Välittämistä ja huolenpitoa korostava perheohjaus edistää oppilaan aktiivista toimijuutta uravalinnoissa (Väitös: KM Jukka Jännetyinen, 16.12.2017, kasvatustiede

Turun yliopiston tiedote 12.12.2017

Perheohjaus tuottaa välittämistä ja huolenpitoa

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia kodin ja koulun välisenä yhteistyönä toteutetulla perheohjauksella on nuoren koulutusvalintojen suunnittelussa.

– Oppilaanohjauksen toteuttaminen perheohjauksena tuottaa välittämistä ja huolenpitoa. Se antaa uusia välineitä sekä koululle että kodeille, Jännetyinen toteaa.

Tutkimuksen aineisto koostui 50 perheen ohjauskeskusteluista, jotka käytiin vuosina 2009–2010 kahdessa pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa yläkoulussa.

Ohjauskeskusteluissa oli havaittavissa kolme eri osa-aluetta, joissa oppilaan ja vanhempien yhteistyö korostui: koulutusvaihtoehtoja kartoittava keskustelu, niitä koskeva neuvottelu sekä erilaisten ristiriitojen selvittäminen. Välittäminen ja huolenpito nousivat esiin oppilaan ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa varsinkin oppilaan tarpeiden tunnistamiseen ja valintoihin liittyvien tunne- ja tavoitetilojen jakamiseen liittyvissä kysymyksissä.

– Tutkimukseni osoitti, millaiset perheiden toimintatavat ohjaustilanteissa edistävät nuorten koulunkäyntiä. Yhteinen keskustelu, oppilaan toimintavastuun korostaminen ja ristiriitojen käsittely yhdessä ovat tuloksellisen perheohjauksen ytimessä, Jännetyinen kertoo.

Perheet mukaan oppilaanohjaukseen

Oman perheen ja koulun välisen yhteistyön tuottaman huolenpidon tunteen merkitystä oppilaanohjauksessa ei ole aiemmin tutkittu.

– Perheen ottaminen mukaan ohjaustilanteeseen sekä välittämistä ja huolenpitoa korostavat toimintatavat edistävät nuoren koulutusvalintojen tekemistä. Ne tukevat oppilaan aktiivista toimijuutta. Tämä on se suunta, johon oppilaanohjauksen toimintatapoja sekä ylipäätään kodin ja koulun välistä yhteistyötä tulisi kehittää, Jännetyinen summaa.

***

KM Jukka Jännetyinen esittää väitöskirjansa Vanhempien ja oppilaanohjauksen yhteistoiminta ja huolenpito oppilaasta. Etnografinen tapaustutkimus perheohjausmenetelmän toteutuksesta yläkoulun oppilaanohjauksessa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 16.12.2017 klo 12 (Rauman opettajankoulutuslaitos, Toivo Laurilehto -sali, Seminaarinkatu 1, Rauma).

Vastaväittäjänä toimii professori (emerita) Marjatta Vanhalakka-Ruoho (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Husu (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

KM Jukka Jännetyinen on syntynyt vuonna 1969 Imatralla. Hän on suorittanut korkeakoulututkintonsa (KM)  vuonna 2004 Jyväskylän yliopistossa. Väitöksen alana on kasvatustiede. Jännetyinen työskentelee Mäntsälässä Riihenmäen yhtenäiskoulun oppilaanohjaajana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 050 364 1548, jukka.jannetyinen@mantsala.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/jannetyinen_jukka.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7046-9

 


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.12.2017 9:00 ,  Päivitetty 12.12.2017 10:11

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto