Mediatiedotteet

 

Turun yliopisto lähettää vuosittain medialle satoja tiedotteita, joissa kerrotaan yliopiston tutkimuksesta ja muusta toiminnasta.


Pekka Stenholm aloitti kauppakorkeakoulun Porin yksikössä yrittäjyyden apulaisprofessorina

Aboagora-tapahtumassa ruoditaan menneisyyden taakkaa ja yksilön vastuuta

Uusi, reaktioajan mittaukseen perustuva menetelmä voi helpottaa näkökentän tutkimista (Väitös: LL Laura Knaapi, 31.8.2018, silmätautioppi)

Äidin raskausajan DDT-altistus on mahdollisesti yhteydessä jälkeläisten autismiriskiin

Automerkkifoorumien verkkokeskustelut ovat lupaava markkinatiedon lähde (Väitös: KTM Petteri Ojala 20.8.2018, markkinointi)

Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin opettajankoulutuslaitokseen Raumalle

Kotitalouspalveluiden markkinat kasvussa maailmalla – työntekijöiden asema usein unohtuu (Väitös: VTM Merita Jokela, 24.8.2018, sosiaalipolitiikka)

Opetussuunnitelma ohjaa opettajien työtä eri tavoin – haasteina tulkinnanvaraisuus ja opettajien erilainen osaaminen (Väitös: KM Jaanet Salminen, 24.8.2018, kasvatustiede)

Turun yliopisto palkkaa lähes 50 tohtorikoulutettavaa

Tuore tutkimus avaa sijoittajien ekologiaa todellisilla osakemarkkinoilla

Geometriasta apuvälineitä koneoppimistehtäviin (Väitös: TkL Paavo Nevalainen, 20.8.2018, tietojenkäsittelytiede)

Tulevaisuuden opettajuus puhuttaa Peda-forum 2018 -päivillä 15.-16.8. Turussa

Ohjausjärjestelmistä tukea myös yrityksen innovaatiotoimintoihin ‒ vapaus ja itsenäisyys toimia eivät riitä (Väitös: KTM Eero Ståhlberg, 17.8.2018, laskentatoimi ja rahoitus)

Vanhat sananlaskut saavat nykykäytössä uusia tulkintoja (Väitös: KT, FM Liisa Granbom-Herranen, 16.8.2018, folkloristiikka)

Kasvit säätelevät yhteyttämistä proteiinien asetylaation avulla (Väitös: FM Minna Koskela, 15.8.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Väittelijä kehitti uusia ratkaisuja matematiikan ikiongelmiin (Väitös: FM Joni Teräväinen, 14.8.2018, matematiikka)

Kuuman kesän kukkia ja syötävää satoa kasvitieteellisen puutarhan näytemailla

Vastasyntyneen ja vanhemman läheisyyttä voidaan tukea sairaalahoidon aikana (Väitös: LL Simo Raiskila, 17.8.2018, lastentautioppi)

Pyydystetyt norsut elävät vankeudessa lyhyemmän elämän

Tervetuloa Lapin tutkimuslaitoksen avoimiin oviin ja Lasten yliopiston leirille

Tutkijat selvittivät klovnikalojen värityksen arvoituksen

Hammaspaikan esikäsittely silaaniyhdisteellä parantaa keraamisen paikan kiinnittymistä ja kestävyyttä (Väitös: MDS Ravi Kumar Ramakrishnaiah, 10.8.2018, biomateriaalitiede)

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä rajoittaa valtion osakasvaltaa yhä useammin (Väitös: OTM Mikko Rajavuori, 10.8.2018, oikeustiede)

Tutkimus tuo uutta tietoa Auringon koronan massapurkauksista (Väitös: MSc Firas Al-Hamadani, 8.8.2018, fysiikka)

Yhteyttämisen säätely hapetus–pelkistysreaktioiden avulla mahdollistaa kasvien sopeutumisen muuttuviin valo-olosuhteisiin (Väitös: FM Lauri Nikkanen, 8.8.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Hampaiden purentavirheet huonontavat suunterveyteen liittyvää elämänlaatua (Väitös: BDS, MSc Mohd Masood, 3.8.2018, hammaslääketiede)

Tutkijat paikansivat parkinsonismin alkuperän claustrum-tumakkeeseen

Turussa järjestettävässä kansainvälisessä konferenssissa pureudutaan ihmisten ja eläinten jaettuihin ja jakamattomiin maailmoihin

Ruuan tuoreus ja alkuperä ovat tärkeitä kuluttajalle – mutta niiden tuottama arvo syntyy eri tavalla (Väitös: DI Tommi Kumpulainen, 3.8.2018, elintarvikekehitys)

Ari Mölsä ja Tiina Raevaara Turun yliopiston työelämäprofessoreiksi

Suomalaistutkimus luo uudet säännöt syövän hoitoon

MAGIC-teleskoopit jäljittivät harvinaisen kosmisen neutriinon alkuperän

Tutkijoiden löytö tuo uutta valoa yhteyttämisen säätelyyn

Saaristomeri kärsii vakavasta happivajeesta

Nukutus ei sammuta tajuntaa kokonaan

Torniolainen Aromtech Oy tukee Turun yliopiston pohjoisen luonnon tutkimusta lahjoituksella

Amazoniasta löytyi valtavalla pistimellä varustettu tieteelle uusi pistiäislaji

Turun yliopisto sai kolme lahjoitusprofessuuria luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen

Opiskelijavalinnan tulokset selviävät tänään – Turun yliopisto toiseksi suosituin kevään yhteishaussa

Suomalaisnuorten psyykkinen hyvinvointi on kohentunut

Suositteluviestintä on matkailuorganisaatioille suuri mahdollisuus (Väitös: MSc Ping Wang, 2.7.2018, tietojärjestelmätiede)

Aalto-1 vei kiertoradalle suomalaista huipputekniikkaa

Kansalaisraadeista apua äänestyspäätöksiin? Osallistumisen uudet menetelmät esillä konferenssissa Turussa 27.–29.6.

Tutkimus, koulutus ja kehittäminen turvataan sotessa alueellisella yhteistyöllä

Euroopan tärkein yrittäjyystutkimuksen kongressi Turkuun vuonna 2021

Lasten astmariskiä on mahdollista ennustaa varhaisten uloshengitysvaikeuksien avulla (Väitös: LL Annamari Leino, 29.6.2018, lastentautioppi)

Suomalaistutkijat analysoivat T-auttajasolu 17:n proteomin

Esineiden internetistä apua pk-yrittäjien arkeen

Pykäläbaarissa tietoa julkisista hankinnoista

Eläkereitti ja asuinmaan elintaso muokkaavat eurooppalaisten eläkeläisten kokemuksia toimeentulosta (Väitös: VTM Liisa-Maria Palomäki, 20.6.2018, sosiologia)
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto