Tuotantoyritysten sisäisellä integraatiolla kohti parempaa taloudellista tulosta (Väitös: KTM Minna Porasmaa, 28.10.2016, toimitusketjujen johtaminen)

​Turun yliopiston tiedote 19.10.2016

Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään väitöstutkimuksessa sisäisen toimitusketjun integraation muotoja ja ilmenemistapoja metsäteollisuudessa tarkastelleen KTM Minna Porasmaan mukaan korkeatasoisen sisäisen integraation ilmeneminen eri alojen yrityksissä on pikemmin harvinaista kuin yleistä.

‒ Tuotantoyritysten eri osastojen välisellä informaation vaihdolla ja yhteistyöllä eli sisäisellä integraatiolla on todistettu olevan suuria toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Tehokkaan yhteistoiminnan rakentaminen vaatii kuitenkin yrityksiltä investointeja rahassa, ajassa ja vaivannäössä, ja myös tavoitteeseensa sitoutuneen toimeenpanijan. Kehittämistyö jääkin usein potentiaalisista hyödyistä huolimatta tekemättä, Porasmaa sanoo.

Johdon tuki ja eri työkenttien tunteminen tärkeää

Hyvä yhteistoiminta ja yhden kokonaisuuden muodostaminen vaativat tehokasta eri osastojen välillä tapahtuvaa informaation vaihtoa, yhteistyötä yli osastorajojen ja strategisesti asetettuja yhteistavoitteita. Porasmaan tutkimuksen mukaan myös yrityksen ylimmän sekä keskijohdon osoittama selkeä tuki on välttämätöntä.

‒ Johdon hajaantuminen asettaa nykyään haasteen johdon tuen aikaansaamiselle. Aiemmin osastoille löytyi yhteinen johto vähintään yksikönjohtajan tasolta. Tänä päivänä osastojen johto voi olla hajautuneena jopa ympäri maailmaa, mikä luonnollisesti vaikeuttaa yhteisen tahtotilan aikaansaamista.

Porasmaa nostaa esille myös sen miten tärkeää on, että eri osastojen ihmiset johdosta työntekijöihin tuntisivat toistensa työkenttää ja vaikuttimia.

‒ Ei välttämättä ymmärretä, miksi joku toimii niin kuin toimii, koska ei osata katsoa asioita suuremmasta perspektiivistä koko yrityksen tai toimitusketjun näkökulmasta. Toisen osaston toiminta voidaan tulkita jopa kiusanteoksi omalle osastolle ymmärtämättä, että syy toimintaan voi olla esimerkiksi tärkeän asiakassuhteen säilyttäminen.

Väitöstutkimus osoittaa myös, että toimitusketjun hallinta ei käsitteenä ole selkeä.

‒ Käsite on suhteellisen uusi, ja sen kokonaisvaltainen sisältö ja merkitys ovat voineet jäädä monelle epäselväksi. Tämä vastaavasti näkyy ihmisten käyttäytymisessä: fokus voi olla liikaa omassa toiminnassa laajemman näkökulman jäädessä vaille huomiota, Porasmaa lisää.

Toimitusketjut muodostuvat myös ihmisistä ‒ eivät pelkästään koneista

Minna Porasmaa huomauttaa, että toimitusketjujen johtamisesta puhuttaessa keskitytään yleisesti usein prosessien ja systeemien optimoimiseen.

‒ Usein unohdetaan, että toimitusketjut muodostuvat myös ihmisistä, jotka toimivat eri tehtävissä ketjun eri vaiheissa, eivät pelkästään koneista ja prosesseista. Prosessit voidaan hioa timanttiseen kuntoon, mutta ne eivät käytännössä toimi, jolleivat niitä toteuttavat ihmiset toimi samalla tavalla. Tehokkaat toimitusketjut tarvitsevat osaavan vetäjän, mutta myös alempien organisaatiotasojen työntekijöiden osaamisella, asenteella ja toiminnalla on suuri merkitys. Minusta oli yllättävää huomata, että toimitusketjujen tutkimuksessa ihmiset ovat jääneet huomiotta toimitusketjujen eheyden, integraation, osatekijänä ja vaikuttimena, Porasmaa sanoo.

Minna Porasmaan väitöstutkimus on kolmen eri osaston välistä yhteistoimintaa tarkasteleva pitkittäistutkimus.

‒ Tutkimukseni on pitkälti syväkuvaus yhden yrityksen toiminnoista, mutta sen voidaan nähdä edustavan tilanteita vastaavissa suurivolyymisissä prosessiteollisuuden ympäristöissä. Tutkimus poiki sekä uutta tietoa tieteelliseen keskusteluun että uusia ajatuksia yritysmaailmalle.

***

KTM Minna Porasmaa esittää väitöskirjansa Internal Integration during Organizational Transition – A Supply Chain Perspective julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.10.2016 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Anu Bask (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Lauri Ojala (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

KTM Minna Porasmaa on syntynyt vuonna 1977 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Langinkosken lukiossa Kotkassa vuonna 1996. Korkeakoulututkintonsa (KTM) Porasmaa suoritti Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2002.

Väitöksen alana on toimitusketjujen johtaminen.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 5028612, mkkpor(at)utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/porasmaa_minna.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/125441

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 19.10.2016 9:55 ,  Päivitetty 19.10.2016 10:05

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto