Osa nuorista sairaanhoitajista harkitsee ammatinvaihtoa – esimiestyöhön kiinnitettävä enemmän huomiota (Väitös: TtM Mervi Flinkman, 11.4.2014, hoitotiede)

​Turun yliopiston tiedote 3.4.2014

Turun yliopistossa väittelevä Mervi Flinkman korostaa, että kaikille nuorille sairaanhoitajille tulisi tarjota riittävän pitkä perehdytysjakso työelämään siirryttäessä, sosiaalista tukea esimiehiltä ja kokeneemmilta kollegoilta sekä urakehitysmahdollisuuksia.

– Lisäksi terveydenhuollon organisaatioissa tulisi kiinnittää huomiota nuorten liialliseen työkuormitukseen, työn ja perheen välisiin ristiriitoihin sekä työuupumuksen kokemuksiin. Kun poliittisessa päätöksenteossa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorten sairaanhoitajien halu kehittyä työssään ja toive toteuttaa eettisesti korkealaatuista hoitoa tulisi mahdollistaa, Flinkman sanoo.

Ammatinvaihtamisaikeet huolestuttavia työvoimapulan uhatessa

Sairaanhoitajista on pulaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kun väestö ikääntyy, hoitoteknologiat kehittyvät ja hoidon intensiteetti lisääntyy, sairaanhoitajatyövoiman tarve kasvaa.

– Myös uudet laajennetut työnkuvat ja lääkäreiltä sairaanhoitajille siirtyneet tehtävät lisäävät tarvetta korkeasti koulutetulle hoitohenkilöstölle. Samaan aikaan kun sairaanhoitajista on pulaa, kyselytutkimusten mukaan useampi kuin joka neljäs (26–37 %) suomalaisista nuorista sairaanhoitajista on ilmaissut aikomusta lähteä ammatistaan, Flinkman huomauttaa.

Tutkimuksissa ammatinvaihtamisaikomuksia on kysytty hyvin erilaisin kysymyksin. Sen vuoksi vertailukelpoista tietoa nuorten sairaanhoitajien ammatinvaihtamisaikomuksista on tarjolla vasta vähän.

Ammatinvaihto on monen tekijän summa

Nuorten sairaanhoitajien ammatinvaihtamisaikomukset eivät Flinkmanin tutkimuksen mukaan johtuneet yksittäisistä tekijöistä, vaan olivat monen tekijän summa. Osa nuorista sairaanhoitajista harkitsee ammatinvaihtoa siksi, että he eivät saa riittävästi perehdytystä ja sosiaalista tukea ensimmäisessä työpaikassaan. Toinen ryhmä nuoria taas väsyy liialliseen työkuormitukseen ja kokee jopa sairauslomalle johtavaa työuupumusta. Kolmas ryhmä harkitsee lähtevänsä ammatistaan, koska kokevat urakehitysmahdollisuutensa rajallisiksi.

– Neljäs ryhmä ammatinvaihtoa harkitsevista on valinnut sairaanhoitajan ammatin toissijaisena vaihtoehtona tai sattumalta. Kun he valmistuvat sairaanhoitajiksi, he haluavat sittenkin hakeutua ensisijaiseen unelma-ammattiinsa esimerkiksi opettajaksi, lääkäriksi tai psykologiksi, Flinkman kertoo.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten sairaanhoitajien aikomusta lähteä ammatistaan kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen, kyselytutkimuksen ja kahden haastattelututkimuksen avulla. Mervi Flinkman kehitti käsitteellisen mallin kuvaamaan nuorten sairaanhoitajien pitkäkestoista ammatista lähtemisaikomusta.

***

Perjantaina 11. huhtikuuta 2014 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Medisiina, Externum, Kiinamyllynkatu 10) julkisesti tarkastettavaksi terveystieteiden maisteri Mervi Flinkmanin väitöskirja ”Young registered nurses' intent to leave the profession in Finland – a mixed-method study" (Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatistaan Suomessa – monimenetelmällinen tutkimus). Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Walter Sermeus (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) ja kustoksena professori Sanna Salanterä.

TtM Mervi Flinkman on syntynyt 1975 Hangossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1994 Hankoniemen lukiosta. Hän valmistui sairaanhoitajaksi 1997 Helsingin Diakoniaopistosta ja terveystieteiden maisteriksi 2002 Turun yliopistosta. Flinkman toimii työvoimapoliittisena asiantuntijana Tehy ry:ssä. Väitös kuuluu hoitotieteen alaan.

Väittelijän yhteystiedot: 0400 968 324, mervi.flinkman[at]utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/flinkman_mervi.jpg

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop, https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/95711

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 3.4.2014 9:55 ,  Päivitetty 20.10.2014 10:16

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto