Digitaaliset innovaatiot luovat kilpailuetua mutta myös vaikeasti ratkaistavia ongelmia (Väitös: MSc Abayomi Baiyere, 16.12.2016, tietojärjestelmätiede)

​Turun yliopiston tiedote 15.12.2016

Yrityksen kykyä hyödyntää IT:tä on perinteisesti tutkimuksessa tarkasteltu yhtenä merkittävänä yrityksen tulokseen ja kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä. Toisaalta osa tutkijoista on esittänyt, että tietotekniikka ei enää ole merkittävä kilpailuedun lähde. Tämän näkemyksen mukaan tietotekniikka on sähköverkkojen tavoin osa kaikille yhteistä infrastruktuuria, ja organisaatioiden tulisi hakea muita tapoja erottautua kilpailijoistaan.

Abayomi Baiyere selvitti tietojärjestelmätieteen väitöstutkimuksessaan, millainen arvo IT:llä on yritysten markkina-asemaa voimakkaasti muuttavien disruptiivisten innovaatioiden muotoutumisessa.Abayomi Baiyere selvitti tietojärjestelmätieteen väitöstutkimuksessaan, millainen arvo IT:llä on yritysten markkina-asemaa voimakkaasti muuttavien disruptiivisten innovaatioiden muotoutumisessa.

Disruptiiviset innovaatiot on määritelty innovaatioiksi, jotka alkuvaiheessa kiinnostavat vain pientä osaa toimialan asiakkaista, mutta jotka vähitellen tavoittavat myös suuria asiakasryhmiä ja näin uhkaavat alan perinteisten tuotteiden ja näitä tuottavien yritysten markkina-asemaa. Muutokset voivat joskus olla niin suuria, että alan yritysten voi olla vaikea mukautua niihin.

‒ Merkittävä markkina-aseman muutos ei siis aina johdu huonosta johtamisesta tai puutteellisista teknisistä taidoista, vaan siitä, että innovaatio muuttaa perustavalla tavalla alan liiketoiminnan sääntöjä ja menestystekijöitä. Yrityksen kyky tuoda tällainen uusi innovaatio markkinoille voi siis tuoda yritykselle merkittävää kilpailuetua, mutta samalla sen tulisi herättää alan muut yritykset vastaamaan uuden innovaation aiheuttamiin muutoksiin, Baiyere toteaa.

Baiyeren tutkimuksen mukaan korkea IT-kyvykkyys voi auttaa yritystä vastaamaan uusiin digitaalisiin innovaatioihin ja näin säilyttämään asemansa markkinoilla. IT-kyvykkyyksien puute taas muodostaa esteen uusiin innovaatioihin vastaamisessa ja näin lisää yrityksen riskiä tulla syrjäytetyksi vahvasta markkina-asemasta.
Bayiere tarkasteli tutkimuksessaan alan tieteellistä kirjallisuutta sekä mediassa julkaistuja disruptiivisten innovaatioiden kuvauksia ja haastatteli asiantuntijoita.

‒ Digitaalisten innovaatioiden kuvauksissa tuli voimakkaasti esille vaikutusten moninaisuus. Vaikutuksia tulisikin tarkastella niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilöidenkin näkökulmasta, Baiyere toteaa.

***

MSc Abayomi Baiyere esittää väitöskirjansa Discovering the role of Information Technology in Disruptive Innovations - enabler, sustainer or barrier? julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.1.2016 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 16, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Piet Ribbers (Tilburg University, Alankomaat) ja kustoksena professori Hannu Salmela (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

MSc Abayomi Baiyere on syntynyt vuonna 1981 Kabbassa, Nigeriassa. Korkeakoulututkintonsa (Msc) Baiyere suoritti Turun yliopistossa vuonna 2011. Väitöksen alana on tietojärjestelmätiede.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 938 6714, speak2ab@gmail.com

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/baiyere_abayomi.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/129868

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.12.2016 14:10 ,  Päivitetty 15.12.2016 15:54

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto