Kroonisista sairauksista merkittävää haittaa potilaan kotitoimiin ja vapaa-aikaan (Väitös: LL Mauri Leino, 26.5.2017, kansanterveystiede)

​Turun yliopiston tiedote 17.5.2017

Mauri Leino selvitti väitöstutkimuksessaan nimenomaan potilaan itse ilmoittamaa ja kokemaa haittaa kotitoimissa ja vapaa-ajalla. Tutkimuksen kohteena oli Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidossa olleita alaselkäkipu-, psoriasis- ja nivelreumapotilaita.

Yli puolet psoriasispotilaista koki sairauden aiheuttavan haittaa kotitoimien tekemisessä. Useimmiten haittaa koettiin fyysisesti raskaammissa kotitoimissa ja toimissa, joissa iho joutuu kosketuksiin veden kanssa. Neljä viidestä nivelreumapotilaasta mainitsi sairauden aiheuttavan haittaa kotitoimien tekemisessä. Potilaiden mukaan nivelreuma haittaa etenkin siivouksessa, käsillä työskentelyssä, imuroinnissa, ruoanlaitossa ja ylipäätään raskaissa kotitoimissa.

Kolme neljästä alaselkäkipupotilaasta ja joka neljäs psoriasispotilas oli joutunut sairauden takia pyytämään apua kotitoimien tekemiseen. Nivelreumapotilaista apua kotitoimiin sai yli puolet, heistä merkittävästi useammin naiset kuin miehet. Silti apu ei ollut aina riittävää.

– Monille avun pyytäminen voi olla vaikeaa. Avusta koituu helposti taakkaa myös perheenjäsenelle tai ystävälle tai esimerkiksi kustannuksia potilaalle, Turun yliopistossa väittelevä Mauri Leino sanoo.

Harrastuksesta luopuminen voi olla potilaalle kova paikka

Alaselkäkipu on hyvin yleinen vaiva. Alaselkäkipupotilaista jopa neljä viidestä oli joutunut vähentämään tai lopettamaan vähintään yhden vapaa-ajan aktiviteetin – tyypillisesti urheiluharrastuksen – sairauden takia. Psoriasispotilaista yli puolet oli joutunut vähentämään tai lopettamaan vähintään yhden vapaa-ajan aktiviteetin sairauden takia. Heillä eniten mainitut aktiviteetit olivat uinti, pallopelit, kävely ja erilaiset sosiaaliset harrasteet.

– Psoriasiksen näkyvistä iho-oireista mahdollisesti johtuva ihon paljastamisen välttely ja häpeän tunne näkyivät vastauksissa ja mainituissa aktiviteeteissa. Haitta voi olla siis psyykkistä ja sosiaalistakin, Leino huomauttaa.

Nivelreumapotilaista yli kolme neljästä oli joutunut vähentämään tai lopettamaan vähintään yhden vapaa-ajan aktiviteetin sairauden takia. Useimmiten mainittuja olivat urheiluharrastukset, kuten pallopelit, juoksu ja kuntosali, mutta myös hienomotoriikkaa vaativat harrastukset, kuten kutominen. Sen sijaan kulttuuriharrastuksiin, ystävien tapaamiseen ja sosiaaliseen elämään nivelreumasta vaikutti olevan vähemmän haittaa.

– Vaikka tauti olisi vaikea, potilaalle voi olla tärkeää, että pystyy harrastamaan. Rakkaan harrastuksen menettäminen voi olla suurempi haitta kuin työkyvyn menetys, Leino painottaa.

Sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa tulisi Leinon mielestä enemmän huomioida sitä, että potilaat pystyisivät paremmin tekemään heille tärkeitä kotitoimia ja harrastamaan mielekkäitä vapaa-ajan aktiviteetteja.

– Kun haetaan optimaalista hoitoa, pitäisi kliinisten arvioiden ohella huomioida sairauden aiheuttama haitta kotitoimiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. Näin saataisiin lisättyä potilastyytyväisyyttä ja parannettua elämänlaatua, Leino muistuttaa.

***

LL Mauri Leino esittää väitöskirjansa THE INFLUENCE OF CHRONIC DISEASES ON HOUSEHOLD CHORES AND LEISURE-TIME ACTIVITIES – with reference to low back pain, psoriasis, and rheumatoid arthritis julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 26.5.2017 klo 12 (Turun yliopisto, ICT-talo, Beta-luentosali, Joukahaisenkatu 3-5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Mäntyselkä (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Risto Tuominen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

LL Mauri Leino on syntynyt vuonna 1983 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Nousiaisten lukiossa vuonna 2002. Leino suoritti korkeakoulututkintonsa (LL) Turun yliopistossa vuonna 2012. Väitöksen alana on kansanterveystiede. Leino työskentelee Terveystalossa yleislääkärinä.

Väittelijän yhteystiedot: p 040 702 1904, mklein(a)utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/leino_mauri.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/134938

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.5.2017 9:40 ,  Päivitetty 17.5.2017 9:44

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto