Liberian entisiä tyttösotilaita yhdistää toivo (Väitös: VTM Leena Vastapuu, 22.4.2017, valtio-oppi)

​Turun yliopiston tiedote 13.4.2017

Vastapuun tutkimusaineisto koostuu 133 nuoren naisveteraanin haastattelumateriaalista sekä tuhansista valokuvista, joita 25 haastateltavaa ovat ottaneet nykytodellisuudestaan ja tulevaisuuden haaveistaan.

– Halusin tavoittaa haastateltavieni elämän sellaisena kuin he itse sen näkevät ja kokevat. Tässä menetelmässä osallistujilla on paljon valtaa: he pystyvät halutessaan vaikenemaan esimerkiksi traumaattisista kokemuksistaan, Turun yliopistossa väittelevä Leena Vastapuu kertoo.

Koska entiseksi tyttösotilaaksi leimautuminen on Liberiassa häpeällistä, tutkimusta varten otettuja valokuvia ei voi käyttää sellaisenaan. Valokuvien julkaisemisen sijaan kuvittaja Emmi Nieminen on toteuttanut haastateltavien anonymiteetin takaavan visuaalisen narratiivin täydentämään kirjallista kuvausta.

– Valokuvien kautta minulle paljastui todellisuus, jota en voinut kuvitellakaan: narkomaanien ja prostituoitujen Liberia, mutta samalla myös todellisten selviytyjien solidaarinen verkosto. Niemisen kuvituksessa painottuu toivo ja jokapäiväinen sinnikkyys, sillä juuri toivo saa yksilöt ponnistelemaan alituisten koettelemusten keskellä, Vastapuu huomauttaa.

Jälleenrakennusohjelmat vahvistivat sukupuolistereotypioita

Tutkimuksen teoreettinen pohja on feministisessä rauhantutkimuksessa, postkolonialismissa, visuaalisessa turvallisuudentutkimuksessa sekä antropologiassa. Teoreettisina avainkäsitteinä ovat ”sosiaalinen lauttailu” sekä ”utelias kontrapuntalismi”. Näistä edellinen on uudelleentulkinta sosiaalisen navigaation käsitteestä, kun jälkimmäinen yhdistää Cynthia Enloen feministisen uteliaisuuden Edward Saidin kontrapunktisen luennan menetelmään.

– Teorian ja aineiston vuoropuhelun kautta osoitan, että tyttösotilaat sivuutettiin sekä sotien aikana että niiden jälkeisissä jälleenrakennusohjelmissa. Tyttö- ja naissotilaat nähtiin lähes aina uhreina, kun pojat ja miehet ajateltiin automaattisesti taistelijoiksi. Näin tultiin vahvistaneeksi haitallisia sukupuolistereotypioita niiden purkamisen sijaan, Vastapuu toteaa.

***

VTM Leena Vastapuu esittää väitöskirjansa Hope Is Not Gone Altogether: The Roles and Reintegration of Young Female War Veterans in Liberia julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 22.4.2017 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub3-luentosali, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Gunhild Hoogensen Gjørv (Tromssan yliopisto, Norja) ja kustoksena professori Juha Vuori (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

VTM Leena Vastapuu on syntynyt vuonna 1983 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Mikkelin yhteiskoulun lukiossa 2002. Vastapuu suoritti korkeakoulututkintonsa Turun yliopistossa vuonna 2011. Väitöksen alana on valtio-oppi. Vastapuu työskentelee vapaana tutkijana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 050 532 3258, leena.vastapuu@utu.fi
 
Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/vastapuu-leena.jpg  

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.4.2017 8:50 ,  Päivitetty 13.4.2017 8:50

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto