Pehmeän rasvan ja kasvisten käytön lisääminen lapsiperheissä kannattaa, mutta vaatii pitkäkestoista ravitsemusohjausta (Väitös 15.3.2013, ETM, KM Sanna Talvia)
Turun yliopiston tiedote 8.3.2013

Pehmeän rasvan ja kasvisten käytön lisääminen lapsiperheissä kannattaa, mutta vaatii pitkäkestoista ravitsemusohjaustaLastentautiopin väitöstutkimus osoittaa, että varhaislapsuudessa alkaneen ravitsemusohjauksen avulla on mahdollista vaikuttaa suotuisasti lapsiperheiden ruokavalion rasvan laatuun.

Lasten ja heidän vanhempiensa ruokavalion rasvan laatu parani erityisesti tyydyttyneen rasvan saantia vähentämällä, käytännössä käyttämällä esimerkiksi vähärasvaisia maitovalmisteita. Sen sijaan tyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävien ruokien kuten kasviöljyjen ja kalan sekä kasvisten käytön lisääminen osoittautui haastavaksi.

- Arjen ruokavalintoja tehtäessä elintarvikepakkauksen vaihtaminen toiseen merkkiin on usein helpompaa kuin kokonaan uusien ruokien lisääminen ruokavalioon, Sanna Talvia sanoo.

Pitkäkestoinen ravitsemusohjaus tuottaa tulosta

Väitöstutkimuksessa osoitettiin, että pitkäkestoiseen ravitsemusohjaukseen osallistuminen lisäsi vanhempien kiinnostusta terveellistä syömistä kohtaan. Vanhempien halu syödä terveellisesti lisäsi sekä vanhempien omaa että heidän lastensa kasvisten käyttöä. Sen sijaan ruokavalion rasvan laatua paransi erityisesti saatu ravitsemusohjaus, ei yleinen kiinnostus ruoan terveellisyyttä kohtaan.

- Toistuvan, pitkäkestoisen ja arkivalintoihin kohdistuvan ravitsemusohjauksen avulla kyettiin vaikuttamaan ruokavalion rasvan laatuun myös niissä perheissä, joissa vanhempien terveyskiinnostus oli vähäisintä, Talvia kertoo.

Yhteistyö neuvolan, päiväkodin, ja koulun välillä tärkeää

Tutkimuksen tulosten perustella voidaan todeta, että terveellisen syömisen edistäminen lapsilla edellyttää koko perheen huomioimista sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Ollakseen tuloksellista ravitsemuskasvatuksen on oltava pitkäkestoista, suunnitelmallista ja riittävän konkreettista.

- Jatkossa toivoisin entistä tiiviimpää yhteistyötä neuvolan, päiväkodin, kouluterveydenhuollon ja koulun välillä. Terveysjärjestöissä kehitettyjä työkaluja, esimerkiksi Sydänliiton Neuvokas Perhe -materiaalia, voidaan hyödyntää ravitsemuskasvatuksen käytännön toteuttamisessa, Talvia sanoo.

Väitöskirjan tutkittavat osallistuivat Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksessa toteutettuun pitkäkestoiseen, satunnaistettuun STRIP-interventiotutkimukseen. Interventioon osallistuneet 540 lasta olivat vanhempineen mukana erityisesti ruokavalion rasvan laadun parantamiseen tähdänneessä ravitsemusinterventiossa lapsen 8 kuukauden iästä lähtien. Vertailuryhmän 522 lasta perheineen eivät saaneet henkilökohtaista ravitsemusohjausta. Tässä tutkimuksessa lasten syömistä seurattiin 18 vuoden ikään asti.

***

Perjantaina 15. maaliskuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Medisiina, Externum-sali, Kiinamyllynkatu 10) julkisesti tarkastettavaksi ETM, KM Sanna Sinikka Talvian väitöskirja "Family-based dietary intervention in the STRIP study - influences on diet and diet-related attitudes" (Lapsiperheille suunnattu ravitsemusinterventio STRIP-tutkimuksessa - Vaikutukset ruokavalioon ja ruokaan liittyviin asenteisiin). Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Päivi Palojoki Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Hanna Lagström.

Sanna Talvia on syntynyt 1975 Vammalassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1994 Vammalan lukiosta. Hän on valmistunut elintarviketieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2000 ja kasvatustieteiden maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2011. Talvia toimii tutkijana Turun yliopistossa. Väitös kuuluu lastentautiopin alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten: 044 539 0750, sanna.talvia[at]utu.fi

Väittelijän kuva: http://www3.utu.fi/vaittelijat/sanna-talvia.jpg

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop, https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitöskirja on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/10024/88023