Lähiruoan ekologiset vaikutukset selvityksessä
Turun yliopiston tiedote 7.2.2013

Lähiruoan ekologiset vaikutukset selvityksessäVuoden 2013 aikana selvitetään lähiruoan ekologisia vaikutuksia neljässä maakunnassa. Tätä tietoa kaipaavat niin tiedostavat kuluttajat kuin lähiruoan tuottajatkin.

Kuluttajien kiinnostusta ruoan alkuperästä voidaan palvella luotettavasti vain ruoan arvoketjun tunnettuutta ja vastuuta kuvaavan viestinnän avulla. Viestin tulee rakentua asiakaslähtöisesti ja arvoketjun yhteisesti määrittämin periaattein. Vastuun kantaminen ympäristön näkökulmasta on yksi syy, joka ohjaa kuluttajia valitsemaan luomua ja lähiruokaa. Kuitenkaan lähiruoan ympäristömyönteisistä vaikutuksista ei vielä ole riittävästi näyttöä, ja ruoan tuottajilla ei ole työkaluja viestiä lähiruoan ympäristövaikutuksista.

Lähiruoan ekologisista vaikutuksista rakennetaan argumentaatiopankki

Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvityksessä valmistuu lähiruokaa palveleva argumentaatiopankki. Sillä pyritään edistämään erityisesti maatalousyrittäjien ja pienten elintarvikejalostajien toimintaedellytyksiä. Argumentaatiopankki tarjoaa perustellut teemat lähiruokayritysten viestinnällisiin tarpeisiin ja antaa dokumentoidun pohjan lähiruoan markkinointiväittämille. Selvitystyössä osoitetaan myös ne kohdat, joissa tuotantoketjussa resursseja voidaan säästää ympäristömyönteisesti. Argumentaatiopankin perustana tulee olemaan neljällä alueella testattu lähiruoan arviointikehikko.

Kohderyhmänä selvityksessä ovat lähiruokayritykset, joiden tuotantoketju voidaan jäljittää. Koska kyse on ekologisten vaikutusten selvityksestä, tulee mukana olla koko ruokaketju elinkaarilaskennan mukaisesti. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) kokoaa ekologisten vaikutusten arviointikehikon. Selvitystyö jalkautuu Turun yliopiston toimesta Varsinais-Suomeen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu tekee selvitystyötä Keski-Suomessa ja Hämeen ammattikorkeakoulu Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Selvitys toteuttaa Lähiruokaohjelmaa, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö elintarvikeketjun kehittämisvaroista.

Selvityksen kautta voidaan löytää myös niitä argumentteja, joita pystytään hyödyntämään julkisissa elintarvikehankinnoissa. EU:ssa valmisteilla olevan hankintadirektiivin osalta on tärkeää aloittaa elinkaarilaskenta myös lähiruokayrityksissä. Tässä on mahdollisuus, johon edelläkävijäyritysten on syytä tarttua!

Lisätietoja:

Laura Mattinen, projektipäällikkö
Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea
p. 040 684 7450, laura.mattinen@utu.fi