Piilevien faktoreiden malleista apua riskienhallintaan ja hinnoitteluun rahoitusalalla (Väitös: KTM, OTM Matti Heikkonen, 9.2.2018, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)

​Turun yliopiston tiedote 2.2.2018

Sijoittajilla ei ole tavallisesti varmaa tietoa siitä, mitkä kaikki tekijät ajavat rahoitusmarkkinoilla havaittavia muutoksia esimerkiksi koroissa ja osakkeiden hinnoissa. Tyypillisesti on helpompaa havaita, millaista ajallista vaihtelua näiden faktoreiden käyttäytymisessä ilmenee ja miten sen pitäisi heijastua mallinnettavaan ilmiöön.

– Malleissa ainakin osa selittävistä tekijöistä eli faktoreista on sellaisia, joita ei joko tunneta tai niitä ei pystytä suoraan havaitsemaan. Mikäli sijoittajalla on kuitenkin käsitys siitä, miten mallinnettava ilmiö riippuu näistä faktoreista sekä miten faktorit käyttäytyvät ajallisesti, hän voi esimerkiksi estimoida korkojen vaihtelua selittäviä faktoreita havaittavissa olevista koroista. Faktoriestimaatteja voitaisiin sen jälkeen käyttää selittämään ja ennustamaan korkojen tulevaa käyttäytymistä, Heikkonen kertoo.

Sijoittaja voi olla esimerkiksi kiinnostunut portfolionsa tai joidenkin siihen kuuluvien arvopaperien riskillisyydestä. Tällöin on keskeistä arvioida, kuinka suuria tappioita lähiaikoina voi syntyä ja millä todennäköisyydellä.

– Tiettyjen olettamusten vallitessa ongelma voidaan pilkkoa helposti laskettavissa oleviin osiin ehdottamani mallin avulla. Empiiristen tulosten perusteella osakeportfolioille tarkoitettu malli toimii pääsääntöisesti varsin hyvin. Poikkeukseksi muodostuivat finanssikriisin vuodet 2007–2008, jolloin myös vertailukohtana käytetyt vaihtoehtoiset mallit toimivat varsin huonosti.

Samankaltaisia malleja voidaan myös käyttää sekä selittämään korkojen aikarakenteen käyttäytymistä että korkojohdannaisten hinnoitteluun.

– Väitöskirjassani keskityin tältä osin yön yli -lainojen korkoihin ja euriboreihin ja selvitin samalla markkinoiden likviditeetin sekä luottoriskin merkitystä. Esittämäni mallit sopivat hyvin markkinoilla havaittuihin korkoihin ja antavat muun muassa tietoa siitä, kuinka herkkiä sijoitusinstrumenttien hinnat ovat eri faktoreissa tapahtuville muutoksille.

***

KTM, OTM Matti Heikkonen esittää väitöskirjansa Essays on latent factor models in finance julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.2.2018 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Erik Lindström (Lunds Universitet, Ruotsi) ja kustoksena professori Luis Alvarez Esteban (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

KTM, OTM Matti Heikkonen on syntynyt vuonna 1986 ja kirjoitti ylioppilaaksi Kupittaan lukiossa Turussa vuonna 2005. Heikkonen suoritti korkeakoulututkintonsa Turun yliopistossa vuosina 2011 (OTM) ja 2012 (KTM). Väitöksen alana on taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät. Heikkonen työskentelee Turun yliopistossa tohtorikoulutettavana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0408360002, mjheik@utu.fi

Väittelijän kuva: http://apps.utu.fi/media/vaittelijat/heikkonen_matti.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7120-6

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 2.2.2018 9:30 ,  Päivitetty 2.2.2018 10:02

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto