Avoimen yliopiston hakuväylä 2017

​Tutkinnonsuoritusoikeutta voi hakea avoimessa yliopistossa tai vastaavalla tavalla suoritettujen opintojen perusteella. Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain. Opinto-oikeus myönnetään sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Poikkeuksena ympäristötieteen hakukohde, jossa opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon. Turun yliopiston hakukohteet on lueteltu alla tiedekunnittain. Kaikkiin yliopiston koulutuksiin ei järjestetä avoimen väylän hakua.

Humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sekä Turun kauppakorkeakouluun voi hakea avoimen yliopiston väylältä kahteen hakukohteeseen ja muihin tiedekuntiin yhteen hakukohteeseen. Turun kauppakorkeakoulun hakukohteista vain yksi voi olla kauppatieteellisen alan hakukohde.

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen avoimen väylän valintaperusteisiin ja tarkista oletko hakukelpoinen kyseiseltä väylältä.  Tiedot löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta ja niihin pääset myös suoraan alla olevien hakukohdelinkkien kautta. Hakuaikana myös avoimen väylän hakulomake löytyy linkin kautta.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika alkaa 2.5.2017 ja päättyy 16.5.2017 klo 15.00. Valintaperusteiden mukaiset hakemiseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 
Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakulomake löytyy Opintopolusta hakukohteen tietojen yhteydestä hakuaikana. Avoimen väylän haku järjestetään ns. erillishakuna.
 
Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että avoimella väylällä. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa. Opiskelupaikan voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhdestä hakukohteesta. 

Hakemuksen liitteet

Hakijan tulee toimittaa viimeistään 23.5.2017 klo 15.00 mennessä hakemuksensa liitteenä todistus niistä opinnoista, jonka perusteella hakee opinto-oikeutta. Todistus voi olla:
• alkuperäinen virallinen opintorekisteriote tai
• muu todistus suoritetuista opinnoista.
Liitteiden tulee olla todistuksen tai rekisteriotteen  antaneen tahon tai julkisen notaarin (maistraatti) oikeaksi todistamia. Muulla tavalla oikeaksi todistetut todistukset eivät kelpaa.
 
Opintorekisteriote  tulee postittaa tai tuoda Opiskelija- ja hakijapalveluihin.
Postiosoite: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Yliopistonmäki, Turun yliopiston päärakennus pohjakerros, Opiskelija- ja hakijapalvelut

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 30.6.2017. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla. Hyväksytyn hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. 
 
Avoimelta väylältä vastaanotettua opiskelupaikkaa koskee ns. yhden opiskelupaikan säännös. Avoimelta väylältä vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa myös hakijan ensikertalaisuuteen myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

 

 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHDE, AVOIN VÄYLÄ

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHDE, AVOIN VÄYLÄ

 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto