Suomen kielen taidon osoittaminen

Hakijan tulee osoittaa suomen kielen taito, mikäli hän on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkintonsa ulkomailla. Kielitaito on osoitettava  jollakin seuraavassa kuvatuista tavoista (1-4). Asianmukainen todistus tulee toimittaa yliopistoon hakemuksen liitteenä.

1. Kielitutkinto tai –koe

a) Kielitutkinto tai –koe:

  • Yleisen kielitutkinnon kaikki osa-alueet taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko).
  • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

b) Kielitutkinto tai –koe haettaessa kasvatustieteiden tiedekuntaan lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai käsityön aineenopettajan koulutuksiin:

  • Yleisen kielitutkinnon kaksi osakoetta vähintään taitotasolla 5 ja kaksi osakoetta taitotasolla 6 (6-portainen taitotasoasteikko).
  • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotasolla erinomainen.

 Lisätietoa kielitutkinnoista

2. Koulusivistys

 •  Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.

3. Ylioppilastutkinto tai vastaava

 • Hyväksytty arvosana suomen kielessä A-kielenä osana IB-tutkintoa, L1-kielenä osana EB-tutkintoa tai osana Reifeprüfung-tutkintoa.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä joko pitkä oppimäärä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur tai keskipitkä oppimäärä arvosanalla laudatur.

4. Korkeakouluopinnot

 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (toisena kotimaisena kielenä), vähintään arvosanalla hyvä.
 •  Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 •  Korkeakoulututkinto suomen kielellä TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).  

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto