Avoimen yliopiston hakuväylä 2018

Voit hakea avoimessa yliopistossa tai vastaavalla tavalla suoritettujen opintojen perusteella opinto-oikeutta yliopistoon.

 • Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain.
 • Opinto-oikeus myönnetään sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Poikkeuksena ympäristötieteen hakukohde, jossa opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon.
 • Kaikkiin yliopiston koulutuksiin ei järjestetä avoimen väylän hakua.

Pääsääntöisesti voit hakea avoimen väylässä yhteen hakukohteeseen per tiedekunta.

 • Poikkeus: Humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sekä Turun kauppakorkeakouluun voit hakea kahteen hakukohteeseen.
 • Turun kauppakorkeakoulun hakukohteista vain yksi voi olla kauppatieteellisen alan hakukohde.

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen avoimen väylän valintaperusteisiin ja tarkista oletko hakukelpoinen kyseiseltä väylältä. 

 • Tiedot löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta ja niihin pääset myös suoraan alla olevien hakukohdelinkkien kautta.
 • Hakuaikana myös avoimen väylän hakulomake löytyy linkin kautta.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika alkaa 2.5.2018 ja päättyy 16.5.2018 klo 15.00. Valintaperusteiden mukaiset hakemiseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Hakulomake löytyy Opintopolusta hakukohteen tietojen yhteydestä hakuaikana.
 • Avoimen väylän haku järjestetään ns. erillishakuna.
Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että avoimella väylällä. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa. Opiskelupaikan voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhdestä hakukohteesta. 

Hakemuksen liitteet

Sinun tulee toimittaa viimeistään 23.5.2018 klo 15.00 mennessä hakemuksesi liitteenä todistus niistä opinnoista, jonka perusteella haet opinto-oikeutta.
 • Liitteiden tulee olla virallisia eli oppilaitoksen antamia alkuperäisiä todistuksia tai opintorekisteriotteita.
 • Hakijan itsensä tulostama kopio ei siis kelpaa.
 • Toimita liite ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen hakemusliitteet(at)utu.fi.

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto

Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 28.6.2018. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00. 
 
Avoimelta väylältä vastaanotettua opiskelupaikkaa koskee ns. yhden opiskelupaikan säännös. Avoimelta väylältä vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa myös hakijan ensikertalaisuuteen myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

 

 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

 • Arkeologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Englannin kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Espanja, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Folkloristiikka, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Italia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kansatiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kotimainen kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kreikkalainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kulttuurihistoria, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Latinalainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Mediatutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Musiikkitiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Pohjoismaiset kielet, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Ranska, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Saksan kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Suomen historia humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Taidehistoria, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Uskontotiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Yleinen historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Yleinen kirjallisuustiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

 • Kasvatustieteiden koulutus, pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHDE, AVOIN VÄYLÄ

 • Terveystiede, terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

 • Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Tietojenkäsittelytieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
 • Ympäristötiede, luonnontieteiden kandidaatti

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHDE, AVOIN VÄYLÄ

 •  Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

 • Kauppatieteet, Pori, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri
 • Kauppatieteet, Turku, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri
 • Taloustiede, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, AVOIN VÄYLÄ

 • Filosofia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
 • Poliittinen historia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
 • Sosiaalipolitiikka, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
 • Sosiologia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
 • Taloussosiologia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
 • Yleinen valtio-oppi, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto