Väittelijä tunnisti uusia kantasoluja luuksi, rustoksi tai rasvaksi erilaistavia molekyylejä (Väitös 8.3.2013 FM Salla Laine)
Turun yliopiston tiedote 1.3.2013

Väittelijä tunnisti uusia kantasoluja luuksi, rustoksi tai rasvaksi erilaistavia molekyylejäTurun yliopistossa tohtoriksi väittelevä Salla Laine on löytänyt kolme mikroRNA-molekyyliä, joista saattaa olla hyötyä kehitettäessä uusia kantasoluihin perustuvia hoitomuotoja luuston sairauksien ja vaurioiden hoitoon.

MikroRNAt ovat lyhyitä, solujen perimästä tuotettavia RNA-molekyylejä, jotka osallistuvat geenien säätelyyn. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan näillä pienillä säätelymolekyyleillä on huomattava merkitys monissa elimistön prosesseissa kuten sikiönkehityksessä, solujakautumisen ja -kuoleman säätelyssä sekä useiden tautien syntymisessä.

- MikroRNA-molekyylit hienosäätävät monikykyisten kantasolujen erilaistumista eri solutyypeiksi. Tutkimuksessani löysin kolme mikroRNA-molekyyliä, joiden ilmentyminen lisääntyi luuta muodostavien osteoblastien, rasva- tai rustosolujen erilaistumisen aikana. Kyseiset mikroRNA-molekyylit näyttäisivät säätelevän kantasolujen erilaistumiseen vaikuttavien geenien ilmentymistä, Laine kertoo.

Kantasoluihin perustuvat hoidot ovat osoittautuneet lupaaviksi etenkin luu- ja rustopuutosten hoidossa. Estämällä tai aktivoimalla tutkimuksessa löydettyjen mikroRNA-molekyylien toimintaa, voidaan kantasolujen erilaistumista ohjata haluttuun suuntaan ja siten parantaa kantasoluterapian tehoa.

----------------------------------------------
Perjantaina 8. maaliskuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Medisiina, Externum-sali, Kiinamyllynkatu 10) julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Salla Kaarina Laineen väitöskirja ”MicroRNAs as novel regulators of skeletal homeostasis” (MikroRNAt luuston säätelijöinä). Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Andre van Wijnen (Mayo Clinic, Minnesota, USA) ja kustoksena dosentti Tiina Laitala-Leinonen.

FM Salla Laine on syntynyt 1980 Piikkiössä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1999 Turun Klassikon lukiosta. Hän on valmistunut insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta 2003 ja filosofian maisteriksi Turun yliopistosta 2006. Laine toimii Project Managerina Aurexel Consulting Oy:ssä. Väitös kuuluu solubiologian ja anatomian alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten: 040 583 2563, s-posti sksuom@utu.fi

Väittelijän kuva: http://www3.utu.fi/vaittelijat/laine_salla.jpg

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop, https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/100