Osa tekonivelmalleista voi aiheuttaa luun liukenemista (Väitös: LL Helka Koivu, 16.6.2017, ortopedia ja traumatologia)

​Turun yliopiston tiedote 7.6.2017

Tekonivelleikkaus nilkan nivelrikon hoitona on yleistynyt Suomessa 1990-luvun lopulta alkaen. Helka Koivu seurasi väitöstutkimuksessaan Suomessa käytettyjen tekonivelten pysyvyyttä ja kliinistä tulosta 90-luvun lopulta lähtien reilun kymmenen vuoden jaksolta. Aineistonaan Koivu käytti TYKS Paimion Sairaalan ja Suomen Endoproteesirekisterin tietoja.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kahden yleisimmin käytössä olleen tekonivelmallin välillä oli merkittävä ero. Edelleen käytössä oleva STAR-tekonivel toimi hyvin ja sen pitkäaikaispysyvyys Paimion sairaalan aineistosta oli yhtenevää aiemmin julkaistujen hyvien seurantatulosten kanssa. Osteolyysiä ilmeni vasta hyvin myöhään seurannassa ja se aiheutti vain vähän uusintaleikkaustarvetta.

Sen sijaan AES-tekonivelmallin pitkän aikavälin seuranta osoitti, että nilkan virhelinjaus ja runsas osteolyysin määrä aiheuttivat paljon uusintaleikkaustarvetta. Kyseistä mallia käyttäneillä potilailla osteolyysin määrä oli merkittävän korkea – jopa 70 prosenttia tapauksista. Kudosnäytteiden mikroskooppisessa tutkimuksessa kävi ilmi mahdollisesti tekonivelen pinnoitteen aiheuttama vierasesinereaktio ja runsaasti kudoskuoliota. AES-tekonivelmalli on vedetty pois markkinoilta osteolyysin vuoksi.

– Tutkimustulos oli ensimmäinen kansainvälisesti julkaistu tutkimus aiheesta. Muut ryhmät vahvistivat tuloksen samana ja seuraavana vuonna. Potilastyytyväisyyden todettiin kuitenkin molempien mallien osalta olevan erinomaista, Koivu sanoo.

Lisätutkimuksissa kävi ilmi, että vierasesinereaktio oli solutasolla RANK/RANKL-välitteinen ja kudosten solujen vaaraa välittävät välittäjäaineet olivat koholla sopien autoinflammaatioreaktioon kudoksissa. Koivun väitöstutkimus on ensimmäinen ja ainoa suomalainen rekisteritutkimus koskien nilkan tekoniveliä ja sen tulokset olivat samansuuntaiset kuin aiemmin Ruotsin, Norjan ja Uuden-Seelannin rekistereistä julkaistut tulokset.

– Väitöstutkimukseni yhteenvetona voidaan todeta, että tekonivelleikkaus on varteenotettava vaihtoehto nilkan nivelrikon hoitona usealla potilaalla, mutta tekonivelmallin valintaan tulee kiinnittää huomiota. Tulevaisuuden tutkimusten tulisi keskittyä selvittämään tarkemmin mekanismeja nilkan tekoniveleen liittyvän osteolyysin taustalla, jotta vastaavat ongelmat voitaisiin jatkossa välttää tekonivelien kehitystyössä, Koivu painottaa.

***

LL Helka Koivu esittää väitöskirjansa Total ankle replacement: Clinical, radiological, and biochemical assessment with special reference to osteolysis julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.6.2017 klo 12 (Tyks, T-sairaala, Johan Haartman -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Heikki Mäenpää (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Aro (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

LL Helka Koivu on syntynyt vuonna 1975 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Tuureporin lukiossa 1993. Koivu suoritti korkeakoulututkintonsa (LL) Turun yliopistossa vuonna 1999. Väitöksen alana on ortopedia ja traumatologia. Koivu työskentelee erikoislääkärinä Terveystalo Pulssissa Turussa.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0407230909, helka.koivu(at)gmail.com

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/koivu_helka.jpeg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä https://www.doria.fi/handle/10024/135115

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.6.2017 12:30 ,  Päivitetty 7.6.2017 12:36

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto