Lapsuuden käytösongelmat voivat ennakoida nuorena vanhemmaksi tulemista (Väitös 8.3.2013, LL Venla Lehti)
Turun yliopiston tiedote 1.3.2013

Lapsuuden käytösongelmat voivat ennakoida nuorena vanhemmaksi tulemistaTutkimuksen mukaan nuorten vanhempien joukossa on keskimääräistä enemmän henkilöitä, joilla on ollut lapsuudessaan psykososiaalisia ongelmia. Tutkimustulokset voivat auttaa suunniteltaessa tukitoimenpiteitä nuorille vanhemmille.

LL Venla Lehti selvitti lastenpsykiatrian väitöstutkimuksessaan kahdeksan vuoden iässä arvioitujen psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä nuorena äidiksi ja isäksi tulemiseen sekä raskaudenkeskeytykseen. Lapsuusiän psyykkisistä oireista merkittävimpiä olivat käytösongelmat, jotka lapsilla ilmenevät muun muassa uhmakkuutena, aggressiivisuutena ja vaikeutena tulla toimeen muiden kanssa.

- Perhetekijöiden osalta havaittiin, että nuorten äitien tyttäret tulivat vanhempien äitien tyttäriä todennäköisimmin nuorena äidiksi ja nuorten isien pojat nuorina isiksi. Matalasti koulutettujen äitien pojilla oli kohonnut todennäköisyys nuorena isäksi tulemiseen ja tyttärillä raskaudenkeskeytykseen, Venla Lehti kertoo.

Myös muun kuin kahden biologisen vanhemman muodostaman perherakenteen havaittiin olevan yhteydessä nuorena äidiksi tulemiseen ja raskaudenkeskeytykseen.

Erityistukea nuorille vanhemmille

Terveydenhuollon työntekijät voivat hyödyntää nyt saatuja tutkimustuloksia kohdatessaan nuoria vanhempia.

- Nuorten vanhempien joukossa on keskimääräistä enemmän henkilöitä, joilla on ollut lapsuudessaan erilaisia psykososiaalisia ongelmia. He saattavatkin tarvita vanhemmuudessaan erityistä tukea, Lehti muistuttaa.

Tuloksilla voi olla merkitystä myös kehitettäessä seksuaaliterveyspalveluita ja suunniteltaessa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on nuorten epätoivottujen raskauksien ehkäiseminen.

Tutkimusaineistoon kuului noin 6 000 vuonna 1981 syntynyttä henkilöä, jotka olivat osallistuneet kahdeksanvuotiaina vuonna 1989 valtakunnalliseen LAPSET-tutkimukseen. Tuolloin tietoa kerättiin lapsilta itseltään, heidän vanhemmiltaan ja opettajiltaan. Nämä tiedot yhdistettiin myöhemmin rekistereistä kerättyihin tietoihin, jotka koskivat vanhemmaksi tulemista ja raskaudenkeskeytyksiä.

******************

Perjantaina 8. maaliskuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Tyks, T-sairaalan auditorio) julkisesti tarkastettavaksi lääketieteen lisensiaatti Venla Inkeri Lehden väitöskirja "Nuorena vanhemmaksi tulemista ja raskaudenkeskeytystä ennustavat lapsuusiän tekijät". Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Vappu Taipale ja kustoksena professori André Sourander.

LL Venla Lehti on syntynyt 1980 Pornaisissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1999 Järvenpään lukiosta. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2007 Turun yliopistosta. Lehti toimii erikoistuvana lääkärinä Turun kaupungin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Väitös kuuluu lastenpsykiatrian alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten: 050 306 1767, venla.lehti[at]utu.fi

Väittelijän kuva: http://www3.utu.fi/vaittelijat/lehti_venla.jpg

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop, https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitöskirja on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/10024/87984