Väitöstiedotteet

 

Tekonivelrekisterit löytävät toimivat tekonivelmallit (Väitös: LL Mika Junnila, 15.12.2017, ortopedia ja traumatologia)

Perhetausta vaikuttaa laajasti ihmisen elämänkulkuun (Väitös: VTM Aleksi Karhula, 15.12.2017, sosiologia)

Välittämistä ja huolenpitoa korostava perheohjaus edistää oppilaan aktiivista toimijuutta uravalinnoissa (Väitös: KM Jukka Jännetyinen, 16.12.2017, kasvatustiede

HSD17B1-entsyymi on merkittävä lisääntymiseen vaikuttava tekijä (Väitös: FM Janne Hakkarainen, 15.12.2017, fysiologia)

Piilevä raudanpuute vääristää transferriinireseptoritutkimuksen viitearvoja (Väitös: EL Timo Takala, 15.12.2017, kliininen kemia)

Akuutin eteisvärinän rytminsiirtoon liittyy kohonnut aivohalvauksen vaara (Väitös: LL Toni Grönberg, 15.12.2017, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

IT-palveluiden globaali ulkoistaminen kysyy luottamusta ja toimivia laatukäytäntöjä (Väitös: FM Anne-Maarit Majanoja, 15.12.2017, tietojenkäsittelytiede)

Monipuoluehallinnon ja poliittisten ohjelmien julkistaloudelliset vaikutukset ovat erilaiset jälkikommunistisissa ja läntisissä EU-maissa (Väitös: VTM Juha Ylisalo, 16.12.2017, valtio-oppi)

Kosmiset ydinräjähdykset tuovat uutta tietoa neutronitähtien rakenteesta (Väitös: FM Joonas Nättilä, 15.12.2017, tähtitiede)

Väittelijän laatimalla halogeenihektoriittisynteesillä laaja sovellettavuus tieteessä ja teollisuudessa (Väitös: MSc Hellen Silva Santos, 15.12.2017, kemia)

Maailmassa teurastetaan vuosittain yli kymmenen eläintä yhtä ihmistä kohden: tutkimus osoittaa lihankulutuksen ongelmia (Väitös: MSc Francesca Allievi, 14.12.2017, maantiede)

Korkeammin koulutetuilla miehillä pienempi riski kuolla eturauhassyöpään (Väitös: LL Heikki Seikkula, 15.12.2017, kirurgia)

Solukalvon proteoglykaani, Snorc, säätelee luuston kehitystä (Väitös: FM Jussi Heinonen, 9.12.2017, lääketieteellinen biokemia ja genetiikka)

Yhdessä enemmän matemaattista osaamista: vanhempien ja varhaiskasvatuksen suotuisat vaikutukset lapsen taitoihin (Väitös: KM Anne Sorariutta, 9.12.2017, kasvatustiede)

Väittelijä kartoitti kasvilajien levinneisyyttä Amazonian tutkimattomissa sademetsissä (Väitös: MSc Gabriel Moulatlet, 9.12.2017, biologia)

Amerikansuomalainen vasemmisto vastusti rasismia, mutta uskoi rotujen kehityseroihin (Väitös: FM Aleksi Huhta, 8.12.2017, yleinen historia)

Vesiensuojelutoimilla on saattanut olla negatiivisia vaikutuksia vedenlaatuun (Väitös: FM Carlos A. Gonzales Inca, 8.12.2017, maantiede)

Hormonit eivät ainoita syyllisiä vaihdevuosiajan uniongelmiin (Väitös: Laura Lampio, 8.12.2017, synnytys- ja naistentautioppi)

Kekomuurahaispesät tarjoavat elinympäristön monimuotoiselle niveljalkaisyhteisölle (Väitös: FM Salla Härkönen, 9.12.2017, biologia)

Rinnakkainelo haitallisten lajien kanssa vaatii paikallisyhteisön mukaanottoa päätöksentekoon (Väitös: FM Sakari Mykrä, 8.12.2017, ympäristötiede)

Synnynnäinen immuniteetti vaikuttaa nivelreuman etenemiseen (Väitös: MSc Cecilia Hagert, 2.12.2017, biolääketiede)

Yksityisoppikouluja kannattanut oikeisto pelkäsi ruotsalaisen koulumallin rantautumista Suomeen (Väitös: VTM, KM Ville Okkonen, 2.12.2017, poliittinen historia)

Venäläistaustaisten työelämään kiinnittymisessä tarvitaan enemmän luottamuksen avautumista ja luottamuksen rakentumisen tapojen ymmärtämistä (Väitös: VTM Outi Kähäri, 1.12.2017, sosiologia)

Lisämunuaissyövän diagnosointiin ja hoitoon uusia keinoja (Väitös: MSc Milena Doroszko, 1.12.2017, biolääketiede)

Keskiajan runoilijat tunsivat kinastelun ominaispiirteet (Väitös: FM Hanna Salmi, 2.12.2017, englannin kieli)

Ennalta suunniteltuun leikkaukseen menevien potilaiden hoitavaa sairaalaa koskeva valinnanvapaus hakee vielä muotoaan Suomessa (Väitös VTM Anne Isotalo, 1.12.2017, hoitotiede)

Varhainen stressialtistus vaikuttaa vauvan itsesäätelyyn – vaikutukset kuitenkin vähäisiä ja yksilöllisiä (Väitös: PsM, KM Saara Nolvi, 1.12.2017, lastenpsykiatria)

Sosiaalinen vuorovaikutus avaintekijä aloittavan yrityksen strategian rakentamisessa ja kansainvälisessä kasvussa (Väitös: MBE Sascha Fuerst, 1.12.2017, kansainvälinen liiketoiminta)

Väittelijä loi uuden mallin suprajohteiden ominaisuuksien ennustamiseen (Väitös: FM Mika Malmivirta, 2.12.2017, fysiikka)

Lasten äkillisen välikorvatulehduksen diagnostiikkaan apua kotitutkimuksista (Väitös: LL Nora Erkkola-Anttinen, 2.12.2017, lastentautioppi)

Saaristomerelle kotiutunut liejutaskurapu aiheuttaa haittaa paikalliselle lajistolle (Väitös: FM Tiia Forsström, 1.12.2017, biologia)

Kulttuurisäätiöt voisivat parantaa vaikuttavuuttaan lisäämällä saavutettavuutta (Väitös: FM Suvi Heikkilä, 2.12.2017, kulttuuriperinnön tutkimus)

Harjoittelijoiden tulisi kuulua työoikeuden sovellusalan piiriin (Väitös: MA Annika Rosin, 2.12.2017, oikeustiede)

Raskaudenaikainen ravitsemus ja rasvan laatu ovat tärkeitä lapsen terveydelle ja kehitykselle (Väitös: LL Ulla Hautero, 25.11.2017, lastentautioppi)

Mittausteoriasta ratkaisuja kvanttimekaniikan ongelmiin (Väitös: FM Mikko Tukiainen 25.11.2017, teoreettinen fysiikka)

Maantieteelliset käsitykset Australian mantereesta syntyivät Britti-imperiumin eri toimijoiden yhteistyönä (Väitös: FM Johanna Skurnik, 25.11.2017, yleinen historia)

Väitöstutkimus paljasti Tyynenmeren saarten rikkaan varaanilajiston (Väitös: FM Valter Weijola, 24.11.2017, biologia)

RNA-molekyyleistä voi olla apua kasvainten lääkeherkkyyden ennustamisessa (Väitös: FM Sofia Aakko, 24.11.2017, fysiologia)

Geriatrin osallistuminen lonkkamurtumapotilaan akuuttihoitoon parantaa hoidon laatua ja vähentää kuolemanriskiä (Väitös: LL Hanna Pajulammi 24.11.2017, geriatria)

Verkottuneen tietoyhteiskunnan tietoturvallisuus edellyttää monialaista yhteistyötä (Väitös: DI Antti Hakkala, 18.11.2017, tietoliikennetekniikka)

Kiina etsii identiteettiään pehmeän voiman avulla (Väitös: M.Sc. Jukka Aukia, 18.11.2017, Asian Studies)

Bioaktiivinen lasi ja fibriinikudosliima sopivat hyvin pitkäaikaisesti tulehtuneen korvalokeroston täyttömateriaaleiksi (Väitös: LL Jussi Sarin, 17.11.2017, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi)

Periferinen valtimonkovettumatauti on tappava ja huonosti tunnettu (Väitös: LL, KTM Juho Jalkanen, 10.11.2017, verisuonikirurgia)

Kustannustyyppien huomioiminen tekoälymallia luodessa voi johtaa merkittäviin säästöihin (Väitös: FM Pekka Naula, 10.11.2017, tietojenkäsittelytiede)

Suoliston läpäisevyys on yhteydessä ravitsemukseen ja aineenvaihdunnan riskitekijöihin raskauden aikana (Väitös: FM Kati Mokkala, 10.11.2017, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia)

Liikkumista edistävä avustaminen osa hoitotyöntekijöiden osaamista (Väitös: MScN Heidrun Gattinger, 10.11.2017, hoitotiede)

Painajaiset voivat olla merkki psyykkisestä kuormituksesta (Väitös: FM Nils Sandman, 4.11.2017, psykologia)

Euroopan parlamentti harjoittaa yhteistä ulko- turvallisuuspolitiikkaa sovittua aktiivisemmin (Väitös: LLM Oleksandr Moskalenko, 10.11.2017, oikeustiede)

Keskiuretranauhojen käyttöönotto lisäsi merkittävästi virtsankarkailuleikkauksia (Väitös: LL Kaisa Kurkijärvi, 3.11.2017, synnytys- ja naistentautioppi)

EU:n mahtimaat eri linjoilla ihmisten vapaasta liikkuvuudesta (Väitös: VTM, FM Saila Heinikoski, 3.11.2017, valtio-oppi)
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto