Ajankohtaista koulutustarjontaa

Täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta:

Lääketieteellinen tiedekunta:

Oikeustieteellinen tiedekunta:

Turun kauppakorkeakoulu TSE exe:

  •  TSE exe: EMBA Turku 2017, JOKO Turku 2017 ja useita muita koulutuksia
Turun yliopiston Brahea-keskus:
Eri alojen täydennyskoulutusta ja seminaareja sekä kehittämishankkeisiin liittyviä koulutuksia mm.:

Tutustu Brahea-keskuksen koulutuspalveluihin! 

Avoin yliopisto-opetus

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikista yliopiston tiedekunnista ja Turun kauppakorkeakoulusta. Opintoja alkaa ympäri vuoden. Voit kysyä myös mahdollisuudesta tulla mukaan jo alkaneisiin opintokokonaisuuksiin tai suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Kevään ja kesän 2017 opintotarjontaan sisältyy mm.

  • kasvatustieteen perusopinnot, erityispedagogiikan perusopinnot, kasvatustieteiden yksittäisiä opintojaksoja
  • luovan kirjoittamisen opintoja yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea
  • maantieteen ja ympäristötieteen opintoja (verkko-opinnot)
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op (verkkokurssi) ja muita oikeustieteellisiä opintoja
  • Sosiaalipediatria 2 op, Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
  • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, psykologian aineopinnot 35 op (verkko-opinnot)
  • TuKKK:n kursseja Turussa: Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op (iltaopetus), Tilastotieteen perusteet 3 op (iltaopetus), Työoikeus 6 op (iltaopetus) ym.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

HenkilöhakuSeuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto