Ajankohtaista koulutustarjontaa

Täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta:

Lääketieteellinen tiedekunta:

Oikeustieteellinen tiedekunta:

Turun kauppakorkeakoulu TSE exe:

 •  TSE exe: EMBA Turku, JOKO Turku ym. koulutusohjelmia ja teemakoulutuksia
Turun yliopiston Brahea-keskus:
Eri alojen täydennyskoulutusta ja seminaareja sekä kehittämishankkeisiin liittyviä koulutuksia mm.:

Tutustu Brahea-keskuksen koulutuspalveluihin! 

Avoin yliopisto-opetus

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikista yliopiston tiedekunnista ja Turun kauppakorkeakoulusta. Opintoja alkaa ympäri vuoden - myös joustavina verkko-opintoina.

Alla on poimintoja syksyn 2017 yksyn 2017 ja kevään 2018 opintotarjonnasta - tutustu koko opintotarjontaan!

 • humanistisia opintoja mm.
  • historia-aineiden, mediatutkimuksen, uskontotieteen, luovan kirjoittamisen opintoja, Mediakasvatus 5 op 
  • Länsimaisen urheilun historiaa 5 op, Liikenteen kulttuurihistoria 5 op
  • kreikkalaisen ja latinalaisen filologian opintoja
  • kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opintoja, mm. digitaalinen kulttuuri
  • Asklepios-ohjelma: Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus 15 op
 • kasvatustieteellisiä opintoja
  • kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinno
  • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op
  • Tilastolliset perustaidot
 • lääke- ja terveystieteellisiä opintoja
  • hoitotieteen perus- ja aineopinnot
  • gerontologian perusopinnot
  • biolääketieteen opintoja
  • Lihavuus 3 - 4 op, Stressilääketiede 3 op
  • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
 • matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja
  • maantieteen ja ympäristötieteen perusopinnot
  • biologian, biokemian, fysiikan, kemia opintoja
  • tietojenkäsittelytieteiden opintoja, Ohjelmointiin keskittyvät opinnot
 • oikeustieteellisiä opintoja
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op (verkkokurssi) ja muita oikeustieteellisiä opintoja
 • yhteiskuntatieteellisiä opintoja
  • sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnot, sosiaalityön aineopinnot
  • psykologian perus- ja aineopinnot
  • Kuva ja propaganda 5 op, Näkökulmia uuteen sotahistoriaan 5 op
  • monikulttuurisuuden opintoja
  • East Asian Studies, online course
 • Turun kauppakorkeakoulun opintoja
  • Henkilöstöjohtaminen 6 op, Työpsykologia 6 op, Palvelujen johtaminen 6 op, Yrittäjyys 3 op, Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Sopimusoikeus 6 op, kielten ja liikeviestinnän kursseja ym.
  • tulevaisuudentutkimuksen opintoja.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto