Väitöstiedotteet

 

Kokeneiden työntekijöiden suojelu massairtisanomisissa voi laskea työntekijöiden liikkuvuutta – mutta olla kokonaistalouden kannalta hyödyllistä (Väitös: VTM, MSc Oskari Vähämaa, 1.6.2018, taloustiede)

Neurofibromatoosi tyyppi 1 on luultua yleisempi ja aiheuttaa suurentuneen riskin saada synnynnäisiä epämuodostumia (Väitös: LL Jussi Leppävirta, 1.6.2018, iho- ja sukupuolitautioppi)

Eteisvärinän hoitoon liittyy ennakoitavissa olevia vaaratilanteita (Väitös: LL Samuli Jaakkola, 1.6.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Maalämmön hyödyntäminen painottuu tulevaisuudessa aiempaa enemmän suuriin kiinteistöihin (Väitös: KTM Ville Lauttamäki 1.6.2018, tulevaisuudentutkimus)

Matemaattiset mallit tuovat ratkaisuja lääketieteen ja biologian tutkimuksiin (Väitös: MPhil Sean Robinson, 1.6.2018, tilastotiede)

Väitöstutkimus avaa Kiinan maaltamuuttoa kolmivaiheisena prosessina (Väitös: MA Shenghua Xie, 31.5.2018, sosiaalipolitiikka)

Kuntien perusopetuksen järjestämistavat eroavat ja luovat oppilaille toisistaan poikkeavia koulutuspolkuja (Väitös: KM Sonia Lempinen, 31.5.2018, kasvatustiede)

Komeettaa ympäröivä pölypilvi muuttaa muotoaan vuodenaikojen mukaan (Väitös: FM Boris Zaprudin, 1.6.2018, tähtitiede)

Väittelijä löysi potentiaalisen PET-merkkiaineen sydämen vajaatoiminnan seurantaan (Väitös: FM, LK Max Kiugel, 1.6.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Ylipaino ja diabetes muovaavat suoliston aineenvaihduntaa (Väitös: LL Jukka Koffert, 1.6.2018, sisätautioppi)

Kykymme ymmärtää musiikkia voi kadota aivoinfarktin jälkeen (Väitös: LL Aleksi Sihvonen, 25.5.2018, neurologia)

Tulkin käyttö voi heikentää somalialaisten potilaiden yksityisyyttä terveydenhuollossa (Väitös: TtM Niina Eklöf, 25.5.2018, hoitotiede)

Puolustusasianajajan tehtävät ovat lisääntyneet rikosoikeudenkäynneissä merkittävästi (Väitös: OTL Markku Fredman, 19.5.2018, oikeustiede)

Varhaiskasvattajien jaettu ammatillinen oppiminen tärkeää pedagogisesti laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle ja kehittämiselle (Väitös: KM Anitta Melasalmi, 23.5.2018, kasvatustiede)

Lapsena ja nuorena sairastettu syöpä voi vaikuttaa myöhemmin mielenterveyteen ja sosiaaliseen elämään (Väitös: LL Ritva Ahomäki, 25.5.2018, lastentautioppi)

Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät yhteydessä valtimoiden jäykistymiseen ja sydämen rakenteeseen jo lapsuudessa (Väitös: LL Hanna Mikola, 25.5.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Väitöstutkimus tuo uutta tietoa verisuonitulehdusten aiheuttajista (Väitös: MSc Chengqian Liu, 25.5.2018, biokemia)

Yhdistelmäkuvantamisella voidaan ennakoida sepelvaltimotautiin liittyviä haittatapahtumia (Väitös: LL Teemu Maaniitty, 25.5.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Väitöstutkimus tarjoaa uutta tietoa lasten skolioosikirurgian leikkausmenetelmistä ja komplikaatioista (Väitös: LL Heli Keskinen, 18.5.2018, lastenkirurgia)

Veteraanipuut säilyttämällä turvataan Suomen ainoa erakkokuoriaisesiintymä Turussa (Väitös: FM Matti Landvik 19.5.2018, biologia)

Solujen happisensorimolekyyli PHD3 edistää munuaissyöpäsolujen kasvua ja aineenvaihdunnan muutoksia (Väitös: FM Petra Miikkulainen, 18.5.2018, lääketieteellinen biokemia ja genetiikka)

Avunannon rangaistavuuden tarkat edellytykset epäselviä (Väitös: OTM Lauri Luoto, 18.5.2018, oikeustiede)

Kutsu: Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivässä pohditaan, miten välttää julkisen ja yksityisen sektorin vastakkainasettelu sotessa

Aivoinfarkti on liian usein eteisvärinän ensimmäinen ilmentymä (Väitös: LL Jussi Jaakkola, 18.5.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Mobiilipeli soveltuu tupakkaan liittyvän terveysohjauksen menetelmäksi varhaisnuorilla (Väitös: TtM Heidi Parisod, 18.5.2018, hoitotiede)

Kohonnut PAPP-A:n pitoisuus lisää sepelvaltimokohtauksen uusiutumisriskiä (Väitös: LL Juha Lund, 11.5.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Uusia menetelmiä pään ja kaulan alueen syövän PET-kuvantamiseen (Väitös: LL Antti Silvoniemi, 4.5.2018, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi)

Kasvutekijäreseptori lisää lihasmassaa ja luun muodostusta sekä vähentää rasvan kertymistä eri hiirimalleilla (Väitös: HLL Tero Puolakkainen, 4.5.2018, lääketieteellinen biokemia ja genetiikka)

Kivun arviointiin käytettävä CPOT-mittari parantaa tehohoidon laatua (Väitös: TtM Sanna-Mari Pudas-Tähkä, 4.5.2018, hoitotiede)

Pitkäkään lasten kotihoito ei välttämättä heikennä äidin uranäkymiä (Väitös: VTM, KTM Sirpa Weckström, 4.5.2018, sosiaalipolitiikka)

Työstressi lyhentää työuria merkittävästi (Väitös: LL Anne Juvani, 4.5.2018, kansanterveystiede)

Uniikit etsintäresurssit auttavat yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia (Väitös: KTM Tommi Pukkinen, 4.5.2018, yrittäjyys)

Sairaanhoitajan muistot avaavat näkökulman jääkäriliikkeeseen, Lotta Svärd -järjestöön ja suomalaiseen SS-pataljoonaan (Väitös: FM Elina Virtanen, 5.5.2018, kulttuurihistoria)

Ruskean rasvan toimintaan vaikuttaa kylmän lisäksi myös ruokailu (Väitös: MSc Mueez U Din, 28.4.2018, kliininen fysiologia)

Neurokognitiivisten häiriöiden esiintyvyys miesvangeilla on yleisväestöä suurempaa (Väitös: PsM Tiina Tuominen, 27.4.2018, psykologia)

Leikkausta edeltävä potilasohjaus vahvistaa selkäleikkauspotilaan voimavaroja (Väitös: TtM Jukka Kesänen, 27.4.2018, hoitotiede)

Avoimeen lähdekoodiin perustuva yhteistyö voi olla avain yrityksen menestykseen (Väitös: MSc Jose Teixeira, 20.4.2018, tietojärjestelmätiede)

Lihavuuteen ja diabetekseen vaikuttavan ruskean rasvan toimintaa voidaan tutkia magneettikuvauksella (Väitös: LL Milja Holstila, 20.4.2018, radiologia)

NMR metabolomiikkaa voidaan hyödyntää tutkittaessa kasvien stressinsietokykyä (Väitös: MSc Tahereh Jafari, 20.4.2018, kemia)

Vaikuttavimmat pelikokemukset eivät ole hauskoja (Väitös: FM Jukka Vahlo, 14.4.2018, folkloristiikka)

Väittelijä kehitti menetelmiä suurten datamäärien analysointiin (Väitös: FM Joni Virta, 13.4.2018, tilastotiede)

Syöpää sairastavat lapset liikkuvat liian vähän – väittelijä selvitti aktivoivien videopelien vaikuttavuutta liikunnan lisäämisessä (Väitös: TtM Lotta Hamari, 6.4.2018, hoitotiede)

Vastuu kaupunkitilasta tarkoittaa kaupungista välittämistä (Väitös: FM Riina-Mari Lundman, 3.4.2018, maantiede)

Neurofibromatoosi tyyppi 1 on luultua yleisempi ja aiheuttaa suuren syöpäriskin (Väitös: FM Elina Uusitalo, 23.3.2018, solubiologia ja anatomia)

Merikotkien ja tuulivoiman yhteensovittaminen vaatii suunnittelua (Väitös: MRes Fábio Balotari Chiebáo, 16.3.2018, ekologia)

Syanobakteerien aineenvaihduntareittien säätelyn tunteminen edistää tehokkaiden solutehtaiden suunnittelua (Väitös: FM Tuomas Huokko, 16.3.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Kamerun otti mallia Bolognan prosessista korkeakoulu-uudistuksen toteuttamisessa (Väitös: VTM Elizabeth Eta, 17.3.2018, kasvatustiede)

Hyperbolis-tyyppinen geometria asettaa klassiset geometriset ongelmat uuteen valoon (Väitös: MSc Parisa Hariri, 17.3.2018, matematiikka)

Kipulääkitys on tärkeää pienille lapsille, joilla vanhemmat epäilevät äkillistä välikorvatulehdusta (Väitös: LL Johanna Uitti, 9.3.2018, lastentautioppi)

Tuore väitös edistää konenäköä ja data-analytiikkaa syövän tutkimuksessa (Väitös: FM Ilmari Ahonen, 3.3.2018, tilastotiede)
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto