Turkulaistutkijat jäljittävät äidin stressin lapselle aiheuttamien muutosten syntymekanismia
Turun yliopiston tiedote 22.2.2013

Turkulaistutkijat jäljittävät äidin stressin lapselle aiheuttamien muutosten syntymekanismiaTurkulaistutkijat jäljittävät meknismia, jonka seurauksena odottavan äidin voimakas stressi saattaa aiheuttaa lapselle vaikeuksia myöhemmässä elämässä. Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on selvittää, mihin kohtaan ajoitetuilla ja millaisilla odottavaa äitiä tukevilla toimilla voitaisiin vähentää lapsen aivoja muokkaavia stressivaikutuksia.

Turun yliopiston dosentti Linnea Karlssonin johtama tutkimusprojekti on osa Turun yliopiston professorin Hasse Karlssonin johtamaa FinnBrain-syntymäkohorttitutkimusta. Syntymäkorttitutkimuksessa keskitytään tiettyinä vuosina syntyneiden henkilöiden muodostaman joukon tutkimiseen.

- Tieteellisesti on jo todistettu, että äidin voimakas raskaudenaikainen stressi voi vaikuttaa lapsen elämään, mutta mekanismeja ei tunneta. Asiaa selvittävän FinnBrainin sisällä meidän tutkimuksemme pyrkii selvittämään lapsien stressibiomarkkereita, Karlsson sanoo.

Biomarkkereita eli tekijöitä, jotka ilmentävät biologisen tilan muutosta, etsitään yhdistämällä geenitutkimuksella, tulehdusproteiinien tunnistamisella ja aivojen rakennemagneettikuvauksella saatuja tietoja.

- Ajatuksemme on se, että kaikki nämä kolme tekijää yhdistämällä me voisimme saada uutta tietoa, Karlsson sanoo.

Uuden tiedon avulla tulevaisuudessa voitaisiin nykyistä paremmin ajoittaa sekä valita parhaiten sopiva tukimuoto stressistä kärsivälle odottavalle äidille.

Tutkimuksen tekoa edesauttaa merkittävästi Karlssonin vastikään Yhdysvalloista saama 60 000 dollarin eli noin 45 000 euron rahoitus. Karlssonin mukaan Brain & Behavior Research Foundationilta saatu kaksivuotinen apuraha on merkittävä tutkimuksen eteenpäinviemisessä.

- Apurahalla voimme kerätä aineistoa, muun muassa ottaa aivojen magneettikuvia sekä tuella voin rahoittaa jatko-opiskelijoiden tekemää työtä. Aivan valmiiksi asti emme tutkimusta kahdessa vuodessa saa, Karlsson sanoo.

Tutkimukseen valitaan mukaan FinnBrainiin osallistuvista varsinaissuomalaista perheistä muutama sata sekä heille verrokkiperheet. Tutkimus toteutetaan pääosin Turussa, mutta sitä tukee Yhdysvalloissa toteutettavat analyysit.


Lisätietoja: dosentti Linnea Karlsson, puh. 040 744 5052