Väittelijä hahmotteli tulevaisuuskuvia maaseudun palveluista (Väitös: FM Jussi Lehtonen, 22.10.2016, kansatiede)

​Turun yliopiston tiedote 13.10.2016

Turun yliopistossa väittelevä Jussi Lehtonen selvitti tutkimuksessaan Suomen maaseudun keskeisimpien palvelujen ja erityisesti liikkuvien yksiköiden historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Myymälä-, kirjasto- ja pankkiautojen sekä autopostitoimistojen toimintaan ja taustoihin tutustumalla tutkija rakensi sekä tulevaisuuskuvia että skenaarioita. Vaikka tutkimuksen vahvin näkökulma onkin liikkuvissa palveluissa, niitä ei välttämättä ole enää tulevaisuudessa.

– Tulevaisuudentutkijana en voi lukittautua siihen nykytilaan, jossa me tällä hetkellä elämme. On mahdollista, että liikkuva palvelu korvautuu jollakin toisenlaisella palvelulla. Uusi palvelumuoto voi olla sellainen, jota ei vielä ole ja joka toimii kyseisessä ajassa paremmin kuin vanhat ratkaisut, Lehtonen kertoo.

Tutkimuksen skenaariot kertovat sekä hyvinvoivasta ja elinkykyisestä että asukkaista lähes tyhjentyneestä maaseudusta ilman palveluja. Kunnalliseksi palveluksi muuttunut kauppa tai maksulliseksi muuttunut kirjasto saattavat kuulostaa kaukaa haetuilta ajatuksilta, mutta Lehtonen haluaa kyseenalaistaa ihmisten usein turhankin urautuneen tulevaisuusajattelun.

– Usein ajatellaan, että kaikki kehittyy aina vain paremmaksi tai että kaikki pysyy suunnilleen sellaisena, kuin me asiat tänään koemme. Ihmisten arvot kuitenkin muuttuvat koko ajan ja esimerkiksi teknologia kehittyy. Tulevaisuuden haasteet tai mahdollisuudet eivät häviä, jos ummistaa silmänsä ja toivoo tai uskoo, että mikään ei muutu nykyisestä.

Soveltava kansatiede tarjoaa ratkaisuja arjen ongelmiin

Kansatiede mielletään helposti historiallisen painotuksen tieteenalaksi, joka kuitenkin esimerkiksi Turun yliopistossa tutkii erityisesti nykyhetkeä ja tavallisen ihmisen jokapäiväistä arkea omassa ajassamme.

– Turun yliopiston kansatieteessä tutkimuskohteet ovat usein nykyhetkeen liittyviä ilmiöitä ja erilaisia murrostilanteita. Tulevaisuudentutkimuksen ja kansatieteen yhdistäminen tämän kokoluokan tutkimuksessa on kuitenkin uutta, Lehtonen sanoo.

Hänen mukaansa kansatieteilijä pystyy helposti liikkumaan eri aikatasoilla ja löytämään jokapäiväiseen arkielämään kiinnittyvällä tutkimuksellaan paljon yhteiskunnallisesti tarpeellista tietoa.

Soveltavan kansatieteen näkökulma lähestyykin käytännön arkielämän ongelmanratkaisua ja tarjoaa konkreettisia tuloksia jonkin jokapäiväisessä elämässämme kohtaaman vaikean asian ratkaisemiseksi.

Yhtenä esimerkkinä Lehtonen nostaa tutkimuksessaan käsittelemänsä maaseudun palvelut, joiden järjestäminen ja saatavuus vaikuttavat lukuisten taajamien ulkopuolella asuvien ihmisten elämään myös tulevaisuudessa.

***

FM Jussi Lehtonen esittää väitöskirjansa Skenaarioita maaseudun palveluista. Kaupat, kirjastot, pankit ja postit historiasta tulevaisuuksiin julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 22.10.2016 klo 12.00 (Turun yliopisto, päärakennus, Tauno Nurmela -sali, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Pia Olsson (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Helena Ruotsala (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

FM Jussi Lehtonen on syntynyt vuonna 1974 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Liedon lukiossa vuonna 1993. Korkeakoulututkintonsa (FM) Lehtonen suoritti Turun yliopistossa vuonna 2000. Väittelijä työskentelee Turun yliopistossa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Eläinten toimijuus yhteiskunnassa. Väitöksen alana on kansatiede.

Väittelijän yhteystiedot: p. 041 444 4426, jussi.lehtonen(at)utu.fi 

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/lehtonen_jussi.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/125357

Eläinten toimijuus -hanke: http://animalagency.utu.fi/fi/tutkijat/jussi-lehtonen/

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.10.2016 9:45 ,  Päivitetty 13.10.2016 10:57

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto