Suomen kielen taidon osoittaminen

Hakijan tulee osoittaa suomen kielen taito, mikäli hän on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkintonsa ulkomailla tai Suomessa muulla kuin suomen kielellä. Kielitaito on osoitettava  jollakin seuraavassa kuvatuista tavoista (1-4). Asianmukainen todistus tulee toimittaa yliopistoon hakemuksen liitteenä.

1. Kielitutkinto tai –koe

a) Kielitutkinto tai –koe:

  • Yleisen kielitutkinnon kaikki osa-alueet taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko).
  • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

b) Kielitutkinto tai –koe haettaessa kasvatustieteiden tiedekuntaan lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai käsityön aineenopettajan koulutuksiin:

  • Yleisen kielitutkinnon kaksi osakoetta vähintään taitotasolla 5 ja kaksi osakoetta taitotasolla 6 (6-portainen taitotasoasteikko).
  • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotasolla erinomainen.

 Lisätietoa kielitutkinnoista

2. Koulusivistys

 •  Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.

3. Ylioppilastutkinto tai vastaava

 • Hyväksytty arvosana suomen kielessä A-kielenä osana IB-tutkintoa, L1-kielenä osana EB-tutkintoa tai osana Reifeprüfung-tutkintoa.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä joko pitkä oppimäärä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur tai keskipitkä oppimäärä arvosanalla laudatur.

4. Korkeakouluopinnot

 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (toisena kotimaisena kielenä), vähintään arvosanalla hyvä.
 •  Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 •  Korkeakoulututkinto suomen kielellä TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa suoritettu kypsyysnäyte suomen kielellä.  

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto