Akuutin eteisvärinän rytminsiirtoon liittyy kohonnut aivohalvauksen vaara (Väitös: LL Toni Grönberg, 15.12.2017, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

​Turun yliopiston tiedote 11.12.2017

Toni Grönbergin väitöskirjatutkimus selvitti akuutin eteisvärinän rytminsiirron turvallisuutta. Tutkimus sisältää tiedot 3143 potilaalle vuosina 2003–2010 tehdystä 7660 akuutin eteisvärinän rytminsiirrosta. Aineisto on kerätty retrospektiivisesti Turun yliopistollisen keskussairaalan, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Satakunnan keskussairaalan alueilta.

Tutkimusten perusteella Grönberg osoitti, että akuutin eteisvärinän rytminsiirtoon liittyvä tromboembolisten komplikaatioiden riski on 0,7 prosenttia ilman asianmukaista antikoagulaatiohoitoa, eli verenhyytymiseen vaikuttavaa lääkitystä. Tätä riskiä nostavat kuitenkin korkea ikä, diabetes, sydämen vajaatoiminta ja naissukupuoli, sekä akuutin eteisvärinän käännön viivästyminen yli 12 tuntiin kohtauksen alusta. Tietyllä potilasryhmällä riskitekijöiden kasautuessa riski saada aivohalvaus tai muu systeemiverenkierron tromboembolia oli lähes 10 prosenttia.

– Kiinnostava löydös oli, että eteisvärinä rytminsiirron viivästyminen lisää aivoinfarktin vaaraa jo ensimmäisen kahden vuorokauden aikana. Eteisvärinäkohtauksen pitkittyessä yli 12 tuntiin rytminsiirtoon liittyy yli kolmenkertainen riski, vaikka se tapahtuisikin hoitosuositusten mukaisesti alle 48 tunnissa, ellei potilaalle ole käytössä asianmukaista antikoagulaatiohoitoa. Akuutin eteisvärinän rytminsiirtoa ei siis tule tarpeettomasti viivyttää, Grönberg toteaa.

Lisäksi Grönberg osoitti, että rytminsiirtoon liittyvää aivohalvauksen vaaraa voidaan arvioida samaan tapaan kuin muuten eteisvärinässä käyttäen CHA2DS2VASc-riskipisteytystä. Väitöstutkimuksen perusteella antikoagulaatiohoidon aikana tehty akuutin eteisvärinän rytminsiirto ei näyttäisi nostavan aivohalvauksen vaaraa. Sähköinen rytminsiirto on tehokas toimenpide ja käännön yhteydessä ilmenevät arytmiset komplikaatiot ovat harvinaisia ja hyvänlaatuisia. 

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö

Eteisvärinän esiintyvyys väestössä on noin 2 prosenttia. Ikä ja krooniset sairaudet nostavat riskiä sairastua eteisvärinään, jonka pelätyin seuraus on aivohalvaus. Eteisvärinäpotilaan riski saada aivohalvaus on noin viisinkertainen verrattuna normaaliväestöön. Aivohalvauksista 20-25 prosenttia johtuukin eteisvärinästä.

– Rytminsiirto eli kardioversio on oleellinen osa eteisvärinän hoitoa. Toimenpiteellä voidaan kääntää eteisvärinä takaisin sinusrytmiin.  Se voidaan tehdä joko sähköllä tai lääkkeellisesti. Jo pitkään on kuitenkin tiedostettu yli kaksi vuorokautta kestäneen eteisvärinän rytminsiirtoon liittyvä kohonnut aivohalvauksen riski. Sen sijaan akuutin, alle 48 tuntia kestävän, eteisvärinän rytminsiirtoon liittyvä aivohalvauksen riski on ollut aiemmin kiistanalaisempi, Grönberg kertoo.

***

LL Toni Grönberg esittää väitöskirjansa SAFETY AND EFFICACY OF CARDIOVERSION OF ACUTE ATRIAL FIBRILLATION – The FinCV (Finnish CardioVersion) Study julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.12.2017 kello 12 (Tyks, T-sairaala, Risto Lahesmaa -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Tuomo Nieminen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Juhani Airaksinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

LL Toni Grönberg on syntynyt vuonna 1989 ja kirjoitti ylioppilaaksi Kauniaisten lukiossa vuonna 2008. Grönberg suoritti korkeakoulututkintonsa vuonna 2016 (LL) Turun yliopistossa. Väitöksen alana on kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede. Grönberg työskentelee Seinäjoen keskussairaalassa erikoistuvana lääkärinä.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0505464814, totagr@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/gronberg_toni.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7065-0

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 11.12.2017 9:15 ,  Päivitetty 11.12.2017 9:24

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto