Turun yliopiston RUSE ja Tampereen yliopiston TRIM selvittävät peruskoulujen digitalisaation tilaa ja hallituksen tavoitteiden toteutumista

​Turun yliopiston tiedote 9.1.2017

– Parhaillaan käynnistyvä aineistonkeruu kohdistuu ensisijaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) määrittelemään 68 otoskuntaan. RUSEn osuus tutkimuksesta liittyy opetushenkilöstön sekä yläkoulujen oppilaiden digitaitoihin, kertoo professori Osmo Kivinen RUSEsta.

Opettajien ja nuorten digitaitoja hankkeessa arvioidaan RUSEn RoSA-laboratoriossa kehitetyn ICT-taitotestin avulla. Testi on syksyn aikana uudistettu perusteellisesti vastaamaan syksyllä voimaan tulleiden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tieto- ja viestintäteknologian osaamiskokonaisuuden tavoitteita.

– Testi uudistettiin täysin niin sisällöllisesti kuin teknisestikin. Testitehtävät johdettiin opetussuunnitelman tavoitteista ja tehtävätyypeissä tavoiteltiin mahdollisuuksien mukaan simulaatiotehtäviä perinteisten monivalintojen sijaan, kertoo kehitystyötä vetänyt suunnittelija Meri-Tuulia Kaarakainen RoSA-laboratoriosta.

Testi on aiemmasta poiketen saatavissa nyt myös ruotsin kielisenä.

– Kaikki palvelun tuottamat raportit ja osaamisprofiilit on automatisoitu ja testi tehtiin täysin responsiiviseksi. Lisäksi kehitystyön keskiöön nostettiin vuoden 2018 toukokuussa voimaan tulevaa EU:n tietosuoja-asetusta ennakoiden henkilöiden tietosuojakysymykset. Tämä nähtiin tärkeäksi etenkin, koska tutkimuksessa aineistoa kerätään myös alaikäisiltä, Kaarakainen sanoo.

Kehitystyötä on tehty syksyn 2016 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön vetämän ohjausryhmän alaisuudessa. Ohjausryhmään on kuulunut RUSEn ja TRIMin edustajisto sekä asiantuntijoita Opetushallituksesta, Karvista ja valtionvarainministeriöstä.

Tampereen yliopiston TRIM-keskuksen koordinoima RUSEn ja TRIMin Digiajan peruskoulu –hanke käynnistyi viime toukokuussa ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittamassa hankkeen tavoitteena on selvittää perusopetuksen digivalmiuksia sekä arvioida hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa. Aineistonkeruu tapahtuu vuosien 2017 ja 2018 alussa.

Hankkeen väliraportti valmistuu tämän vuoden syksyyn mennessä ja loppuraportti toimitetaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Alustavia tuloksia esitellään todennäköisesti jo keväällä ITK-päivillä yhdessä TRIM-keskuksen tutkijoiden kanssa.

Lisätiedot:
Meri-Tuulia Kaarakainen, meri-tuulia.kaarakainen[at]utu.fi, p. 040 163 6689
Osmo Kivinen, osmo.kivinen[at]utu.fi, p. 050 404 8808
ICT-taitotestin kotisivut: http://rosa.utu.fi/taitotesti/

**

Kaikki Turun yliopiston tiedotteet: www.utu.fi/tiedotteet

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 9.1.2017 12:15 ,  Päivitetty 9.1.2017 12:18

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto