Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on

 • suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti)
 • hyvä suomen kielen taito

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen valintaperusteisiin.  

 • Turun yliopiston korkeakoulujen yhteishaussa mukana olevat maisterihaun hakukohteet löydät tältä sivulla.
 • Valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta ja niihin pääset myös em. hakukohdesivun linkkien kautta.  

 

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika alkaa 14.3.2018 ja päättyy  28.3.2018 klo 15.00.

 • Haku on osa korkeakoulujen yhteishakua.
 • Hae sähköisellä yhteishaun hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Yhteishaussa voit hakea yhteensä kuuteen (6) eri koulutukseen ja sinun on asetettava hakukohteet hakulomakkeelle ensisijaisuusjärjestykseen. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisterihakukohteista voit hakea ainoastaan yhteen.
 • Sinut valitaan ensisijaisuusjärjestyksen mukaan siihen korkeimmalle asettamaasi hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää.

Suomenkielisiin hakukohteisiin haettaessa haun perusteena olevaan tutkintoon suoritettavien opintojen on oltava suoritettuina ja rekisteröitynä seuraaviin määräaikoihin mennessä:

 • Turun kauppakorkeakouluun ja oikeustieteeseen hakevilla 13.4.2018 mennessä
 • muihin tiedekuntiin hakevilla 31.5.2018 mennessä.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa 13.4.2018 mennessä tutkintotodistuksen kopio haun perusteena olevasta tutkinnosta. Mikäli et voi toimittaa tutkintotodistuksen kopiota em. päivämäärään mennessä, sinun tulee toimittaa  tutkinnon antavan korkeakoulun lausunto siitä, että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu  tai tulevat suoritetuiksi edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Humanistisen tiedekunnan Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan hakeminen tapahtuu erillishaussa, jonka hakuaika alkaa 1.12.2017 ja päättyy 31.1.2018 klo 15.00. Tämä ohjelma ei kuulu yhteishaun enintään kuuden hakukohteen rajoituksen piiriin. Katso ohjelman tarkemmat hakutiedot Opintopolusta.

Hakemuksen liitteet

Valinta maisterihaun hakukohteisiin tapahtuu toimittamiesi todistusten ja muiden hakemusliitteiden kuten opintosuoritusotteen, motivaatiokirjeen ym. perusteella. Luokanopettajan koulutukseen hakevan on lisäksi osallistuttava valintakokeeseen.

 • Hakemuksen liitteet on toimitettava Hakijapalveluihin viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.
 • Tarvittavat liitteet ilmoitetaan hakukohteen tiedoissa ja niistä tulee pyyntö hakijalle hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, jonka todistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, tulee toimittaa todistuksesta auktorisoidun kääntäjän antama suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Mikäli hakijalla ei ole hakuvaiheessa valmista tutkintotodistusta hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta ja hän tulee hyväksytyksi, hänen lopullinen tutkintotodistuksensa tulee olla valmis opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan 10.7.2018 mennessä.

Hyväksytylle hakijalle tulee todistuksen esittämisestä pyyntö sähköpostilla.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto