Euroopan parlamentti harjoittaa yhteistä ulko- turvallisuuspolitiikkaa sovittua aktiivisemmin (Väitös: LLM Oleksandr Moskalenko, 10.11.2017, oikeustiede)

​Moskalenko tarkastelee väitöstutkimuksessaan Euroopan parlamentin roolia EU:n ulkosuhteiden hoidossa Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen. Empiirisellä tasolla tutkimus keskittyy EU:n ja Ukrainan välisiin suhteisiin.

– Analysoin tutkimustuloksia myös laajemmassa kontekstissa ja keskityn erityisesti siihen, miten Euroopan parlamentti on kehittynyt Lissabonin sopimuksen jälkeen sekä millainen rooli sillä on ollut unionin YUTP:n toteuttamisessa, Moskalenko kertoo.

Moskalenkon tutkimuksesta käy ilmi, että parlamentin korostunut rooli EU:n ulkosuhteissa on kytköksissä unionin identiteetin rakentumisprosessiin. Tutkijan mukaan EU:n perussopimusta ei voida ymmärtää puhtaasti oikeuspositivistisesti, vaan siihen ovat vaikuttaneet sekä oikeudelliset että poliittiset käsitteet ja virtaukset.

– Euroopan parlamentin asemaa on muovannut erityisesti eurooppalaisen politiikan kiintopisteeksi noussut liberaalin demokratian malli. Parlamentin agendaa EU:n ulkosuhteissa ovat määritelleet samat perusarvot ja käsitteet, jotka ohjaavat sitä myös sisäisesti. Näiden arvojen ja käsitteiden sekä implementoidun politiikan välillä ei kuitenkaan ole aina havaittavissa selkeää yhteyttä, sillä tietyt politiikan alueet riippuvat parlamentin silloisista pyrkimyksistä sekä institutionaalisista käytänteistä.

***

LLM Oleksandr Moskalenko esittää väitöskirjansa The European Parliament in EU External Relations: The Case of Ukraine and beyond julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.11.2017 kello 12 (Turun yliopisto, Data-City, Auditorio 2102, Tykistökatu 6, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Harri Kalimo (Vrije Universiteit, Belgia) ja kustoksena professori Tuomas Mylly (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

LLM Oleksandr Moskalenko on syntynyt vuonna 1974 Ukrainassa ja suoritti korkeakoulututkintonsa (LLM) vuonna 2001 National Law Academy of Ukraine -yliopistossa. Väitöksen alana on oikeustiede. Moskalenko työskentelee Turun ylipistolla tohtorikoulutettavana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 358 44 923 02 86, olmymo@utu.fi
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6989-0  

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.11.2017 8:35 ,  Päivitetty 1.11.2017 8:36

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto