Työn tekeminen on suomalaisille edelleen kunnia-asia (Väitös: HTM, YTM Katri Rintamäki, 2.12.2016, taloussosiologia)

​Turun yliopiston tiedote 28.11.2016

Tutkimuksessaan Rintamäki selvitti, millaisena suomalaiset työntekijät kokevat työelämänsä 2000-luvun yhteiskunnassa. Hän tarkasteli 2000-luvun työelämää suomalaisten omien päiväkirjakuvausten kautta.

Rintamäki kartoitti päiväkirjoista kirjoittajien itsensä esille nostamia työtä koskevia käsityksiä, arvoja ja kokemuksia. Kävi ilmi, että työ on suomalaisille keskeinen elämänalue. Se on tärkeä arjen rutiini, joka järjestää elämän.

– Työn merkitys rakentuu ennen kaikkea suhteessa kotiin ja perheeseen, jotka nousevat tärkeimmiksi elämänalueiksi. Perhe tarkoittaa suomalaisille paitsi puolisoa ja kotona asuvia lapsia, myös laajempaa ja usein hyvinkin kiinteää sukuyhteisöä, Rintamäki sanoo.

Kirjoittajien tyytyväisyys elämään syntyi ansiotyön ja kotityön sekä työ- ja yksityiselämän onnistuneesta yhteensovittamisesta. Työyhteisökin oli tärkeä suvun tai kylän kaltainen sosiaalinen yhteisö.

– Vaikka työ on keskeinen toimeentulon lähde, palkkaa tärkeämpi asia kirjoittajille oli työn antama merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden tunne ja identiteetti. Työn tärkeimmäksi arvoksi nousi kuitenkin työnteko itsessään – työntekoa pidettiin kunnia-asiana, Rintamäki toteaa.

Suomalaisten kuvaama työelämä on sekä vakaata että epävarmaa

Päiväkirjoissa kuvattu 2000-luvun suomalainen arki- ja työelämä on Rintamäen mukaan varsin vakaata ja perinteistä. Suomalaiset ovat tyytyväisiä omaan, tuttuun elämäänsä.

Työelämä- ja yhteiskuntakuvauksia hallitsee kuitenkin vuosien 2008–2009 taantuma ja sen aiheuttama joukkotyöttömyys, jonka kirjoittajat pelkäävät kasvavan 1990-luvun laman mittoihin. 1990-luvun laman muistojen pohjalta sekä kirjoitusajankohdan että tulevaisuuden työtulkinnoissa keskeiseksi nousee epävarmuuden kokemus.

– Kirjoittajat kokevat epävarmuutta sekä oman työn tulevaisuudesta että suomalaisten työmarkkinoiden ja työelämän tulevaisuudesta kokonaisuudessaan. Epävarmuutta eivät tunne vain todellisen työttömyysuhan alla olevat, vaan yhtä lailla vakaassa työtilanteessa olevat työntekijät, Rintamäki sanoo.

2000-luvun ajan henkenä päiväkirjoista välittyy kollektiivisesti jaettu ja koettu epävarmuus, joka vähentää luottamusta työelämään, yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.

Rintamäen tutkimusaineistona oli otos Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon tallennettuja Suomalaisen päivä 2.2.2009 -kirjoituskilpailussa kerättyjä päiväkirjakirjoituksia. Aineistonaan Rintamäki käytti 718 päiväkirjaa, joiden kirjoittajat olivat kirjoituspäivänä 2.2.2009 18–68-vuotiaita työssä olevia suomalaisia.

***

HTM, YTM Katri Rintamäki esittää väitöskirjansa Työ arjessa: Työn kokemus suomalaisten arkielämässä 2000-luvulla julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.12.2016 klo 12.15 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 2 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Atte Oksanen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Pekka Räsänen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

HTM, YTM Katri Rintamäki on syntynyt vuonna 1973 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Vaasan lyseon lukiossa vuonna 1992. Korkeakoulututkintonsa Rintamäki suoritti Lapin yliopistossa vuonna 1997 (HTM) ja Tampereen yliopistossa vuonna 2007 (YTM). Väittelijä työskentelee Vaasan yliopistossa tiedekirjasto Tritoniassa koulutus- ja tutkimuksen tukipalveluiden päällikkönä. Väitöksen alana on taloussosiologia.

Väittelijän yhteystiedot: p. 029 449 8603, katri.rintamaki(at)uva.fi

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/125851

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 28.11.2016 10:40 ,  Päivitetty 28.11.2016 10:44

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto