Laaja konsortiohanke kehittää digihoitoa mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn

​Turun yliopiston tiedote 22.12.2016

APEX-hankkeessa kehitetään omat hoito-ohjelmansa raskausajan ja synnytyksenjälkeiseen masennukseen sekä alakouluikäisten ahdistukseen. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa leikki-ikäisten käytösongelmien hoitoon suunnitellun Voimaperheet-vanhempainohjausohjelman kehittäminen jatkuu. Yläkouluikäisille ja opintonsa aloittaville nuorille kehitetään mielenterveyttä vahvistavia tukimuotoja. 

Hanke toteutetaan Turun yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston sekä kanadalaisten Dalhousien yliopiston ja IWK Health Centerin yhteistyönä. Tutkimusryhmään kuuluu lastenpsykiatrian, kehityspsykologian, hoitotieteen, kasvatustieteiden ja terveystaloustieteen asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus digitaalisten hoito- ja oppimisympäristöjen kehittämis- ja tutkimustyöstä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto vuosina 2016–2019.

Tutkimuksen ohjelmat toteutetaan lasten ja nuorten kehityksellisesti tärkeissä siirtymävaiheissa. Ahdistus, masennus ja käytösongelmat valittiin kehitettävien hoito-ohjelmien kohteiksi niiden kansanterveydellisen merkittävyyden ja aiemman tutkimusnäytön perusteella.

Maailmalla menestyviä menetelmiä ei juuri tunneta Suomessa

‒ Tutkimiemme mielenterveyden ongelmien digitaalisesta hoidosta on saatu maailmalla myönteisiä tuloksia. Ahdistuksen ja masennuksen etähoidosta ja digitaalisesta vanhempainohjauksesta on saatu lupaavia tuloksia myös kustannusvaikuttavuustutkimuksissa, kertoo konsortion johtaja, professori Andre Sourander Turun yliopistosta..

Suomessa valtaosa mielenterveyden vuoksi oireilevista lapsista jää palvelujen ulkopuolelle. Tutkimusnäyttöön perustuvia lasten ja perheiden matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja löytyy toistaiseksi hyvin vähän.

Souranderin mukaan Suomessa on erinomaiset edellytykset ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. 
‒ Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kautta riskiryhmiin kuuluvat on mahdollista tunnistaa ja tavoittaa varhaisessa vaiheessa, hän painottaa.

Souranderin johtaman Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimusryhmän Voimaperheet-vanhempainohjausohjelma onnistui tavoittamaan neuvoloiden kautta merkittävän joukon perheitä, jotka hyötyivät hoito-ohjelmasta. Ohjelma vähensi lasten käytösongelmia ja hyödyt säilyivät ohjelmanjälkeisessä seurannassa.

Lasten ahdistuksen hoito käynnistyy 2017

APEX-hankkeessa kehitteillä olevista ohjelmista Voimaperheet: Huolet hallintaan -ohjelma alakouluikäisille valmistuu koekäyttöön syksyllä 2017. Ohjelmassa lapsi ja hänen lähiaikuisensa opettelevat koulutetun valmentajan tuella lapsen ahdistuksen hallintaa netin ja puhelimen välityksellä. Ohjelma perustuu kognitiivis-behavioraaliseen hoitomalliin.

‒ Ahdistushäiriöt haittaavat lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita, johtavat usein myöhempään masennukseen, nuorena alkavaan päihteidenkäyttöön sekä itsetuhoiseen käytökseen, ja ovat merkittävä syrjäytymisen riskitekijä, Huolet hallintaan -osahankkeen projektipäällikkö Terja Ristkari sanoo.

‒ Oikea-aikainen hoito voi korjata tämän kehityskulun. Kyseessä on merkittävä asia, sillä arviolta 6‒18 prosenttia kouluikäisistä lapsista ja nuorista kärsii ahdistushäiriöstä. Usein ongelmat tunnistetaan ja apua saadaan vasta, kun oireet ovat heikentäneet toimintakykyä vuosien ajan.

Mielenterveystaidot suojaavat nuoria mielenterveysongelmilta

APEX-konsortion kehittämää digitaalista mielenterveystukea yläkouluikäisille ja opintonsa aloittaville itsenäistyville nuorille testataan oppilaitoksissa ja korkeakouluissa ensimmäisen kerran syksyllä 2017.

‒ Kansainväliset tutkimustulokset kertovat mielenterveystaitojen opetuksen suojaavan nuoria myöhemmiltä mielenterveysongelmilta, opintonsa aloittaville nuorille suunnattua Transitiot-osahanketta vetävä erikoistutkija Marjo Kurki sanoo.
Konsortion kanadalaispartneri on toteuttanut hoito-ohjelmia ja mielenterveysopetusta tahollaan lupaavin tuloksin. APEX-hankkeessa ohjelmat muokataan suomalaiseen toimintaympäristöön ja hoito-ohjelmien osalta väestötasolle soveltuviksi.

Lisätietoja:

APEX-konsortion johtaja, professori Andre Sourander, andre.sourander@utu.fi, p. 050 365 3447

APEX-konsortion koordinaattori, erikoistutkija Marjo Kurki, mhkurk@utu.fi

Voimaperheet: Huolet hallintaan -osahankkeen projektipäällikkö Terja Ristkari, terja.ristkari@utu.fi, p. 040 572 7456 

Hankkeen www-sivut: http://apex.utu.fi


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 22.12.2016 10:35 ,  Päivitetty 22.12.2016 10:38

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto