Väittelijä kehitti uuden tekniikan koulutuksen mallin monitieteisille yliopistoille (Väitös: DI Ville Taajamaa, 5.5.2017, tietotekniikka)

​Turun yliopiston tiedote 28.4.2017

Tuoreen väitöstutkimuksen tuloksena syntyi uusi monitieteinen tekniikan koulutuksen malli. Mallin ydinidea on kouluttaa diplomi-insinööreistä ongelmanhahmottajia ongelmanratkaisijoiden lisäksi.

– Tämä tapahtuu integroimalla ihmis- ja käyttäytymistieteisiin perustuvia opettamismetodeja läpi koko koulutuksen ensimmäisestä päivästä valmistumiseen asti, Taajamaa sanoo.

Väitöstutkimus perustuu Turun yliopiston tekniikan koulutuksen muutosprosessiin, tuloksiin sen aikana pilotoiduista kursseista sekä alan kirjallisuuteen. Malli rakentuu olemassa olevaan CDIO-koulutusrakenteeseen ja sen eri osa-alueita on testattu Suomessa ja muun muassa Aasiassa.

Turun yliopiston tekniikan koulutuksen muutosprosessin aikana tehdyt tutkimukset osoittivat, että opetusmetodit saavuttivat niille asetetut oppimistavoitteet.

– Opiskelijoiden työelämätaidot, kuten viestintä-, ryhmätyö-, ongelmanratkaisu- ja prototypointitaidot lisääntyivät. Tulokset osoittivat myös, että opiskelijoiden reflektointikyky ja positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen lisääntyivät tarkastelujakson aikana, Taajamaa kertoo.

Koulutuksessa täytyy huomioida tekniikan monipuolistuva rooli

Maailmankuulu tekniikan koulutuksen asiantuntija ja Stanfordin yliopiston CDIO-koulutuksesta vastaava professori Larry Leifer pitää Taajamaan kehittämää mallia toimivana.

– Malli on perusteellinen muunnelma tekniikan koulutusrakenteesta, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti. Se syventää ihmisen hyvinvoinnin roolia insinööritaidoissa, Leifer toteaa.

Teknologian rooli maailmanlaajuisesti verkottuneessa teollisuudessa ja yhteiskunnassa on merkittävä, ja merkitys todennäköisesti vain kasvaa tulevaisuudessa. Teknologian rooli on myös enenevissä määrin sekä monimutkainen että moniulotteinen.

– Yliopistotasoinen tekniikan koulutus on maailmanlaajuisesti kyennyt vastaamaan sille asetettuihin haasteisiin. Tosin lähes poikkeuksetta muutokset ovat syntyneet ulkoisten muutostarpeiden aiheuttamina. Mitä monimutkaisemmaksi ja moniulotteisemmaksi tekniikalle ja teknologioille asetetut vaatimukset kehittyvät, sitä monipuolisemmaksi pitää myös koulutuksen muuttua, Taajamaa toteaa.

Terveydenhuolto, teollisuus, koulutus, liikenne, ja internet, jopa sosiaalinen kanssakäyminen ovat esimerkkejä aloista ja ilmiöistä, jotka ovat jollain tavalla riippuvaisia niiden sisältämän tekniikan toimivuudesta. Samaan aikaan teknologioiden ja tekniikan roolin ymmärtäminen sen eri konteksteissa on Taajamaan mukaan haastavampaa.

– Tekniikalla ei ole itsetarkoitusta. Sen tehtävä on aina palvella. Tämä asettaa uudenlaisia haasteita diplomi-insinööreille ja heidän koulutukselleen, Taajamaa sanoo.

***

DI Ville Taajamaa esittää väitöskirjansa O-CDIO: Engineering Education Framework with Embedded Design Thinking Methods julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 5.5.2017 klo 12 (Turun yliopisto, päärakennus, Tauno Nurmela -sali, Turku). Vastaväittäjänä toimii dekaani Juha Kontio (Turun ammattikorkeakoulu) ja kustoksena professori Tapio Salakoski (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

DI Ville Taajamaa on syntynyt vuonna 1975 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Arkadian yhteislyseosta 1994. Taajamaa suoritti korkeakoulututkintonsa (DI) Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2003. Väitöksen alana on tietotekniikka. Taajamaa työskentelee Turun yliopistossa projektipäällikkönä.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0408475361, ville.taajamaa(a)utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/ville_taajamaa.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://www.doria.fi/handle/10024/134127

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 28.4.2017 9:00 ,  Päivitetty 28.4.2017 9:15

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto