Maisterihaun hakukohteet

Maisterivaiheen opintoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Tietoa tästä hausta löydät TÄSTÄ LINKISTÄ.

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, MAISTERIHAKU 2017

 • Arkeologia, filosofian maisteri
 • Englannin kieli, filosofian maisteri
 • Espanja, filosofian maisteri
 • Folkloristiikka, filosofian maisteri
 • Italia, filosofian maisteri
 • Kansatiede, filosofian maisteri
 • Kotimainen kirjallisuus, filosofian maisteri
 • Kreikkalainen filologia, filosofian maisteri
 • Kulttuurihistoria, filosofian maisteri
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, filosofian maisteri (Pori)
 • Latinalainen filologia, filosofian maisteri
 • Mediatutkimus, filosofian maisteri
 • Musiikkitiede, filosofian maisteri
 • Pohjoismaiset kielet, filosofian maisteri
 • Ranska, filosofian maisteri
 • Saksan kieli, filosofian maisteri
 • Suomen historia, filosofian maisteri
 • Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma, filosofian maisteri
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, filosofian maisteri
 • Taidehistoria, filosofian maisteri
 • Uskontotiede, filosofian maisteri
 • Yleinen historia, filosofian maisteri
 • Yleinen kirjallisuustiede, filosofian maisteri

 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, MAISTERIHAKU 2017

 • Kasvatustieteiden koulutus, pääaineena kasvatustiede, aikuskasvatustiede tai erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteri
 • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, kasvatustieteiden maisteri (Rauma)
 • Luokanopettajakoulutus (Turku), kasvatustieteiden maisteri
 • Luokanopettajakoulutus (Rauma), kasvatustieteiden maisteri

 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN HAKUKOHTEET, MAISTERIHAKU 2017

 • Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, markkinointi, kauppatieteiden maisteri (Pori)
 • Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, johtaminen ja organisointi kauppatieteiden maisteri (Pori)
 • Johtaminen ja organisointi, kauppatieteiden maisteri
 • Johtaminen ja organisointi, kauppatieteiden maisteri (Pori)
 • Kansainvälinen liiketoiminta, kauppatieteiden maisteri
 • Laskentatoimi ja rahoitus, kauppatieteiden maisteri
 • Laskentatoimi ja rahoitus, kauppatieteiden maisteri (Pori)
 • Markkinointi, kauppatieteiden maisteri
 • Markkinointi, kauppatieteiden maisteri (Pori)
 • Talousmaantiede, kauppatieteiden maisteri
 • Taloustiede, valtiotieteiden maisteri
 • Taloustiede, kauppatieteiden maisteri
 • Taloustieteen kvantitatiiviset menetelmät, kauppatieteiden maisteri
 • Tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden maisteri
 • Tietojärjestelmätiede, filosofian maisteri        
 • Toimitusketjujen johtaminen, kauppatieteiden maisteri
 • Yrittäjyys, kauppatieteiden maisteri
 • Yritysjuridiikka, kauppatieteiden maisteri

 OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHDE, MAISTERIHAKU 2017

 • Oikeustiede, oikeustieteen maisteri

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, MAISTERIHAKU 2017

 • Biokemian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Biotekniikan tutkinto-ohjelma, diplomi-insinööri
 • Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Fysiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Geologian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Kemian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Maantieteen tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Matematiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri
 • Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, diplomi-insinööri
 •  Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNAN HAKUKOHTEET, MAISTERIHAKU 2017

 • Filosofia, valtiotieteiden maisteri
 • Logopedia, filosofian maisteri
 • Poliittinen historia, valtiotieteiden maisteri
 • Sosiaalipolitiikka, valtiotieteiden maisteri
 • Sosiaalityö, valtiotieteiden maisteri
 • Sosiologia, valtiotieteiden maisteri
 • Taloussosiologia, valtiotieteiden maisteri
 • Yleinen valtio-oppi, valtiotieteiden maisteri
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto