Aurajoen varrelta paljastui arkeologinen suurlöytö: Suomen vanhin kirkko

​Kirkkorakennus on varhaiskeskiaikaisen romaanisen rakennustyylin ja esinelöytöjen perusteella ajoitettu 1100-luvulle. Rakennus on ollut pituudeltaan noin 10 metriä ja leveydeltään 6 metriä. Siinä on ollut erillinen runkohuone ja tätä kapeampi kuoriosa. Tutkimuksissa kirkon itäreunalta löydettiin myös alttarin kiviset perustukset.

Löytö on ainutlaatuinen Suomessa. Tällaisia paikkoja on etsitty 150 vuoden ajan tuloksetta. Vaikka rautakauden ja keskiajan vaihteeseen ajoittuvia kalmistoja tunnetaan runsaasti, ei varmoja kirkkorakennusten perustuksia niistä ole löytynyt. Kaarinasta nyt löytynyt kirkollinen rakennus on ajalta ennen tunnettua seurakunnallista järjestäytymisvaihetta. Kirkko on todennäköisesti toiminut läheisen kylän asukkaiden yksityis- tai kyläkirkkona 1200-luvun alkupuolelle asti.

Kirkko sijaitsi keskellä hautausmaata

Kirkkorakennus löytyi paikalta pitkäjänteisen tutkimustyön tuloksena. Pienimuotoisia kaivaustutkimuksia on alueella tehty Turun yliopiston toimesta vuodesta 2010 lähtien. Paikalta on jo aikaisemmin havaittu laaja ristiretkiajalle ja keskiajan alkuun (n. 1050–1250 jKr.) ajoittuva ruumiskalmisto sekä kalmistoa kiertävän aidan kivinen perustus. Vuoden 2013 tutkimuksissa saatiin myös selville, että kalmistoalue on aikaisempaa huomattavasti laajempi. Nyt tunnistettu kirkollinen rakennus on sijainnut hautausmaa-alueen keskellä.

Löytöalue muodostaa ainutlaatuisen, hyvin säilyneen kokonaisuuden Aurajoen varrella, vain muutaman kilometrin etäisyydeltä Turun keskustasta. Kaivauksissa esiin kaivettua aineistoa analysoidaan yksityiskohtaisemmin syksyn ja talven kuluessa, jolloin muun muassa kirkkorakennuksen ikää ja käyttöaikaa saadaan tarkennettua. Lisäksi pyritään selvittämään kirkon käytön loppumiseen johtaneita syitä.

Tutkimuksia alueella on tarkoitus jatkaa mahdollisuuksien mukaan myös tulevina vuosina. Koska asiakirjalähteitä Suomesta ei kyseiseltä aikakaudelta ole säilynyt juuri lainkaan, valaisisivat tutkimukset merkittävällä tavalla myös kristinuskon tuloa Suomeen sekä maamme kirkollisen järjestäytymisen varhaisvaiheita.
Tutkimusten kautta on saatavissa lisätietoa laajemmin myös rautakauden ja keskiajan vaihteen henkisestä ja esineellisestä kulttuurista sekä alueen asutushistoriasta.

 

Vapaasti käytettäviä kuvia kaivauksilta:

Kuvat: Juha Ruohonen / Turun yliopisto, arkeologia

Suomen vanhin kirkkorakennus hautausmaineen löytyi pieneltä metsäsaarekkeelta Aurajoen läheisyydestä.
http://www3.utu.fi/tiedostot/tiedotteet/kirkko1.jpg

1100-luvun kirkkorakennusta kaivetaan varovasti esiin. Kuorihuoneen kivijalka alttareineen sijaitsee kuvassa kaivajien yläpuolella.
http://www3.utu.fi/tiedostot/tiedotteet/kirkko2.jpg

Kivirakenne kuuluu kirkkorakennuksen itäseinustalla olleen jykevän alttarin perustuksiin.
http://www3.utu.fi/tiedostot/tiedotteet/kirkko3.jpg

Lisätietoja:

Juha Ruohonen, kaivausjohtaja
Arkeologia, Turun yliopisto
juha.ruohonen(at)utu.fi
p. 0400 516352

Asiasana: Viestintä;
Tagit:
Julkaistu 4.9.2013 8:30 ,  Päivitetty 4.9.2013 8:33

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto