Turun yliopisto panostaa tekoälyyn ja teknologiaan rekrytoimalla 11 professoria

​Turun yliopiston tiedote 21.12.2017

Tekniikan ja erityisesti tietotekniikan merkitys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Turun yliopisto tukee toiminnallaan Lounais-Suomen elinkeinoelämässä parhaillaan menossa olevaa teknistaloudellista kehitystä.

– Digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää rajusti kaikilla toimialoilla. Tekoäly tuo mukanaan älykkään digitalisaation vallankumouksen, missä teknis-tieteellisen osaamisen rooli kasvaa ennennäkemättömän merkittäväksi. Turun yliopisto haluaa olla tämän kehityksen johtavia toimijoita niin alueellisesti kuin kansainvälisesti, dekaani Tapio Salakoski sanoo.

Professorin ja apulaisprofessorin tehtäviä on haettavana datatieteen, tietotekniikan, matematiikan ja tilastotieteen alalla. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan haetaan myös useita tutkijoita ja opettajia.

– Yliopistolla on temaattisten painoalueidensa kautta ainutlaatuinen tietotekniikan ja tietoteknisen matematiikan fokus, joka kohdistuu monipuolisen tekoälyn ja älykkään digitalisaation teoreettisen ja käytännöllisen tutkimuksen yhdistämiseen muiden tieteenalojen kanssa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta relevanttien haasteiden ratkaisemiseksi, Salakoski toteaa.

Turun yliopistossa diskreetin matematiikan ja teoreettisen tietojenkäsittelytieteen sekä tilastollisen mallintamisen osaaminen yhdistyy data-analytiikan ja koneoppimisen, kieli- ja vuorovaikutusteknologian, älykkäiden ohjelmistojen sekä autonomisten verkotettujen elektronisten järjestelmien ja niiden kyberturvallisuuden tutkimukseen.

Turun yliopiston matemattis-luonnontieteellisen tiedekunnan nimi muuttuu luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnaksi vuoden 2018 alussa. Nimimuutoksella halutaan korostaa, että yliopisto toimii yhdessä Lounais-Suomen elinkeinoelämän kanssa ympäröivän yhteiskunnan hyväksi.

Lisätietoja

Tapio Salakoski, p. 040 032 6978, tapio.salakoski@utu.fi

>> Turun yliopisto rekrytoi ja panostaa tulevaisuuden teknologioihin vahvistamalla tekoälyn tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa: https://www.utu.fi/fi/Yliopisto/tule-meihin-toihin/Sivut/tulevaisuuden-teknologioiden-laitos-rekry.aspx

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 21.12.2017 9:00 ,  Päivitetty 21.12.2017 9:08

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto