Väitöstutkimus tarjoaa tietointensiivisille b2b-yrityksille uusia tapoja luoda lisäarvoa asiakkaille (Väitös: MSc Mekhail Mustak, 24.5.2017, markkinointi)

​Turun yliopiston tiedote 18.5.2017

Asukasluvultaan pienenä maana ja tietointensiivisenä yhteiskuntana Suomen talous on huomattavan riippuvainen business-to-business-sektorilla toimivista tietointensiivisiä palveluja tarjoavista yrityksistä. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat muun muassa tutkimus ja tuotekehitys, insinööripalvelut, yrityskonsultointi, mainosalan palvelut sekä tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja myynti. Tietointensiivisiä liike-elämän palveluja tuottavat yritykset toimivat usein sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla. Säilyttääkseen kilpailukykynsä yritysten on jatkuvasti kyettävä luomaan lisäarvoa sekä itselleen että asiakkailleen.

Mustakin tutkimuksen mukaan on ensisijaisen tärkeää, että asiakasorganisaatioiden asiantuntijuutta hyödynnetään aktiivisesti palveluiden suunnittelu- ja tuottamisprosessin eri vaiheissa erilaisin keinoin.

‒ Markkinoiden tuntemus, alan erityisosaaminen, tietoteknisten laitteiden saatavuus ja tekninen tietotaito ovat esimerkkejä tällaisesta asiantuntijuudesta. Palveluntarjoajien ja asiakkaiden välisen yhteistyön tiellä on kuitenkin usein esteitä, Mustak sanoo.

Mustakin väitöskirja kartoittaa nämä esteet ja tarjoaa käytännön ratkaisuja niiden välttämiseksi.

‒ Tutkimustulokseni osoittavat, että palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteistyön esteiden poistaminen kannattaa monin tavoin. Palvelujen laatu ja yritysten tulos paranevat, palveluntarjoajien ja heidän asiakasyritystensä välinen yhteistyö kohenee ja molempien kilpailukyky paranee ajan myötä. Tulokset voivat auttaa suomalaisia business-to-business-sektorin yrityksiä parantamaan asiakkailleen tarjoamiensa palvelujen laatua.

Tutkimus tarkentaa alan teoreettisia käsitteitä

Ajankohtaisten käytännön ratkaisujen lisäksi väitöstutkimus tarjoaa uusia teoreettisia näkökulmia ja tarkentaa useita jo vakiintuneita käsitteitä liittyen b2b-liiketoimintaa koskevaan markkinoinnin tutkimukseen. Tutkimus lisää ymmärrystä liittyen asiakkaan osallistamiseen ja lisäarvon luomiseen sekä näiden käsitteiden välisiin yhteyksiin. Mustakin työ osoittaa ilmiön prosessuaalisen luonteen, eli sen, miten asiakkaan osallistaminen ja lisäarvon luominen nivoutuvat toisiinsa ajan myötä.

Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, joista kaksi ensimmäistä on systemaattisia kirjallisuuskatsauksia yhteensä 344 tieteellisestä tutkimuksesta. Kaksi viimeistä artikkelia perustuu monitapaustutkimuksiin, joissa tarkastellaan kolmea palveluntarjoaja-asiakasyritys-esimerkkitapausta. Kukin esimerkkitapaus liittyy yritysten väliseen tietointensiiviseen palveluprojektiin. Kaikki case-yritykset ovat alansa markkinajohtajia joko kotimaassaan tai ulkomailla.

***

MSc Mekhail Mustak esittää väitöskirjansa Enhancing Customer Participation for Superior Value Outcomes in Knowledge Intensive Business Services julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa keskiviikkona 24.5.2017 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Lars Witell (Linköping University and Karlstad University, Ruotsi) ja kustoksena apulaisprofessori Elina Jaakkola (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

MSc Mekhail Mustak on syntynyt vuonna 1981 Bangladeshissa ja suoritti korkeakoulututkintonsa (MSc) Turun yliopistossa vuonna 2011. Väitöksen alana on markkinointi. Mustak työskentelee Turun yliopistossa tohtorikoulutettavana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 044 252 6854, mekhail.mustak@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/mustak_mekhail.png

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/134786

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 18.5.2017 16:00 ,  Päivitetty 18.5.2017 16:14

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto