Laulamalla opettaminen tehostaa suomen kielen oppimista (Väitös: KM Jenni Alisaari, 16.12.2016, kasvatustieteet)

​Turun yliopiston tiedote 8.12.2016

Kasvatustieteen maisteri Jenni Alisaari selvitti väitöstutkimuksessaan suomen kielen oppimista laulamalla, lauluja kuuntelemalla ja laulujen sanoja rytmikkäästi lausumalla. Suomen kielen oppimiseen liittyvässä tutkimuksessaan Alisaari tarkasteli sekä aikuisten suomen oppijoiden kirjoittamistaitojen kehittymistä kyseisillä menetelmillä että opettajien uskomuksia ja käytänteitä näihin samoihin menetelmiin liittyen.

Tutkimuksessa ilmeni, että kirjoittamisen sujuvuus, tekstien pituuksina tarkasteltuna, kehittyi eniten suomea laulaen opiskelleilla opiskelijoilla. Nämä opiskelijat myös pitivät opetusmenetelmästään enemmän kuin opiskelijat, jotka opettelivat suomea lauluja kuunnellen tai laulutekstejä rytmikkäästi lausuen.

– Laulaminen oli oppimisen kannalta huomattavasti hyödyllisempää ja motivoivampaa kuin laulujen kuuntelu tai laulun sanojen rytmikäs lausuminen, Alisaari kertoo.

Alisaari selvitti myös opettajien uskomuksia ja kokemuksia laulamisesta, laulujen kuuntelusta ja runojen lausumisesta suomen kielen opetuksessa. Tutkimukseen osallistuneet 94 suomen kielen opettajaa uskoivat, että kaikki kolme menetelmää ovat erittäin hyödyllisiä tapoja opettaa suomea. Opettajat kertoivat kuitenkin käyttävänsä kyseisiä menetelmiä vain harvoin jos ollenkaan. Laulujen kuuntelua käytettiin jonkin verran useammin kuin muita menetelmiä, mutta senkin käyttö oli pääosin satunnaista.

– Koska laulaminen on osoittautunut tehokkaaksi kielenopetusmenetelmäksi myös aiemmissa tutkimuksissa, suomen kielen opettajille voisi suositella laulamisen monipuolisempaa ja tavoitteellisempaa käyttöä opetuksessa, Alisaari toteaa.

– Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää myös esimerkiksi pohdittaessa tehokkaita opetusmenetelmiä maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen, Alisaari lisää.

 ***

KM Jenni Alisaari esittää väitöskirjansa Songs and poems in the second language classroom. The hidden potential of singing for developing writing fluency julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.12.2016 klo 12.100 (Turun yliopisto, Educarium, Edu1-sali, Assistentinkatu 5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori emerita Maisa Martin (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Marja Vauras (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

KM Jenni Alisaari on syntynyt vuonna 1978 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Puolalanmäen lukiossa Turussa vuonna 1997. Korkeakoulututkintonsa (KM) Alisaari suoritti Turun yliopistossa vuonna 2002. Väittelijä työskentelee yliopisto-opettajana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Väitöksen alana on opettajankoulutus.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0504913119, jenni.alisaari(at)utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/alisaari_jenni.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/128287

 **

Kaikki Turun yliopiston tiedotteet: www.utu.fi/tiedotteet
 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.12.2016 15:00 ,  Päivitetty 8.12.2016 15:10

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto