Hyvinvoivassa työyhteisössä on tilaa myös haavoittuvuudelle (Väitös: KTM Suvi Satama, 19.5.2017, johtaminen ja organisointi)

​Turun yliopiston tiedote 8.5.2017

Suvi Satama perehtyi johtamisen ja organisoinnin alan väitöskirjassaan ammattitanssijoiden työhön. Hän vietti kaksi vuotta tanssin kentällä ja havainnoi erilaisia tanssiproduktioita. Satama tarkasteli tutkimuksessaan sitä, miten tanssijat rakentavat ammatillista toimijuuttaan arkipäivän työskentelyssä lavojen takana.

– Kehon kautta tiedetään, tunnetaan ja aistitaan. Suurin osa arkipäivän kommunikaatiostamme välittyy kehojemme kautta. Siksi on erittäin tärkeää nostaa keho ja aistit rationaalisuuden korostamisen rinnalle, Satama sanoo.
Sataman väitöstyön tavoitteena on tanssin kontekstin avulla tuoda esille työn kehollista puolta yleisemmin ‒ keho on osa jokaista ammattia.

Väitöksen ydinkäsite on kehollinen toimijuus.

‒ Kehollinen toimijuus on liikkumatila, joka jokaisella yksilöllä on työssään. Kehollinen toimijuus on tunne itsetietoisuudesta – se on kyky rikkoa rajoja ja kyseenalaistaa niitä tarvittaessa.

Satama nostaa esimerkiksi sinällään hyvin ei-kehollisen puhelinmyyjän ammatin.

‒ Tarkemmin ajateltuna ammatti on hyvin kehollinen: puhelun aikana välittyy erilaisia tunnesävytteisiä aistimuksia keskusteluparin välillä, vaikka fyysinen kontakti puuttuu.
Kehon roolin huomioiminen on tärkeää, jos halutaan ymmärtää yksilöiden toiminnan taustalla olevia mekanismeja.  

– Jotta työhyvinvointi kasvaisi organisaatioissa, jokaisen olisi hyvä tunnistaa tapoja, joilla omaa työtä voi tehdä siten, miten itse parhaakseen kokee tuntematta, että on sääntöjen tai tapojen orja. 

Haavoittuvuus on voimavara

Väitöstutkimus paljastaa, miten ammatillinen liikkumatila laajentuu ennen kaikkea työssä koettujen vaikeuksien ja niistä selviytymisen kautta.

– Nykyään työn ihanteena on ajatus superihmisestä, joka on tehokas, omistautuva ja nopeasti suorittava. Heikkouksia peitellään eikä niitä haluta tuoda esille. Jokaisella yksilöllä on kuitenkin oikeus ja vapaus olla myös haavoittuvainen. Omien heikkouksien läpinäkyväksi tuominen ruokkii pitkällä tähtäimellä hyväksytyksi tulemista ja sitä kautta onnistumisten ja innostuneisuuden kokemuksia työssä.

– Pidän tätä tärkeänä oivalluksena, koska se antaa ihmisille tilaa hengittää ja olla aidosti oma itsensä työyhteisössä, Satama sanoo.

Sataman väitös kuvaa myös näyttämön ja lavantakaisten tilojen välistä vuoropuhelua. Myös näitä tuloksia voi soveltaa yritysmaailmassa.

‒ Bisnesmaailman näyttämölle peilautuu vain suurelle yleisölle näkyvä toiminta ja haluttu julkisuuskuva – suurin osa hienovaraisista mutta merkityksellisistä asioista tapahtuu lavan takana, Satama huomauttaa.

***

KTM Suvi Satama esittää väitöskirjansa Capturing Movement That Evades the Eye − A Sensory Ethnography of the 'Hidden' Qualities of Embodied Agency in Professional Dance julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.5.2017 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Samantha Warren (Cardiff Business School, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Juha Laurila (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

KTM Suvi Satama on syntynyt vuonna 1984 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Puolalanmäen musiikkilukiossa Turussa 2003. Satama suoritti korkeakoulututkintonsa (KTM) Turun yliopistossa vuonna 2010. Väitöksen alana on johtaminen ja organisointi.

Väittelijän yhteystiedot: p. 045 650 8698, stsata@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/satama_suvi.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä https://www.doria.fi/handle/10024/134584

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.5.2017 10:25 ,  Päivitetty 8.5.2017 10:29

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto