Väittelijä löysi uutta tietoa syöpäsolujen lääkeresistenssistä (Väitös: FM, LL Otto Kauko, 20.1.2017, patologia)

​Turun yliopiston tiedote 12.1.2017

Kun tavalliset solut muuttuvat syöpäsoluiksi, ne riistäytyvät vapaaksi normaaleista kasvurajoitteista. Tärkeä rooli tässä muutoksessa on kasvua ohjaavien fosforylaatioon perustuvien signaalipolkujen poikkeavalla aktivoitumisella.

‒ Tätä poikkeavaa fosforylaatiota estävät lääkkeet ovatkin suurin ja nopeimmin kasvava syöpälääkeryhmä, mutta useissa tapauksissa niiden teho jää lyhytaikaiseksi syöpäsolujen kasvua ohjaavien signaalien löytäessä vaihtoehtoisen reitin lääkkeen estämälle signaalipolulle. Tehokkaampien syöpähoitojen ja lääkeyhdistelmien kehittäminen edellyttää tarkempaa tietoa solujen signaalinvälityksestä, Otto Kauko taustoittaa väitöstutkimuksensa aihetta.

Otto Kauko tarkasteli väitöstutkimuksessaan solujen luontaisten fosforylaatiosignaalien estäjien, fosfataasien, vaikutusta syöpäsolujen kasvuun ja lääkevasteisiin. Tutkimuksessa selvisi, että kasvunestäjäproteiini PP2A:n normaalin toiminnan estyminen tekee syöpäsolut vastustuskykyisiksi useille syöpälääkkeille.

Kaukon väitöstutkimuksessa selvitettiin PP2A:n yleisimmin mutatoituneen alayksikön, PPP2R1A:n, sekä kolmen inhibiittoriproteiinin, CIP2A:n, PME‐1:n ja SETin, toimintoja syöpäsoluissa käyttäen erilaisia systeemibiologisia lähestymistapoja, mukaan lukien fosfoproteomiikkaa, lääkeherkkyysseulontaa ja transkriptomi‐analyysiä. 

Tutkimus osoittaa, että monet syöpäsolut sietävät huonosti PP2A:n uudelleen aktivoimista, joka johtaa useiden syövässä aktiivisten signaalipolkujen estymiseen ja kasvun pysähtymiseen. Saatu tieto auttaa myös ymmärtämään yleisellä tasolla fosforylaatiosignaloinnin järjestäytymistä soluissa ja osoittaa, että PP2A:n inhibitiolla on keskeinen merkitys syöpäsolujen signaalinvälitykselle.

‒ Yhdistämällä fosfoproteomiikan ja syöpäsolujen vasteet yli 300 lääkkeelle olemme yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa tunnistaneet useita yhteisvaikutuksia PP2A:n aktiivisuuden ja lääkeherkkyyksien välillä. PP2A:n toiminnan estyminen muun muassa tekee keuhkosyöpäsolut resistenteiksi MAPK-signaalipolun estäjille. Yhdessä nämä tulokset puoltavat PP2A:n reaktivaation hyödyntämistä syövän hoitostrategiana ja PP2A:n aktiivisuuden määrittämistä syöpähoitojen kohdentamisessa oikeille potilaille, Kauko sanoo.

***

FM, LL Otto Kauko esittää väitöskirjansa A systems biology analysis of PP2A functions in cancer cells julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 20.1.2017 klo 12.00 (Turun yliopisto, PharmaCity, Pha1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Jussi Taipale (Karolinska Institutet, Ruotsi) ja kustoksena professori Jukka Westermarck (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

FM, LL Otto Kauko on syntynyt vuonna 1980 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Säkylän seudun lukiossa vuonna 2000. Kauko suoritti korkeakoulututkintonsa Turun yliopistossa 2010 (FM) ja 2014 (LL). Väittelijä työskentelee tohtorikoulutettavana Turun yliopistossa. Väitöksen alana on patologia.

Väittelijän yhteystiedot: p. 044 328 3800, otkauko(at)utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/kauko_otto.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/130547

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.1.2017 13:40 ,  Päivitetty 12.1.2017 13:42

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto