Ostotoiminnan automatisointi vapauttaa resursseja ja parantaa tehokkuutta (Väitös: KTM Lauri Rantala, 25.11.2016, toimitusketjujen johtaminen)

​Turun yliopiston tiedote 15.11.2016

KTM Lauri Rantala tutki toimitusketjujen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistavan teollisuuden ostotoiminnan automatisoinnin vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan harkiten tehdyllä automatisoinnilla voidaan parantaa toimintojen tehokkuutta ja toisaalta vapauttaa resursseja mielekkäämpiin töihin.

‒ Ostotoiminnan tapauksessa tuotannollisten suorien ostojen suorittaminen on yksitoikkoinen tehtävä. Tämän työn automatisoinnilla voidaan ostajien työtä keskittää ongelmien ratkaisuun ja toisaalta tulevan suunnitteluun. Keskisuurissa valmistavissa yrityksissä on usein oma osto-osasto, joka kuitenkin joutuu keskittymään niin sanotusti sammuttamaan tulipaloja, eikä aikaa varsinaiselle työn suunnittelulle ja uusien hankintalähteiden etsimiselle jää riittävästi, Rantala sanoo.

Rantalan mukaan automatisointiprojektit on suunniteltava niin, että kokonaisuuksista tehdään tarpeeksi laajoja ja että automatisointiin läheisesti liittyvät prosessit otetaan huomioon.

‒ Keskisuurissa yrityksissä riskinä voi olla se, että muutosta ei joko hallita tai sitten toimintaa automatisoidaan liian varovaisesti, jolloin siitä ei ole hyötyä.

Automatisointi vaatii hyviä perustietoja toiminnanohjausjärjestelmiin

Automatisoinnissa pitäisi huomioida se, että inhimillistä päätöksentekoa ja järjestelmien laskentavoimaa hyödynnetään oikeissa tilanteissa. Rantala korostaa, että nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät osaavat suorittaa rutiininomaisia laskutoimituksia ja tehdä niiden pohjalta suuria määriä päätöksiä silloin, kun perustiedot on annettu järjestelmälle harkitusti.

‒ Ostotoiminnassa työn tehokkuus kasvaa ja päästään parempiin taloudellisiin tuloksiin, kun ihmisen työtä käytetään siihen, että perustiedot järjestelmässä ovat oikein sekä käsittelemään monimutkaisempia yksittäisiä prosesseja, kun taas järjestelmät hoitaisivat niin sanotut selvät tapaukset perustietojen pohjalta.

Rantala tutki automatisoinnin tuottamia hyötyjä erityisesti varastossa olevien raaka-aineiden käytön tehostumisen sekä työvoiman paremman käytön näkökulmista. Väitöstutkimus on tapaustutkimus yhdestä keskisuuresta valmistavan teollisuuden yrityksestä. Rantala osallistui toimintojen automatisointiin kahdessa eri tapauksessa ja tulosten analysointiin neljän vuoden aikavälillä. Saatujen tulosten paikkansapitävyyttä testattiin haastattelututkimuksella vastaavissa valmistavan teollisuuden yrityksissä.

‒ Tutkimustulokseni osoittavat, että keskisuurissa valmistavan teollisuuden yrityksissä voidaan pohtia automatisointia vakavasti otettavana mahdollisuutena. Automatisoinnilla voidaan myös parantaa inhimillisen päätöksentekokyvyn rajallisuuden aiheuttamia poikkeamia ostoprosessissa. Tietämystä tästä asiasta tulisi laajentaa tutkimuksen avulla, Rantala sanoo.

***

KTM Lauri Rantala esittää väitöskirjansa Automated Purchase Order - Experiments and Expectations in Mid-sized Manufacturing Companies keskisuurissa valmistavissa yrityksissä julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 25.11.2016 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Kari Tanskanen (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Lauri Ojala (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

KTM Lauri Rantala on syntynyt vuonna 1975 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Sammon lukiossa Tampereella vuonna 1995. Korkeakoulututkintonsa (KTM) Rantala suoritti Turun kauppakorkeakoulussa. Väittelijä työskentelee hallintopäällikkönä Tampereen Musiikkiopiston säätiössä. Väitöksen alana on toimitusketjujen johtaminen.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 553 5206, laurirantala(at)mac.com
 
Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/rantala_lauri.jpeg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/125752

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.11.2016 10:55 ,  Päivitetty 15.11.2016 12:26

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto