Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin 2017

Suomenkielisiin maisteriopintoihin voi hakea henkilö, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä suomen kielen taito. Hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Soveltuva korkeakoulututkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti. Joihinkin hakukohteisiin voi hakea ammattikorkeakoulututkinnon perusteella, osaan hakukohteista voi hakea vain yliopistossa suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella. 

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen valintaperusteisiin.   Turun yliopiston korkeakoulujen yhteishaussa mukana olevat maisterihaun hakukohteet löydät tältä sivulla. Tiedot löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta ja niihin pääset myös em. hakukohdesivun linkkien kautta. (linkit päivitetään myöhemmin)

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika  alkaa 15.3.2017 ja päättyy  5.4.2017 klo 15.00. Haku suomenkielisiin maisterihaun hakukohteisiin järjestetään osana korkeakoulujen yhteishakua. Hakeminen tapahtuu sähköisellä yhteishaun hakulomakkeella osoitteessa www. opintopolku.fi. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen (6) eri koulutukseen ja hakijan on asetettava hakukohteet hakulomakkeelle ensisijaisuusjärjestykseen. Hakija valitaan ensisijaisuusjärjestyksen mukaan siihen hänen korkeimmalle asettamaansa hakukohteeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää.

Suomenkielisiin hakukohteisiin haettaessa haun perusteena olevaan tutkintoon suoritettavien opintojen on oltava suoritettuina ja rekisteröitynä viimeistään 20.4.2017. Mikäli hakija ei voi toimittaa yliopistoon tutkintotodistuksen kopiota hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta em. päivämäärään mennessä, hänen tulee toimittaa tutkinnon antavan korkeakoulun lausunto siitä, että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu 20.4.2017 mennessä.

Humanistisen tiedekunnan Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan hakeminen tapahtuu erillishaussa, jonka hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 13.1.2017 klo 15.00. Tämä ohjelma ei kuulu yhteishaun enintään kuuden hakukohteen rajoituksen piiriin. Katso ohjelman tarkemmat hakutiedot Opintopolusta.

Hakemuksen liitteet

Valinta maisterihaun hakukohteisiin tapahtuu hakijan toimittamien todistusten ja muiden hakemusliitteiden kuten opintosuoritusotteen, motivaatiokirjeen ym. perusteella. Hakemuksen liitteet on toimitettava Opiskelija- ja hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Tarvittavat liitteet ilmoitetaan hakukohteen tiedoissa ja niistä tulee pyyntö hakijalle hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Mikäli haku perustuu Suomessa suoritettuun korkeakoulututkintoon hakijalta pyydetyn tutkintotodistuksen kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu.

Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista tulee toimittaa joko tutkinnon antaneen oppilaitoksen tai julkisen notaarin (maistraatissa) oikeaksi todistama kopio.
Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, jonka todistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, tulee toimittaa todistuksesta lisäksi virallisesti oikeaksi todistettu suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) voi olla:
• auktorisoidun kääntäjän tekemä käännös tai
• virallisesti oikeaksi todistettu kopio auktorisoidun kääntäjän tekemästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todistaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari maistraatissa). 
 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

HenkilöhakuSeuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto