olli Eskola 500
FM Heli Etu-Sihvola 400
MSc Vandad Fallah Ramazani 400
MA Kalypso Filippou 2 000
FM Rebecca Frilund 300
FM Maria Grönman 500
DI Mika Grönroos 1 000
MSc Liz Andrea Gutiérrez Quequezana 500
LL Eeva Haapio 500
MSc Parisa Hariri 400
FM Niko Heikkilä 450
FT, LitM, FM Ilkka Heinonen 300
LL Kjell Helenius 1 000
FM Anni Hella 400
LT Niina Hieta 800
Dosentti Mika Hirvensalo 300
MSc Maria Karoliina Hirvonen 500
Erikoisl. Kira Kristianna Hongell 800
LT Henri Honka 800
FM, LiTM Sanna Honkala 800
FM Marika Honkaniemi 500
FT Lauri Johannes Hooli 1 000
LL Md Iftakher Hossain 500
LKT, dos. (professori) Veijo Hukkanen 536
HLL, oikeushammaslääkäri Jaana Hurnanen 1 000
Projektitutkija Atte Häkkinen 600
VTM Laura Ipatti 600
FM Kaisa Joki 1 000
LL Eeva Juhanoja 500
PhD Kaisa Kaakinen 500
FM Suvi-Sadetta Kaarakainen 700
KM, MA Mikko Kainulainen 800
FM Marika Kalpio 300
MSc Kartiek Kanduri 800
FT Kirsi Kanerva 500
VTT Ismo Kantola 800
FT Veli-Matti Karhulahti 1 000
VTT Jenni Karimäki 800
Dosentti Linnea Karlsson 700
FT Mikko Kauko 400
MA Elena Kazakova 500
LT Andreina Kero 300
VTM Silja Keva 800
MSc Meraj Hasan Khan 500
HLK Leeni Kilponen 600
TkK Aapo Knuutila 500
KTT Anna-Maija Kohijoki 800
FT Heidi Korhonen 400
LL Jaakko Koskenniemi 1 000
FM Tuuli-Marjaana Koski 400
FM, KM Jaana Kouri 500
DI Tommi Kumpulainen 1 000
FT Aki-Juhani Kyröläinen 500
FT Tomi Kärki 500
FM Salla Lahdenpohja 400
FT Pekka Lahti 300
FM Suvi Lahtonen 1 000
FT Hemmo Laiho 450
Dos. Tero Laihonen 400
FT Silja Elina Laine 300
FM Jaakko Lamminpää 500
TtT Tella Lantta 600
LL Kaisa Lehtimäki 800
FM Jenni Lehtinen 500
FT Laura Lehtinen 1 000
FM Tiina Susanna Lehtiniemi 1 200
LK Joonas Lehto 500
VTM Mikko Leino 500
FM Henrik Pietari Levämäki 300
PhD Niina Lietzen 300
FM Johanna Lilja 800
FM Noora Lindgrén 500
FM Emmi Lokka 500
FT, dosentti Karoliina Lummaa 1 000
FM Heta Lähdesmäki 500
MSc Xueying Ma 800
LL Teemu Maaniitty 500
M.Sc.Oec Danijela Majdenic 500
FM Inkeri Markkula 400
MSc María Gabriela Martínez Chacón 500
PhD Jake McMullen 1 100
MSc Arfa Mehmood 500
FT Mikko Metsä-Ketelä 1 000
FM Ulla Moilanen 500
FM Kati Mokkala 1 000
MA Akvile Motuzaite 450
PhD Robert Moulder 500
Dosentti Maarit Mutta 800
DI Jaakko Mäkelä 400
FM Ermei Mäkilä 600
LK Elina Mäkinen 500
MSc Srikar Goud Nagelli 500
TtT Hannakaisa Niela-Vilen 500
FM Aura Nikkilä 500
LLM Shorena Nikoleishvili 2 000
FM Sara Norja 250
FM Minna-Liina Ojala 400
PsM Henri Olkoniemi 800
TtM Johanna Olli 300
DSc Tarek Omran 1 000
LK Emily Pan 800
FM Kreetta Paunu 500
TtM Virve Pekurinen 800
Erikoisl. Outi Pellonperä 500
FM Kimmo Peltola 1 000
TtM Laura-Maria Peltonen 500
Ins. Paula Pennanen 500
PhD Petar Petrov 1 000
HLK Riikka Pietilä 500
FT, dos. Sari Pihlasalo 300
FT Lauri Polari 500
FM (väit) Katri Priiki 500
FT Anna Pulakka 800
FT Elina Puljula 600
FM Sari Puputti 500
TkT Mikko Pänkäälä 1 000
MA Tiago João Queimada e Silva 600
LL Matias Rantanen 500
TtM Hanna Repo 500
LT Pilvi Riihilä 500
FT Juho Ritola 800
M.Phil Sean Robinson 400
TaT Marjo Räsänen 1 300
M.Pharm Sanjib Saha 500
FM, dos. Mikko Salomäki 400
FM Antti Saloranta 500
FM Nils Sandman 1 200
OTM Toni Selkälä 1 000
Dosentti Liisa Seppänen 400
MSc Mukund Sharma 500
FT, FD Elina Siltanen 700
FT Paula Sjöblom 500
TtM Camilla Strandell-Laine 500
FM Aki Stubb 1 000
VTM, FM Tiia Sudenkaarne 1 400
FM Karita Suomalainen 500
FM Milla Suominen 800
FM Jouni Teittinen 500
FM Mari Tiihonen 300
VTM Enna Toikka 600
MSc Natalia Tong Ochoa 700
FT, dos. Kirsi Tuohela 700
FT, dos. Petri Tähtinen 1 000
LL Panu Ilja Johannes Uusalo 500
HLK Erika Helena Uusitalo 600
MSc Marika Vainio 500
FM Sanja Vanhatalo 1 000
KT, FM Katrina Vartiainen 1 000
KM Petra Anjuska Varttinen 600
FM Markus Viljanen 1 000
FM Jenni Virta 500
FT Reetta Virtakoivu 500
EL Tiina Vuorio 600
PhD Gun West 500
LL Mohamed Yahya 500
MSc Rahul Balu Yewale 400
PhD Cheng-Bin Yim 500
FM Boris Zaprudin 500
 
 
Määräraha vierailevan tutkijan tai luennoitsijan kutsumiseksi
VTT, dos. Marko Ahteensuu 700
FT Valtteri Arstila 500
PhD Angela Bartens 1 000
PhD, dos. Heiskanen Benita 2 000
Docent Jon Brommer 400
VTT, dos. Kimmo Elo 600
FT Olli Eskola 2 000
DDS, PhD, Adj. Prof. Ulvi Gürsoy 1 000
THT Maija Hupli  800
Dosentti Laura Kakkola 1 200
FT Juhani Karhumäki 900
FT Noora Kotaja  4 000
FT Joel Kuortti 1 000
FT Lotta Lehti 1 000
FM Malla Maria Lehtonen 500
FT, dos. Maarit Leskelä-Kärki 1 000
Dosentti Aino Mäkikalli 500
OTT Johanna Niemi 1 000
FT Minna Opas 300
PhD, Docent Jeroen Pouwels 1 800
KT, FM Marjaana Puurtinen 2 000
OTT Janne Salminen 1 000
VTM, FM Tiia Sudenkaarne 2 000
TtT, professori Riitta Suhonen 700
LT Jukka Westermarck 1 500
 
Opetusretket
FD Carita Kvarnström 700
FT, dos. Pauliina Latvala-Harvilahti 1 200
FL Lars Saari 1 500
FT, dos. Pietari Skyttä 2 000
FT Minna Vainio 500

Erja Hyytiäinen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.5.2017 17:25 ,  Päivitetty 17.5.2017 10:46

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto