Rationaalisuus vaihtelee kunnan investointipäätöksenteossa (Väitös: KTM Sanna Häkli, 16.2.2018, laskentatoimi ja rahoitus)

​Turun yliopiston tiedote 9.2.2018

KTM Sanna Häkli tutki väitöstutkimuksessaan investointipäätöksenteon rationaalisuutta kuntakontekstissa. Häkli tarkasteli syvällisessä case-tutkimuksessaan erään suuren suomalaisen kunnan kahta erilaista investointihanketta, joista toinen on operatiivinen (päiväkoti-investointi) ja toinen strateginen (joukkoliikenneinvestointi).

Tutkimus osoittaa, että kunnan investointipäätöksenteon taustalla on moninaisia ja investointispesifejä tekijöitä. Häklin mukaan huomionarvoista on, että perinteisiä investointilaskelmia ei juuri hyödynnetä, vaan päätöksenteon tukena käytettävät taloudelliset analyysit koostuvat pääosin erilaisista kustannuslaskelmista.

Häklin väitöstutkimus pureutuu investointipäätöksenteon taustalla oleviin erilaisiin päätöstekijöihin aiempaa syvällisemmin ja osoittaa, että myös ei-taloudelliset päätöstekijät ovat hyvin merkityksellisiä. Tutkimuksellaan Häkli vahvistaa ja täydentää investointipäätöksenteon aiempaa tutkimusta.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä myös kunnallisille toimijoille.

‒ Väitöstutkimukseni tulokset auttavat tunnistamaan erilaisia päätöstekijöitä entistä paremmin. Tulosten huomioiminen voi tehostaa investointihankkeiden käsittelyä ja tuoda johdonmukaisuutta investointipäätösprosesseihin, Häkli sanoo.

Investointipäätöksenteon rationaalisuus on dynaaminen ilmiö

Tutkimus osoittaa, että investointipäätöksenteon rationaalisuus voi ilmetä erityyppisenä kontekstista, investointityypistä ja päätöksentekijästä riippuen. Investointipäätöksenteon rationaalisuutta voidaan pitää dynaamisena ilmiönä.

‒ Case-kunnassa operatiivisen ja kustannuksiltaan edullisemman päiväkoti-investoinnin perustelut olivat pääosin yhteneväisiä. Investoinnin lähtökohtana pidettiin investoinnin tarvetta. Sekä yksittäiset päätöksentekijät että ryhmät olivat päätöksissään useimmiten yksimielisiä, Häkli toteaa.

Sen sijaan strategisemman ja kustannuksiltaan huomattavasti kalliimman joukkoliikenneinvestoinnin perustelut olivat moninaisempia ja investoinnin tarpeesta esiintyi paljon erilaisia näkemyksiä. Arvot, ideologia ja hankkeen oletetut hyödyt olivat isossa roolissa.

‒ Joukkoliikennehanke herätti paljon keskustelua ja siitä esitettiin paljon erilaisia, jopa täysin vastakkaisiakin, mielipiteitä, Häkli kuvailee.

Häklin väitöstutkimus kontribuoi investointipäätöksenteon tutkimuksen lisäksi organisatorisen päätöksenteon tutkimukseen.

Tutkimuksen mukaan päätösprosesseja tutkittaessa tulee huomioida eri toimijatasot. Esimerkiksi yksittäisen päätöksentekijän päätösprosessin tarkastelussa täytyy perehtyä ei pelkästään yksilön, vaan myös ryhmän ja koko organisaation arvoihin, ideologioihin ja toimintamalleihin.

‒ Myös kunnan asukkaiden sekä lain asettamien rajoitteiden ja mahdollisuuksien huomioiminen on merkittävässä roolissa kunnallisessa päätösprosessissa, Häkli summaa.

***

KTM Sanna Häkli esittää väitöskirjansa Investointipäätöksenteon rationaalisuus kuntakontekstissa – Case-tutkimus suomalaisessa kunnassa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.2.2018 klo 12.15 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Marko Järvenpää (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Schadewitz (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

KTM Sanna Häkli on syntynyt vuonna 1976 ja kirjoitti ylioppilaaksi Kempeleen lukiossa vuonna 1995. Häkli suoritti korkeakoulututkintonsa (KTM) Oulun yliopistossa vuonna 2000. Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus.

Väittelijän yhteystiedot: p. 044 308 0909, sanna.m.hakli@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/hakli_sanna.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7124-4

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 9.2.2018 12:10 ,  Päivitetty 9.2.2018 12:12

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto