Suomi tarvitsee uudenlaisia rahtialuksia
Turun yliopiston tiedote 13.2.2013

Suomi tarvitsee uudenlaisia rahtialuksiaSuomen ulkomaankaupan kilpailukyky on riippuvainen mahdollisimman tehokkaista merikuljetuksista.

Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen juuri valmistuneessa raportissa on analysoitu meriliikenteen kehitystä ja toimintaympäristön muutostekijöitä, joilla on vaikutusta tulevaisuuden merikuljetuksiin. Analyysin pohjalta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa kehitetään Suomen ulkomaan meriliikenteeseen parhaiten soveltuvia kuivarahtialuksia, jotka liikennöisivät vuonna 2025.

- On erittäin tärkeää, että Suomella on käytössä kauppalaivasto, joka optimaalisesti mukautuu ulkomaankaupan tarpeisiin huomioiden globaalit ja toimintaympäristön muutostekijät, toteaa projektipäällikkö Irina Wahlström Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta.

- Tarvitaan uusia alusratkaisuja, Wahlström painottaa.

Merenkulun toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia

Suomen talouden rakenteen muuttuminen, erityisesti kaivannaisteollisuuden, kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden rakenteelliset muutokset vaikuttavat merikuljetuksiin.

Wahlström muistuttaa myös tiukentuvista ympäristösäädöksistä, jotka tuovat omat vaatimuksensa Itämeren alueen merenkululle lisäten myös kuljetuskustannuksia.

Kauppamerenkulun uskotaan kuitenkin edelleen kasvavan merkittävästi Itämeren alueella.

- Toimivan ja kilpailukykyisen logistiikan keskeisiä tekijöitä tulevat olemaan energiatehokkuus, kuljetusten kustannustehokkuus ja ympäristövaikutusten hallinta. Tarvitaan alusratkaisuja, joissa nämä asiat yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla, Wahlström summaa.

Tulevaisuudenskenaariot laivakonseptin suunnittelun pohjana

Meriliikenteen lähimenneisyyden kehityksen ja toimintaympäristön muutosten analysoinnin tuloksena nyt valmistuneessa raportissa esitetään vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita, jotka voivat vaikuttaa tuotettaviin aluskonsepteihin. Vaihtoehtoiset skenaariot ovat: 1) dynaamisen ja nopean kasvun skenaario, 2) ennustettavien ja hallittavien riskien skenaario sekä 3) uhkiin varautuva tulevaisuuden polku.

Edellä mainitut skenaariot laadittiin Aalto-yliopistossa tehtävien kolmen lopputyön taustamateriaaliksi ja inspiraatioksi. Skenaarioista kaksi valittiin MPV (monikäyttöalus) aluksen ja kuivabulkaluksen konseptoinnin tueksi Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kolmas lopputyö käsittelee kaupallisesta näkökulmasta merenkulkuun vaikuttavia megatrendejä ja teollisuuden toimintaympäristön muutoksia.

Aluskonseptit esitellään projektin tiedotustilaisuudessa keväällä 2013.

Laiva 2025 –projektia rahoittavat TEKES, Cargotec Finland Oy, ESL Shipping Oy, Oy Langh Ship Ab, Outokumpu Stainless Oy, Stora Enso Oyj ja Wärtsilä Finland Oy.

Raportti on ladattavissa osoitteesta http://mkk.utu.fi/dok/tutkimus/Laiva2025.pdf

Lisätietoja:
projektipäällikkö Irina Wahlström
p. 040 183 6753
irina.wahlstrom@utu.fi