Turun yliopiston Intoa!-yrittäjyystekopalkinto jaettiin kahden voittajan kesken

​Turun yliopiston tiedote 9.5.2018

Jo kolmatta kertaa jaettava Turun yliopiston Intoa!-yrittäjyystekopalkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Lukuvuonna 2017‒2018 palkinto jaetaan kahden yrittäjyysteon kesken: Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskukselle myönnettiin 20 000 euron palkinto ja 10 000 euron palkinnon sai Turun kliinisen biomateriaalikeskuksen (TCBC) ja Stick Tech Oy:n tutkimusyhteistyö.

20 000 euroa voittanut oppimisanalytiikan keskus on kehittänyt ViLLE-oppimisjärjestelmän, jonka avulla opettajat voivat valmistella oppimateriaaleja siten, että ne ovat myös muiden rekisteröityneiden opettajien käytössä. Oppimisjärjestelmä on koulutusvientituotteena erittäin skaalautuva, ja järjestelmän kaupalliset oikeudet on siirretty Eduten Oy:lle, joka perustettiin ViLLE:n kansainvälistä levitystä varten.

Biomateriaalikeskuksen ja Stick Techin tutkimusyhteistyö on mahdollistanut kehysrungon kuitukomposiittien tutkimukselle. Fokus on erityisesti hammashoidon tarpeissa. Vuonna 2016 tuotteistettiin hammasvahvikkeena toimiva uuden tyyppinen kuitunasta, joka on StickTechin tuotannossa.

Palkinto jaettiin yliopiston yrittäjyyspäivässä 9.5.2018. Voittajat valitsi raati, johon kuuluivat Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala, Turun yliopiston kehitysjohtaja Riitta Mustonen ja yrittäjyyden professori Jarna Heinonen.

Palkintoraadin mukaan molemmat palkittavat ovat erinomaisia osoituksia siitä, kuinka tieteellinen tutkimus voi tuottaa merkittävää liiketoimintaa ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa: perustutkimuksen vaikuttavuus ei tule näkyväksi ainoastaan tieteellisinä julkaisuina, vaan pitkällä aikajänteellä myös uusina ratkaisuina, tuotteina ja palveluina.

Oppimisanalytiikan keskuksen osalta raati painotti toiminnan hyvää kasvukaarta ja potentiaalia.

‒ Keskuksen toiminnan vaikuttavuus syntyy tutkimusperustaisen oppimisanalytiikan kautta, jolla oppimistuloksia voidaan parantaa ja pudokkaat tunnistaa ajoissa. Tuote etenee erityisesti perus- ja lukioasteella, mutta on hyödynnettävissä kaikilla opetusasteilla, myös yliopistoissa, raati toteaa.

Turun kliinisen biomateriaalikeskuksen ja Stick Tech Oy:n osalta painottui erityisesti uuden tuotekehityksen ja tutkimuksen merkitys.

Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon pääyhteistyökumppani lukuvuonna 2017‒2018 on ollut Liedon Säästöpankki.

‒ Liedon Säästöpankin mielestä yrittäjyystekopalkinnon perustaminen on ollut loistava idea. Haluamme rohkaista yrittäjyyden kasvua ja innovaatioita yliopiston piirissä. Palkinnon hakuprosessin kautta on noussut esille jo useita hienoja suorituksia, eikä tämä vuosi ole poikkeus. Ehdolla oli paljon hyviä yrittäjyystekoja. Halusimme painottaa valinnassa jo saavutettuja tuloksia ja toisaalta kehitysmahdollisuuksia jatkossa. Molemmat palkinnon saajat edustavat hienosti tätä näkökulmaa, sanoo Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala.

‒ Yrittäjyys ja yliopistot liittyvät usealla tavalla yhteen. Molemmilla on tärkeä rooli toimia yhteiskunnan dynamona. Kilpailu on varsin tuttu ilmiö niin yrityksille kuin tutkijoille, tutkimusryhmille ja yliopistoille. Intoa!-yrittäjyystekokilpailu on Turun yliopiston sisäinen ystävällismielinen kilpailu, jonka uskomme stimuloivan koko tiedeyhteisöä. Liedon Säästöpankki, merkittävänä alueellisena kehittäjänä, on tuonut arvokkaan panoksen yliopistomme yrittäjyysteeman kehittämiseen lahjoittamalla lukuvuoden 2017‒2018 yrittäjyystekopalkinnon. Lämpimät kiitokset siitä, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Yrittäjyystekopalkinto myönnetään kannustuksena ja tunnustuksena henkilölle tai tiimille, joka on onnistuneesti ja oma-aloitteisesti edistänyt yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa. Yrittäjyystekopalkinto on osa Turun yliopiston yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä yrittäjyystietoisuutta akateemisessa yhteisössä, monipuolistaa ja lisätä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja. www.yrittajyysyliopisto.fi

Lisätietoja:

yrittäjyysasiamies Kirsi Peura, p. 050 502 7075, kirsi.peura@utu.fi

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 9.5.2018 15:00 ,  Päivitetty 9.5.2018 15:00

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto