Turun yliopiston tiedote 29.12.2000

Turun yliopiston fonetiikan oppiaine järjestää 4.–5. tammikuuta 2001 järjestyksessään 21. Fonetiikan Päivät Tauno Nurmela -salissa yliopiston päärakennuksessa. Perinne alkoi vuonna 1971 Turussa, jonka jälkeen Päiviä on järjestetty eri puolilla Suomea sekä viimeksi vuonna 1998 Pärnussa, Virossa.Päiviemme teemoissa näkyvät fonetiikan tutkimuksen monitieteisyys sekä yhteiskunnan ja yritysmaailman jatkuvasti lisääntyvät haasteet. Siksi aihepiireinä ovat mm. aivot ja puhe, puhujan tunnistus, kielen oppiminen, kliininen fonetiikka ja puheteknologia, joita tutkitaan intensiivisesti eri puolilla maailmaa. Näistä ja muista fonetiikan tutkimusalaan liittyvistä aiheista on puhumassa yli 30 esitelmöitsijää.

Fonetiikan Päivät alkavat torstaina 4.1. klo 10 Turun yliopiston rehtorin Keijo Virtasen tervehdyksellä. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu fonetiikan oppiaineen yhteistyökumppanien esitelmillä: valtakunnallisesta kieliteknologiaverkostosta puhuu professori Kimmo Koskenniemi, ja professori Heikki Hämäläisen puheenvuorossa esitellään kognitiivisen neurotieteen tarjoamia tutkimusmenetelmiä mm. aivokuvantamismenetelmiä; tutkija Marie Cheour valottaa esitelmässään vastasyntyneiden äidinkielen havaitsemisen oppimista. Ohjelma jatkuu esitelmillä klo 17 saakka, jolloin professori Heikki Hämäläinen esittelee osallistujille Kognitiivisen neurotieteen laboratorion DataCityssä sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa. Lisäksi järjestetään esitys fMRI laboratoriossa tehtävästä tutkimuksesta sekä PET-tekniikasta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Perjantaina 5.1. ohjelma alkaa klo 9 vieraan kielen oppimisen tutkimusraporteilla, minkä jälkeen esitelmiä jatketaan klo 16 saakka.

Lisätietoja on saatavilla Fonetiikan Päivien Internet-sivuilta osoitteesta http://www.utu.fi/hum/fonetiikka/fp/ tai puhelimitse (02) 333 5078 ja sähköpostilla maija.peltola@utu.fi Maija S. Peltolalta.