Tekemällä oppimiseen perustuva yrittäjyysopetus ei välttämättä tuota tuloksia (Väitös: MSc Inna Kozlinska, 22.12.2016, yrittäjyys)

​Turun yliopiston tiedote 15.12.2016

Inna Kozlinska vertaili väitöstutkimuksessaan eri tavoin toteutetun yrittäjyysopetuksen vaikutuksia osaamiseen, asenteisiin sekä valmistumisen jälkeiseen työllistyvyyteen, sisäiseen yrittäjyyteen ja varhaisen vaiheen yrittäjyyteen Virossa ja Latviassa.

‒ Kokemukseen perustuvaa tekemällä oppimista pidetään usein itsestään selvästi tehokkaampana ja parempana yrittäjyysopetuksen muotona kuin luento-opetusta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, Kozlinska sanoo.

‒ Ainoastaan yhdessä virolaisessa kauppakorkeakoulussa, jossa käytettiin kokemuksellisia yrittäjyysopetuksen menetelmiä, valmistuneiden opiskelijoiden oppimistulokset olivat merkittävästi paremmat kuin vastaavat perinteistä yrittäjyysopetusta tarjoavista yliopistoista. Vastaavasti Latvian aineistosta eroja eri opetusmenetelmien suhteen ei löydetty lainkaan, ja kokemuksellisesta yrittäjyyskoulutuksesta näyttää olevan jopa haittaa.

Tutkimuksen perusteella muut tekijät vaikuttavat merkittävästi oppimistuloksiin.

‒ Ne, jotka olivat motivoituneet oman yrityksen perustamiseen jo ennen opintojen aloittamista, saavuttivat parempia oppimistuloksia kuin muut. Samoin opiskelijoiden suhtautuminen opettajiin heijastui oppimistuloksiin.

Tekemällä oppimiseen perustuva yrittäjyysopetus vaatii osaamista opiskelijoilta ja opettajilta

Kozlinskan tutkimustulokset auttavat pohtimaan, miksi tekemällä oppiminen ei tuota haluttuja tuloksia.

‒ Tekemällä oppiminen edellyttää, että opiskelijoiden on osattava oppia kokemuksesta: osata reflektoida ja ymmärtää oppimaansa. Tutkituilla opiskelijoilla ei ollut tähän riittäviä valmiuksia. Toisaalta opettajilla pitää olla riittävästi pedagogista ja yrittäjyysosaamista.

Tutkimus korostaa myös, että yrittäjyysopetuksen ajallisella kestolla on merkitystä haluttujen oppimistavoitteiden saavuttamisessa ja vaikutusten ulottumisessa tulevaan työelämään.

***

MSc Inna Kozlinska esittää väitöskirjansa Evaluation of the outcomes of entrepreneurship education revisited. Evidence from Estonia and Latvia julkisesti tarkastettavaksi Tarton yliopistossa torstaina 22.12.2016 klo 14.00 (Oeconomicum, huone A313, Narva Road 4, Tartto, Viro). Turun yliopiston ja Tarton yliopiston tekemän Cotutelle-sopimuksen mukaisesti väitöskirjatutkimus on tehty ja hyväksytään kumpaankin yliopistoon.

Vastaväittäjinä toimivat professori Tiit Elenurm (Estonian Business School, Viro) ja professori Francisco Liñán (University of Seville, Espanja). Kustoksena toimii tutkimusjohtaja, dosentti Ulla Hytti (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

MSc Inna Kozlinska on syntynyt vuonna 1984 Latviassa. Korkeakoulututkintonsa (MSc) Kozlinska suoritti vuonna 2009 (BA School of Business and Finance (Latvia) ja SBS Swiss Business School (Sveitsi).

Väittelijä työskentelee tutkijana Aston Business School’ssa Englannissa. Väitöksen alana on yrittäjyys.

Väittelijän yhteystiedot: inna.kozlinska@gmail.com, inna.kozlinska@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/kozlinska_inna.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/129981

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.12.2016 14:25 ,  Päivitetty 15.12.2016 15:10

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto