Logistiikkaselvitys 2016: Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset jatkaneet kasvuaan

​Turun yliopiston tiedote 19.12.2016

Logistiikkaselvitys 2016 -raportti perustuu noin 1 100 teollisuuden, kaupan ja logistiikka-alan yrityksen kyselyvastauksiin muun muassa logistiikan tilasta, kehitystarpeista ja kustannuksista. Selvityksen on laatinut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijaryhmä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

Raportti esittelee tulokset päätoimialoittain ja osin myös maakunnittain. Selvitys on järjestyksessään yhdeksäs. Kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijoiden vuodesta 2006 kokoama tietokanta on alallaan suurin kansallinen kyselyaineisto maailmassa.

Polttoaineen hinnan nousu kohottaa kuljetuskustannuksia entisestään

Selvityksen mukaan yritysten logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta on kohonnut vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2015 kustannukset olivat yhteensä 23,4 miljardia euroa. Kustannuksista yli puolet syntyy yritysten sisäisissä prosesseissa, markkinoilta yritykset ostivat logistiikkapalveluita noin 9,2 miljardilla eurolla.

‒ Kuljetuskustannukset ovat kohonneet samalla kun keskeinen kustannustekijä, polttoaineen hinta, on pysytellyt varsin alhaisena. Polttoaineen hinnan kohotessa suomalaisyritysten kuljetuskustannukset noussevat entisestään, sanoo selvitystä tekemässä ollut tutkijatohtori Tomi Solakivi kauppakorkeakoulusta.

Infrastruktuurin tekninen kunto saa moitteita

Logistiikkaselvityksen mukaan yritysten arviot liikenneinfrastruktuurin kunnosta ovat edelleen kriittiset. Aiemmissa selvityksissä tutkijat ovat havainneet alueellisia eroja yritysten näkemyksissä liikenneinfrastruktuuriin ja toimintaedellytyksiin sijaintipaikkakunnallaan ‒ ja nämä erot kasvavat. Pohjois- ja Itä-Suomen yritysten arviot ovat Etelä-Suomen yritysten arvioita selvästi kriittisempiä.

‒ Yritysten arviot erityisesti infrastruktuurin teknisen kunnon osalta ovat varsin kriittiset. Arviot ovat hieman paremmat kuin vuonna 2014, jolloin selvitys viimeksi tehtiin, Solakivi kertoo.

Digitalisaatio muokkaa liiketoimintaa nopeasti

Logistiikkaselvityksessä pyydetiin yrityksiä myös arvioimaan digitalisaation vaikutuksia liiketoimintaan ja logistiikkaan. Enemmistö yrityksistä arvioi käyttävänsä pilvipalveluita, toimitusketjun reaaliaikaista seurantaa sekä erilaisia mobiilisovelluksia osana operatiivista toimintaansa jo vuoteen 2020 mennessä.

Myös verkkokaupan sovellukset yleistyvät nopeasti suomalaisten yritysten joukossa. Tutkijoiden mukaan näiden odotusten mukainen kehitys tulee muokkaamaan Suomen logistiikkamarkkinoita merkittävästi ja lisäämään erilaisten digitaalisten sovellusten kysyntää huomattavasti jo varsin pian.

‒ Tieto, tiedon analysointi ja sen jalostaminen sekä tiedon jakaminen yrityksen ja sen lukuisten sidosryhmien välillä tulevat muodostamaan merkittävän tehostamis- ja liiketoimintapotentiaalin, josta hyötyvät niin asiakkaat kuin palveluntarjoajat, Solakivi toteaa.

>> Koko raportti on julkaistu osoitteessa https://blogit.utu.fi/logistiikkaselvitys

Sivustolta löytyy myös aiheeseen liittyvää taustamateriaalia sekä vuoden 2016 raportin kuvioiden ja taulukoiden luvut.

Lisätietoja:
tutkijatohtori Tomi Solakivi, tomi.solakivi@utu.fi, p. 050 502 7071
professori Lauri Ojala, lauri.ojala@utu.fi, p. 050 502 7031

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 19.12.2016 12:15 ,  Päivitetty 19.12.2016 12:16

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto