Ajankohtaista koulutustarjontaa

Täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta:

 • Opettajien erikoistumiskoulutukset
  • Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 60 op
  • Kouluhyvinvointi 60 op
  • Monikulttuurisuus opetustyössä 30 op
 • Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja erilliset erityisopettajan opinnot (60 op), ks. lisätietoja Tutkinnon täydentäminen, täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus -sivulta
  • Monikulttuuristen ryhmien lukeminen, lukumateriaalit ja kirjallisuus 3 op
  • Suomen kieli oppijan näkökulmasta 3 op
  • S2-oppilas opetettavana 5 op
  • Kielitietoisuus oman aineen opetuksen apuna 3 op
  • Vierailut monikielisiin opintoryhmiin 3 op
  • Ilmiölähtöinen opetus käsityössä 3 op

Lääketieteellinen tiedekunta:

Oikeustieteellinen tiedekunta:

Turun kauppakorkeakoulu TSE exe:

 •  TSE exe: JOKO, EMBA, CFP, lisäksi lyhyempikestoisia koulutuksia liiketoiminnan eri osa-alueilta
Turun yliopiston Brahea-keskus:
Eri alojen täydennyskoulutusta ja seminaareja sekä kehittämishankkeisiin liittyviä koulutuksia mm.:

Tutustu Brahea-keskuksen koulutuspalveluihin! 

Avoin yliopisto-opetus

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikista yliopiston tiedekunnista. Opintoja alkaa ympäri vuoden - myös joustavina verkko-opintoina.

Alla on poimintoja kesän 2018 opinnoista - tutustu koko opintotarjontaan!

 • humanistisia opintoja
  • Liikenteen kulttuurihistoria 5 op (verkkokurssi)
 • kasvatustieteellisiä opintoja
  • kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintoja, myös verkko-opintoja
 • luonnontieteiden ja tekniikan opintoja
  • maantieteen opintoja (verkko-opinnot)
 • oikeustieteellisiä opintoja
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op (verkkokurssi)
  • Hallinto-oikeus 7 op
 • yhteiskuntatieteellisiä opintoja
  • psykologian opintoja (verkko-opinnot)
 • Turun kauppakorkeakoulun opintoja mm.
  • Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 6 op
  • Tilastotieteen perusteet 3 op
  • Työoikeus 6 op
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto