STRATOS-verkkokartoituksesta eväitä osaamisen johtamiseen: kohderyhmänä mikro- ja pk-yritykset

​Turun yliopiston tiedote 30.1.2018

Henkilöstön osaaminen, sen kehittäminen ja osaamisen johtaminen ovat entistä tärkeämpiä kilpailukyky- ja tuottavuustekijöitä myös mikro-, pien- ja pk-yrityksissä.  Harvalla yrittäjällä on kuitenkaan arkisten kiireiden keskellä aikaa paneutua yrityksen pitkäjänteiseen strategiseen kehittämiseen. Kehitystarpeet toki tiedostetaan, mutta monille on lopulta epäselvää, ovatko kasvun jarruna työtavat ja tekniikka vai suoranaiset puutteet henkilöstön osaamisessa.

Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa STRATOS-hankkeessa keskitytään näihin kipupisteisiin juuri mikro-, pien- ja pk-yritysten näkökulmasta.  Samalla on tuotu tarjolle maksuton verkkopalvelu, jonka avulla yrittäjät voivat kartoittaa oman yrityksensä osaamiskapeikkoja ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä.

‒ Osaamiskartoituksen avulla selviää, millaista osaamista yrityksessä on ja mitä tarvitaan tulevaisuudessa. Sekin on tärkeää, että osaajat ovat oikeilla paikoilla ja he kehittyvät oikeaan suuntaan, Lapin koulutuskeskus REDUn yrityskehittäjä Kari Rekilä sanoo.

‒ Osaamiskartoituksen teemat ovat valikoituneet kehittämistyön ja tutkimuksen tuloksena. Tutkimuksellisen näkökulman tuominen osaamisen johtamiseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä onkin ollut erityisesti Turun kauppakorkeakoulun tehtävä STRATOS-hankkeessa, kertoo tutkija Mervi Vähätalo kauppakorkeakoulusta. 

Helppokäyttöinen verkkopalvelu löytyy osoitteesta www.redu.fi/stratos. Osaamiskartoituksen lisäksi osoitteesta on ladattavissa myös osaamisen johtamisen työkirja ja muuta teemaan läheisesti liittyvää materiaalia.

Kartoituksen tuloksista koostetaan yrityskohtainen raportti toimintaohjeineen. Kari Rekilän mukaan tämä kokonaisuus antaa hyvän rungon yrityksen johdonmukaiselle kehitystyölle.

‒ Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö haastaa yrittäjät johtamaan osaamista systemaattisesti ja kehittämän sitä ketterästi, toteaa Turun kauppakorkeakoulun tutkija Tanja Lepistö. Kehitystyössä kaikkein haastavin vaihe on päästä liikkeelle. Tällä verkkotyökalulla tuon kynnyksen ylittäminen on yrittäjille huomattavasti helpompaa. Samalla selviää, mistä kannattaa aloittaa ja ovatko omat visiot ylipäätään saavutettavissa, Rekilä lisää.

STRATOS-hankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamisen johtamisen kulttuuria, edistää tuottavuutta, kehittää työhyvinvointia, koota yhteen parhaita käytäntöjä sekä kehittää mikro-, pien- ja pk-yrityksille soveltuva osaamisen johtamisen toimintamalli. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja sitä hallinnoivat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Hanke saa myös ESR-rahoitusta.

Lisätietoja:

Kari Rekilä, yrityskehittäjä, Lapin koulutuskeskus REDU, p. 040 037 4668, kari.rekila@redu.fi

Mervi Vähätalo, tutkijatohtori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, p. 050 304 1720, mervi.vahatalo@utu.fi 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.1.2018 13:00 ,  Päivitetty 30.1.2018 13:59

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto