Ajankohtaista koulutustarjontaa

Täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta:

Lääketieteellinen tiedekunta:

Oikeustieteellinen tiedekunta:

Turun kauppakorkeakoulu TSE exe:

 •  TSE exe: JOKO, EMBA, CFP, lisäksi lyhyempikestoisia koulutuksia liiketoiminnan eri osa-alueilta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Turun yliopiston Brahea-keskus:
Eri alojen täydennyskoulutusta ja seminaareja sekä kehittämishankkeisiin liittyviä koulutuksia mm.:

Tutustu Brahea-keskuksen koulutuspalveluihin! 

Avoin yliopisto-opetus

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikista yliopiston tiedekunnista. Opintoja alkaa ympäri vuoden - myös joustavina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.

Alla on poimintoja syksyn 2018 opinnoista - tutustu koko opintotarjontaan!

 • humanistisia opintoja
  • Luova kirjoittaminen, perus- ja aineopinnot (aineopinnot Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa)
  • Mediakasvatus-verkkokurssi
  • Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot (verkko-opinnot)
  • historia-aineiden perus- ja aineopintoja
  • Arkeologian aineopinnot
  • Suomen kielen aineopinnot
  • Uskontotieteen perusopinnot (verkko-opinnot), aineopintojen opintojaksoja opettajan pätevyyteen tähtääville
  • Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus (myös verkko-opinnot)
 • kasvatustieteellisiä opintoja
  • kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot, myös verkko-opintoja
 • luonnontieteiden ja tekniikan opintoja
  • Maantieteen perusopinnot (verkko-opinnot)
  • Tietojenkäsittelytiede, perusopinnot (myös verkko-opintoina)
  • Ympäristötieteen perusopinnot (verkko-opinnot)
 • lääketieteelliset opinnot
  • Sote-akatemia: Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus - uusi monialainen opintokokonaisuus
  • ​hoitotiede, perus- ja aineopinnot
  • Psyykkiset traumat, Sosiaalipediatria, Lihavuus, Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys - myös verkko-opintoja
  • Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet
  • Monikulttuurinen terveydenhuolto
 • oikeustieteellisiä opintoja
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op (verkkokurssi)
  • Kauppaoikeus 7 op, Työ-oikeus 7 op ym.
 • yhteiskuntatieteellisiä opintoja
  • East Asian Studies, online courses
  • Filosofia, perusopinnot
  • Psykologia, perus- ja aineopinnot (verkko-opinnot)
  • Sosiaalitieteet, perus- ja aineopinnot, sosiaalityön aineopinnot
 • Turun kauppakorkeakoulun opintoja (myös verkko-opintoja) mm.:
  • Johtamisen ja organisoinnin kursseja
  • Laskentatoimen ja rahoituksen kursseja
  • Kansainvälisen liiketoiminnan kursseja
  • Toimitusketjujen johtamisen kursseja
  • Yritysjuridiikan kursseja
  • kielten ja liikeviestinnän kursseja
  • Tulevaisuudentutkimuksen opintoja
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto