EU:n immateriaalioikeuspolitiikka ei tarjoa riittävää vapautta kehittyvissä maissa (Väitös: MSc, LL.M Dip. Daniel Acquah, 13.6.2017, oikeustiede)

​Turun yliopiston tiedote 7.6.2017

Daniel Acquahin väitöskirja on integroiva analyysi siitä, miten EU:n immateriaalioikeuksia koskevat määräykset – sekä EU:n sisäisesti että sen ulkosuhteissa – vaikuttavat kehittyvien maiden kykyyn hyödyntää TRIPS-sopimukseen sisältyviä joustomahdollisuuksia kansanterveyden ja lääkkeiden saatavuuden edistämiseksi.

‒ EU:n immateriaalioikeuspolitiikka on käsitteellistetty kattamaan kaksi erillistä mutta toisiinsa kietoutuvaa normatiivista menettelytapaa: sisäinen ja ulkoinen politiikka. Analysoinnin tulosten perusteella näyttää siltä, että EU:n sisäinen ja ulkoinen immateriaalioikeuspolitiikka ovat kehittyneet tiiviisti sidoksissa toisiinsa, ja ne vaikuttavat haitallisesti kehittyvien maiden kykyyn edistää kansanterveyttä ja parantaa lääkkeiden saatavuutta, Acquah sanoo.

Väitöskirja tarkastelee aihetta jälkikoloniaalisen teorian ja muiden täydentävien teorioiden valossa. Jälkikoloniaalisen teorian mukaan useimpien kehittyvien maiden alistuvainen suhtautuminen kansainvälisiin immateriaalinormeihin – huolimatta niiden ilmeisistä haitallisista vaikutuksista kyseisten maiden talouteen – nousee vallitsevia poliittisia ja taloudellisia olosuhteita tärkeämmäksi.

‒ Syy tähän on löydettävissä näiden normien koloniaalisista juurista ja uuskoloniaalisista rakenteista, jotka heijastuvat EU:n sisäiseen ja ulkoiseen politiikkaan. Täten voidaan katsoa, että kyseisten normien kehitys on osaltaan ollut oikeuttamassa kehittyvien maiden talouden hallitsemista maiden kehityksen kustannuksella.

Acquah esittää väitöskirjassaan suosituksia immateriaalipolitiikan kehittämiseen. Väitöskirjassa todetaan muun muassa, että EU:n tulisi virtaviivaistaa kehitys-, teollisuus- ja kauppapolitiikkojaan siten, että ne samanaikaisesti täyttäisivät kehittyvien maiden kehitys- ja terveydenhoitotarpeet ja olisivat EU:n taloudellisten etujen mukaisia.

‒ Väitöskirjan käsittelemä aihe on tärkeä sekä käytännöllisestä että teoreettisesta näkökulmasta, sillä EU käyttää sekä kahdenvälisiä kauppasopimuksia että omaa sisäistä sekundaarilainsäädäntöä ohjaillakseen ja säädelläkseen kehittyviä maita jo valmiiksi kauaskantoisten monenkeskisten järjestelyiden, kuten TRIPS-sopimuksen, lisäksi. Tämän kaltainen hyökkäävä immateriaalioikeuspolitiikka kuvastaa menneen ajan siirtomaapolitiikan jatkumista toisenlaisessa muodossa.

Acuahin mukaan pitkälti taloudellisten motiivien ajama lähestymistapa korostaa yksipuolisesti hyödyn maksimointia suosien vakiintuneen elinkeinoelämän valtioita sekä puoltaa käsitystä immateriaalioikeuden kehittämiseen liittyvien tekijöiden määrittelystä pelkästään taloudellisen kasvun mukaan, mikä puolestaan heikentää yhteiskunnallisen hyvinvoinnin maksimointia.

‒ Kaikki tämä tapahtuu aikana, jolloin suurimmalla osalla kehittyvistä maista on edelleen vaikeuksia tarjota kansalaisilleen riittävä terveydenhuolto ja oikeus kohtuuhintaisiin lääkkeisiin ja terveysteknologiaan, mutta jolloin myös terveysinnovaatiot ovat edistyneet huomattavasti, Acquah huomauttaa.

***

MSc, LL.M Dip. Daniel Acquah esittää väitöskirjansa Intellectual Property, Developing Countries and the Law and Policy of the European Union: Towards Postcolonial Control of Development julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa tiistaina 13.6.2017 klo 12 (Turun yliopisto, Tauno Nurmela -sali, päärakennus).
Vastaväittäjänä toimii professori Aurora Plomer (University of Bristol Law School, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Tuomas Mylly (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

MSc, LL.M Dip. Daniel Opoku Acquah on syntynyt vuonna 1976 Ghanassa. Acquah suoritti korkeakoulututkintonsa Glasgow Graduate School of Law -korkeakoulussa Iso-Britanniassa vuonna 2008 (MSc) ja Turun yliopistossa vuonna 2010 (LL.M Dip). Väitöksen alana on oikeustiede. Acquah työskentelee projektitutkijana Turun yliopistossa.

Väittelijän yhteystiedot: p. 045 865 5448, danacq (at)utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/acquah_daniel.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/136323

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.6.2017 14:00 ,  Päivitetty 7.6.2017 15:14

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto