Sosiaalinen vuorovaikutus avaintekijä aloittavan yrityksen strategian rakentamisessa ja kansainvälisessä kasvussa (Väitös: MBE Sascha Fuerst, 1.12.2017, kansainvälinen liiketoiminta)

​Turun yliopiston tiedote 22.11.2017

Verkostoitumisen merkitys yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle on tunnistettu jo aikaisemmin, mutta Fuerstin väitöstutkimus osoittaa, että sen rooli on paljon monipuolisempi kuin aikaisemmin on ymmärretty. Tutkimus laajentaa kuvaa verkostosta: se ei ole ainoastaan tiedon lähde.

Aikaisemmasta tutkimuksesta poiketen Fuerst tarkasteli sitä, miten päätöksentekijä jäsentää oman verkostonsa toimintaa.

‒ Oppimisen kannalta on olennaista, miten yrittäjä itse ymmärtää, tulkitsee ja analysoi omia toimiaan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tämä taito syntyy usein vuorovaikutuksessa yritysten ulkopuolisten henkilöiden kanssa ja oppimisen tulokset vaikuttavat yrityksen strategiaan, Fuerst sanoo.

Tutkimuksen mukaan strategia muotoutuu monimutkaisessa prosessissa, jossa yrittäjä yhdistää muiden toimijoiden kautta saamaansa tietoa toimialasta ja kehitystrendeistä ja arvioi mennyttä, nykytilannetta ja tulevaa – ja toimii sen mukaisesti.

‒ Kokeneet mentorit ja ystävät ovat erityisen suureksi avuksi, kun yrittäjä koittaa jäsentää kokoamaansa tietoa.

Tietointensiivisellä alalla onnistuminen edellyttää erityisen nopeaa oppimis- ja verkostoitumiskykyä. Jatkuva vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa edistää näiden taitojen omaksumista aloittavissa yrityksissä.

Verkostoitumistaitoja on hyvä harjoitella

Väitöskirja tarjoaa uutta tietoa sekä yrittäjille että poliittisille päätöksentekijöille, jotka pyrkivät tukemaan uusien yritysten syntymistä ja kasvua erityisesti tietointensiivisillä toimialoilla.

Tutkimuksen keskiössä on nopeasti kasvava mobiilipelejä valmistava yritys, joka etsii paikkaansa nopeasti muuttuvalla, globaalilla toimialalla. Alalle tyypillisesti tieto vanhenee nopeasti ja onnistumisen perusedellytys on jatkuva kyky oppia uutta nopeasti.

‒ Verkostoituminen ei ole itsetarkoitus tai pelkästään liikesuhteiden rakentamista tai ymmärtämistä, vaan yrittäjän oppimista monipuolisesti tukeva toiminto. Se nopeuttaa yrittäjän oppimisprosessia sekä muovaa kasvavan yrityksen strategian muodostumista. Strategia ei siis synny suljettujen ovien takana – se syntyy kaikkialla, jossa sosiaalista vuorovaikutusta tapahtuu, vaikkapa toimialan tapaamisissa, konferensseissa, seminaareissa ja messuilla, Fuerst sanoo.

‒ Toisaalta vuorovaikutuksen hyödyntäminen edellyttää yrittäjältä erityisiä oppimis- ja verkostoitumistaitoja, joiden kehittyminen vie aikaa ja joita on hyvä jatkuvasti harjoitella, väittelijä jatkaa.

***

MBE Sascha Fuerst esittää väitöskirjansa Entrepreneurial internationalization: A process perspective julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 1.12.2017 kello 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Alex Rialp Criado (Universitat Autonoma de Barcelona, Espanja) ja kustoksena dosentti Peter Zettinig (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

MBE Sascha Fuerst on syntynyt vuonna 1974 Saksassa ja suoritti korkeakoulututkintonsa (MBE) vuonna 2001 University of Kaiseslauternissa Saksassa. Väitöksen alana on kansainvälinen liiketoiminta. Fuerst työskentelee apulaisprofessoringa Universidad EAFIT:ssa Kolumbiassa.

Väittelijän yhteystiedot: p. +574-2619500 ext. 9482, sfuerst@eafit.edu.co

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/fuerst_sascha.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6998-2

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 22.11.2017 9:00 ,  Päivitetty 22.11.2017 9:05

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto