Väkivalta asiakaskohtaamisissa puhuttaa Turussa 22.10.

​Turun yliopiston tiedote 16.10.2013

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen järjestämään seminaarin ”Vauhtia ja vaaratilanteita – haastavat asiakaskohtaamiset työelämämässä”.

Aika: tiistai 22.10.2013 klo 9.00–15.00
Paikka: Pharmacity, luentosali Pharma 1 (Itäinen Pitkäkatu 4, Turku, rakennus T49 kampuskartalla www.utu.fi/kartta)

Tapahtuman ohjelma löytyy osoitteesta http://www.edumental.fi/index.php/palvelut/tapahtumat

Väkivalta työpaikoilla on huolenaihe, johon jokaisen työyhteisön tulisi suhtautua vakavasti.

Työturvallisuuskeskuksen vuonna 2010 julkaiseman Työväkivallan riskiammatit -raportin mukaan väkivalta tapahtuu lähes aina terveyden- ja sairaanhoitotyössä työpaikalla ja sen aiheuttajana on potilas. Pelottavat uhkailut ovat tyypillisimpiä työssä kohdattuja väkivallan muotoja.

– Avainkysymys on se, miten voisimme paremmin edesauttaa työyhteisön hyvinvointia ja työssä jaksamista väkivallalle alttiissa työympäristössä. Minkälaiset tukitoimet auttaisivat työkentällä? Työpaikalla on syytä suunnitella ja toteuttaa menettelytavat, joilla jokainen työntekijä saa ennakolta tietoonsa työhönsä liittyvät mahdolliset väkivallan vaaratilanteet sekä keinot suojautua niiltä. Tavoitteenamme on lisätä työyhteisön kykyä kohdata väkivalta- ja uhkatilanteita sekä taitoa huomioida paremmin asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus, tapahtuman puheenjohtajana toimiva hoitotieteen professori Maritta Välimäki sanoo.

Tilaisuus antaa tietoa väkivalta- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisystä, niiden kohtaamisesta ja käsittelystä sekä selvittää niihin tarvittavaa tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten piirissä. Pääluennoitsijoina toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita, esimerkiksi professori, Dr. Hans Joachim Salize (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit), terveydenhuoltoalan työsuojelutarkastaja Johanna Pulkkinen (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) ja työterveyspsykologi Suvi Laine (Mehiläinen, Työterveys-yksikkö).

Käsittelyyn nousevat  työpaikoilla esiintyvä väkivalta, väkivallan riskit ja niiden kartoitus sosiaali- ja terveydenhuollossa, erilaiset käytännön kokemukset potilaan näkökulman esille tuomisesta sekä kansainväliset väkivallan ennaltaehkäisymenetelmät.

Lisätietoja:
professori Maritta Välimäki
040 689 0546, mava(at)utu.fi

Asiasana: Viestintä;
Tagit:
Julkaistu 16.10.2013 8:40 ,  Päivitetty 16.10.2013 8:42

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto